Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Просте ускладнене речення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Знайдіть речення з однорідними членами (у наведених реченнях розділові знаки відсутні).

а) Ось крамничний пшеничний несу радо хліб (С. Дол- гошеєнко ).

б) Удовина хата була висока світла й дзвінка (М. Стель­мах ).

в) Непересічною здається нещодавня знахідка в Чернігові великого давньоруського скарбу (В. Коваленко).

г) Поверніть мене до класу срібним покликом дзвінка (Б. Олійник).

Назвіть речення, у якому однорідні члени - присудки.

а) Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід, звиває собі віночок (Леся Українка).

б) Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спо­гадів і снів (Л. Дмитерко).

в) Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє, у безкрає (Л. Дмитерко).

г) 3 берега на берег можна добутися баржами або човна­ми (О. Гончар).

Укажіть речення з неоднорідними означеннями (у по­даних реченнях розділові знаки відсутні).

а) На липах з'явилося свіже молоде пахуче листя (В. Собко).

б) Прийде пісня, мов дружна весна, шумовита рвучка голосна (П. Воронько).

в) Якісь солодкі любі спогади та думки колисали його серце (М. Коцюбинський).

г) Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, по тому настали теплі погожі дні (Ю. Муиікетик).

Слова, що об'єднують в одну групу всі перелічувані пред­мети, ознаки, дії тощо, називаються:

а) однорідними;

б) уточнювальними;

в) узагальнювальними;

г) відокремленими.

56. Чим найчастіше бувають виражені звертання?

а) Іменником у називному відмінку однини та родовому множини;

б) іменником у кличному відмінку однини та називному множини:

в) іменником у знахідному відмінку однини та множини;

г) іменником у називному відмінку множини та родо­вому однини.

57. Знайдіть речення з поширеним звертанням.

а) Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали (Т. Шевченко).

б) Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули (Т. Шев­ченко).

в) Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невга­мовний вік (Л. Костенко).

г) Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим (А. Малишко).

58. Укажіть речення, у якому вставне слово виражає впев­неність.

а) Отже, що тут багато говорити й сперечатися (М. Гру- шевський).

б) Ви, звичайно, знаєте мою сестру (Ю. Збанацький).

в) Відступати нам, по-перше, пізно, а, по-друге, немає підстав (В. Собко).

г) Кажуть, юність нерозсудлива й тривожна (Л. За- башта ).

59. Укажіть речення з відокремленим означенням.

а) Звернувши на шлях, коні починають чогось косо диви­тись убік, до ліска (В. Винниченко).

б) У саду вже снують по доріжках, усипаних піском, по­одинокі пари (М. Івченко).

в) Мене до тебе принесе з паперу зроблений літак (Д. Пав- личко).

г) На його дворі, замість похилої хатини, стояв веселий будинок (Панас Мирний).

60. Укажіть речення з відокремленою прикладкою.

а) Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг (В. Козаченко).

б) Виснажені атаками й великими втратами, німці не ви­тримали грізного натиску полку (О. Довженко).

в) Голубу сорочку в перехваті підперезано матер'яним поясом з китицями (А. Шиян).

г) І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день божий умивали (Т. Шевченко).

61. Знайдіть речення з відокремленим додатком.

а) Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні (Панас Мирний).

б) Нікого тут нема, крім мене й господині (М. Риль­ський ).

в) І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої (О. Гончар).

г) Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий (Народна творчість).

62. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина ви­ражена дієприслівниковим зворотом.

а) І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам (Н. Горик).

б) А пісня, наростаючи, пливла над берегом (О. Гон­чар).

в) Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв похнюпившись (І. Нечуй-Левицький).

г) Жінка йде поволі й трохи зігнувшись (О. Довженко).

63. Укажіть речення, у якому відокремлення не можна по­яснити правилами.

а) Хвилюючись і все ще не отямившись, солдат розпо­відав про себе (О. Гончар)

б) Воздвиженський, при великому зрості, був неповер- тайло (І. Нечуй-Левицький).

в) Учора, згадуючи Райгород, батьків і Катрю, він був у полоні скорботних почуттів (Н. Рибак).

г) І зовсім інша річ, коли він сам, позичивши в Сірка очей, поспішає до тебе на берег (О. Гончар).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.