Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Словосполучення і речення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Смислово-граматичне об'єднання двох або більше повно­значних слів на основі підрядного синтаксичного зв'язку називається:

а) простим реченням;

б) словосполученням;

в) складним реченням;

г) складнопідрядним реченням.

2. До складу словосполучення завжди входять:

а) підмет і присудок;

б) додаток і обставина;

в) головне й залежне слово;

г) однорідні члени речення.

3. Словосполучення відрізняється від речення тим, що:

а) не є одиницею спілкування;

б) є одиницею спілкування;

в) воно щось повідомляє, запитує, спонукає;

г) йому властиве інтонаційне оформлення.

4. Спосіб підрядного зв'язку між словами, коли залежне слово вживається в тих самих роді, числі, відмінку, що й головне, називається...

а) керуванням;

б) приляганням;

в) узгодженням;

г) відокремленням.

5. У якому рядку спосіб підрядного зв'язку між словами у словосполученні — узгодження?

а) Волога земля, розцвітати пишно, думати про навчан­ня;

б) допомагати батькам, полоти картоплю, мріяти про по­їздку;

в) місто Львів, міська вулиця, дорога до школи; .

г) книжкова полиця, весела хата, довга дорога. ^Ін

6. У якому з наведених речень є всі способи підрядного

зв'язку між словами?

а) Я довго слухала розмову чарівну ясного місяця й ла­гідної зорі (Леся Українка).

б) Дика конюшина вкривала низькі трави білими й чер­воними голівками (М. Івченко).

в) Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки (О. Гончар).

г) Низенькі хати осіли під синьою банею неба (М. Ко­цюбинський).

7. Речення — це:

а) граматично організована одиниця мови, яка склада­ється з одного або кількох слів і виражає закінчену думку;

б) смислово-граматичне об'єднання двох або більше пов­нозначних слів на основі підрядного синтаксичного зв'язку;

в) одиниця мови, яка служить для найменування пред­метів, дій і процесів, властивостей;

г) найменша одиниця мовного потоку.

8. Головні члени речення — це:

а) головне й залежне слово;

б) обставина й додаток;

в) означення й обставина;

г) підмет і присудок.

9. Знайдіть спонукальне речення.

а) Нема тепер уже таких річок, як ти була колись, Десно, нема (О. Довженко).

б) Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині (Т. Шевченко).

в) Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий не­вгамовний вік (Л. Костенко).

г) Сторононько рідна! Коханий мій краю! Чого все за­мовкло в тобі, заніміло? (Леся Українка)

1. Укажіть складне речення.

а) Благословенна в болях ран степів широчина бездонна (М. Рильський).

б) Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко).

в) Жіночі голоси, чисті, високі і сильні, мов янгольські хори, вели побожну пісню (М. Коцюбинський).

г) Люблю я слухати у полі пісні дівочі на зорі (В. Со сюра ).

2. Знайдіть односкладне речення.

а) Вишневий стяг зоря зняла над синім гаєм (В. Со- сюра).

б) Як робимо, так ходимо, як дбаємо, так маємо (Народна творчість ).

в) Я намалюю тебе серед березового гаю (І. Цюпа).

г) Тіні копиць полохливо тремтять на осіяній луці (М. Коцюбинський).

3. Укажіть речення з непрямим порядком слів.

а) Висока гора спускалась покатом і обірвалась над самою Россю (І. Нечуй-Левицький ).

б) Садок тішиться підсиненим туманцем дозрілих слив (Є. Гуцало).

в) Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки (О. Гончар).

г) Густо-прегусто висипали зорі на небі (І. Нечуй- Левицький ).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.