Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Nominatiivi- ja partitiivisubjekti

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Subjektin sijat ovat nominatiivi, partitiivi ja genetiivi.

I. Nominatiivisubjekti

1. Nominatiivi on subjektin yleisin sijamuoto. Jokaisen verbin subjekti voi olla nominatiivissa, mutta ei partitiivissa. Nominatiivisubjekti on normaalilauseessa lauseen alussa, ennen verbia.

Esim. Nainen lukee lehteä. Lehti on mielenkiintoinen.

 

Subjekti on nominatiivissa, jos se viittaa

1) jaottomaan tarkoitteeseen tai

2) jaolliseen tarkoitteeseen tyhjentävästi, ts. subjekti tarkoittaa jotain määräistä kokonaisuutta, viittausta koko määrään tai joukkoon.

 

[Jaolliset substantiivit ovat aine-sanoja: vesi, maito, hiekka, sokeri (ei-laskettava kasite) ja abstraktisia käsitteitä ilmaisevia sanoja: terveys, ystävyys, nuoruus. Näitä sanoja käytetään useimmiten yksikossa.

 

Jaottomat substantiivit merkitsevat konkreettisia esineita ja olioita: talo, kivi, auto, jalka, ihminen (laskettava käsite). Näiden sanojen yhteydessä voi käyttää lukusanoja: kaksi katta, kolme autoa]

Esim. Komerosta löytyi vanhat saappäät, [jaoton: yksi pari] Pihalle ilmestyi naapurin pojat, [tyhjentävä: kaikki] Vesi oli puhdasta ja kirkasta, [tyhjentävä]

Vertää: Komerosta löytyi vanhoja saappaita, [jaollinen, epamääräinen määrä] Pihalle ilmestyi naapurin poikia, [ei tyhjentävä: kaikki pojat eivät ole mukana] Lasiin oli jäänyt vettä, [ei tyhjentävä: jokin määrä vettä]

**Joissakin tapauksissa partitiivin ja nominatiivin ero voi kuitenkin olla lähes olematon, etenkin jos tarkoite mainitaan ensimmäistä kertaa.

 

Esim. Parhailla pihamailla on ruokaillut jo kymmenia peippoja yhtäaikaa. Myös mustarastaat ja monet muut pikkulinnut ovat vierailleet pihamailla. ~ Mustarastaita ia monia muita pikkulintuja on vieraillut pihamailla.

2. Subjekti on aina nominatiivissa, jos lauseessa on objekti.

Esim. Virkamiehet saivat palkankorotuksen. Lintu opetti poikasiaan lentämään.

3. Subjekti on aina nominatiivissa, jos lauseessa on predikatiivi.

Esim. Kahvi on kuumaa. Ystäväni on vaaleatukkainen. Nuo hongat ovat komeita.

 

II. Partitiivisubjekti

Partitiivisubjekti on mahdollinen seuraavissa lausetyypeissä: eksistentiaalilauseet, omistuslauseet ja tuloslauseet.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.