Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Просте ускладнене речення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Визначте речення з однорідними підметами.

а) Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну (В. Сосюра).

б) Ще не вмерла України і слава, і воля... (ТІ. Чубинський)

в) Світе тихий, краю милий, моя Україно! (Т. Шевченко)

г) Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка (Народна творчість).

2. Укажіть речення, у якому однорідні члени поєднуються єднальними сполучниками.

а) А знизу, з-під палуби, лине сумна, неголосна, зате рідна, українська пісня (С. Плачинда).

б) Спинився - волошка чи не волошка вистромила голів­ку з-поміж колосочків (С. Васильченко).

в) Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі, й на заводі, і у полі пречудесно, пречудово - розцвітай же, слово! (П. Тичина)

г) Сонце без проміння, однак червоне, ніби ясний світ на широку картину (І. Нечуй-Левицький).

3. Яким членом речення виступає узагальнювальне слово в реченні: Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі (Б. Олійник)1

а) Присудком; в) обставиною;

б) додатком; г) підметом.

4. Визначте речення з непоширеним звертанням.

а) Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!.. (О. Олесь)

б) Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу (Д. Пав- личко).

в) Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну (О. Закидальська).

г) З-за моря припливла йюди, кохана чарівнице? (Леся Українка )

5. Знайдіть речення, у якому вставне слово вказує на дже­рело думки.

а) Був тоді там, кажуть, кущик глоду, кущик є, та - терен, а не глід (Л. Костенко). А

б) Значить, ці промені рівні тому випромінюванню (М. Івченко).

в) Понад Дніпром козак іде, може, з вечорниці (Т. Шев­ченко).

г) Чекаю дня, коли собі скажу: оця строфа, нарешті, до­сконала (Л. Костенко).

64. Як називається виділена конструкція, вжита в даному ре­ченні: Улітку під вербою біля хати (як добре, що скінчила­ся зима!) княгиня почала дітей навчати (М. Руденко)1

а) Вставне слово;

б) вставне словосполучення;

в) вставне речення;

г) вставлене речення.

65. Укажіть речення, у якому відокремлене означення ви­ражене дієприкметниковим зворотом.

а) В імлистій далині, осяяні срібним промінням місяч­ним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці (М. Коцюбинський).

б) Зачаровані подорожні сиділи й мовчали (М. Коцю­бинський ).

в) Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав (Петро Панч ).

г) А он старе Монастирище, колись козацькеє село (Т. Шев­ченко ).

66. Укажіть речення, у якому відокремлене означення має додаткове обставинне значення.

а) Осяяний сонцем, перед нами розкривався зовсім новий світ (О. Довженко).

б) Яків, з розстебнутим коміром сорочки, лежав на траві і дивився в небо (А. Шиян).

в) Над головами плавали рожеві хмарки, схожі на медуз. (Петро Панч).

г) Вона почула, нарешті, його голос, невиразний і дале­кий (А. Шиян).

67. Укажіть речення, у якому відокремлене означення віді­рване від означуваного слова іншими словами.

а) Хата стояла на горі, чиста, біла, весела (І. Нечуй-

Левицький

б) Вражений небаченим видовищем, хірург прикипів до місця (О. Довженко).

в) Артилеристи, збентежені і злі, збилися до купи. (О. Довженко).

г) Сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо (М. Рильський).

68. Укажіть речення з відокремленою прикладкою.

а) Іван стояв заквітчаний, як гільце на Купала (М. Коцюбинський).

б) Якась маленька дівчинка, у сірій старенькій одежі й у великих чоботях, спинилась над гуртком (М. Івченко).

в) Палкої, поетичної вдачі, вона не могла вдовольнити­ся буденним життям, запрягтись до щоденної важкої праці (М. Коцюбинський).

г) Лише один Павло Степанович, як дійсний джентльмен, поздоровкався й урочисто поправив пенсне (М. Івченко).

69. Знайдіть речення з відокремленим додатком.

а) Орися якийсь час дивилася вслід йому, вражена й збентежена (М. Івченко).

б) За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний).

в) У глибокій долині, між мальовничих горбів, стоїть велика хата, біля якої ростуть три могутні дуби (Т. Шевченко).

г) Він застав у хаті Софію, першу сестру Мотрину, ще не стару, балакучу жінку (М. Коцюбинський).

70. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина ви­ражена іменником з прийменником.

а) Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відстав- ника... (О. Гончар)

б) За браком часу, до замку не заїжджали (3 газети).

в) Вустя нічого не бачила, крім отих швидких струмків, нічого не чула, крім їхнього лопотання (Є. Гуцало).

г) Один-однісінький серед морської рівнини бовваніє крей­сер вдалині й, крім нього, ніде ні паруса, ні катерка

_____ (О. Гончар).

Складне речення

Знайдіть складне речення.

а) Мати з Нимидорою порались у хаті, готували вечерю (І. Нечуй-Левицький).

б) Вона - це гармонійний спів, дух злагоди і миру (М. Рильський).

в) Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом у яблуневім цвіті (С. Васильченко).

г) Уночі несподівано знявся північний вітер, небо скоро затяглося хмарами (В. Собко).

Між частинами складносурядного речення кома не ста­виться, якщо:

а) у простих реченнях, які входять у складносурядне, говориться про швидку зміну подій, явищ;

б) друге речення містить у собі несподіваний наслідок чи різке протиставлення;

в) перед єднальним чи розділовим сполучником у склад­носурядному реченні є спільний другорядний член або вставне слово, що стосується обох простих речень;

г) прості речення з'єднані підрядними сполучниками;

Знайдіть складносурядне речення, частини якого — од­носкладні речення.

а) Колона машин мчить униз, і багряні гори розступа­ються, як живі, даючи дорогу (О. Гончар).

б) Не рад козак журитися, так серденько ниє (Народна творчість ).

в) Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В. Симоненко).

г) Надворі вже був день, але крізь густу мряку годі було на кілька кроків людей пізнати (Л. Мартович).

Укажіть, у якому складнопідрядному реченні підкресле­но головну частину?

а) Я знову згадав ті хвилини, що душу п'янили мою (В. Сосюра).

б) Коли мене на фронт ти проводжала, пучок конвалій ти мені дала... (В. Сосюра)

в) Ця подорож неждана, як грім на сніжній рівнині (Д. Павличко).

г) Я люблю їздити на поле тоді, як ниви зеленіють та хви­люються зеленими хвилями (І. Нечуй-Левицький).

71. Укажіть складнопідрядне речення з підрядним озна­чальним.

а) Життя зриває дні мої, неначе вітер зриває листя (В. Со­сюра).

б) Сонце пекло так, що й уночі степ пашів (Ю. Янов- ський ).

в) Перед очима замигтіли великі зорі, що займалися в небі (В. Кучер).

г) От і прощай, літо, бо зима одразу впала на голову (М. Стельмах).

72. Укажіть пари складнопідрядних речень, у яких підрядні належать до одного типу.

а) Якщо в сонячний день торкнути гілку ліщини, то здійма­ються жовті хмаринки легкого пилу (В. Жовтобрюх). - До людини, якій завдячуєш життям, у душі назавжди залишається почуття особливе (О. Гончар).

б) Щоб тих щасливих днів не загубити, потрібно пра­цювати цілий рік (Д. Павличко). - Я Нептуну пів­копи грошей в руку суну, аби на морі шторм утих (І. Котляревський).

в) В очі Саливона зайшла така туга, що він уже не бачив нікого перед собою (М. Стельмах). - Горе тому, хто посміє підняти руку на першу посмішку дитяти (М. Рильський).

г) Вони побачили врешті село, що привітало їх серед тем­ряви осяяними вікнами (М. Коцюбинський). - Гафійці здавалось, що ясна для неї кожна душа й кожна думка (М. Коцюбинський).

73. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним обста­винним міри.

а) Виходить, уже не мертвий ліс, бо лебеді принесли на своїх крилах весну й життя (М. Стельмах).___________________________________________

б) Та довгий ще мені пройти судилось шлях, щоб моло­дість догнати, заблукану в полях (М. Рильський).

в) Часом Десна розливалася так пишно, що у воді пото­пали не тільки ліси й сінокоси (О. Довженко).

г) Кричали по дворах горласті півні, ніби поздоровляли господарів з Новим роком (І. Цю па).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.