Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Partitiiviobjekti

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

I. Kieltölauseet

1. Kieltolauseen objekti on aina partitiivissa.

Esim. Ostan auton. - En osta autoa. Liisa ei juo maitoa. He eivät ymmarra tata kielta. Etko loytanyt hänen osoitettäan?

· Tahän saantoon ei vaikuta, onko objektin merkitys defmiittinen, maarainen vai indefiniittinen, epamaarainen. Kahta eri myontavaa lausetta vastaa siis sama kieltolause.

Esim. Liisa joi maidon. / Liisa joi maitoa. - Liisa ei juonut maitoa.

2. Myös epailevien lauseiden objekti on partitiivissa, vaikka muodoltaan ne saattavat olla myontavia.

Esim. Oletko ottanut kynaani? Kuka on nahnyt avaintani?

3. Kieltoverbin kanssa samanlaisia partitiivin aiheuttajia voivat olla sellaiset kielteissavyiset sanat kuin harva, tuskin, 3. inf. abessiivi, karitiiviset adjektiivit ja sellaiset kielteismerkityksiset adjektiivit kuin mahdoton, vaikea, turha.

Esim. Harva tietää tästä mitään. Tuskin kukaan on kuullut tasta mitäan. Pekka meni nukkumaan sanaakaan sanomatta. On mahdotonta / vaikea loytaa ratkaisua tyollisyysongelmaan. Sitä on enaa turha sanoa.

**'Kieltolause tarkoittaa tassa nain ollen lausetta, johon sisaltyy kielteisyys semanttisena piirteena riippumatta siita, miten tämä kielteisyys pintarakenteessa ilmenee. Ns. kielteiskysyvissa lauseissa objekti on akkusatiivissa.

Esim. Eiko oteta lepohetki? Eikohän pidettäisi pieni tauko? Eiko ihminen yleensä kuvitellut taakkansa liian suureksi?

 

II. Objekti on partitiivissa, jos verbin ilmaisema toiminta ei johda tulokseen, jos verbi ilmaisee jatkuvaa, kehityksenalaista, tulokseen johtämätonta tekemistä.

Toisaalta akkusatiivi ilmaisee juuri sita, että verbin ilmaisema toiminta on johtanut lopputulokseen (on resultatiivista).

*Esim. Liisa luki laksyja. ~-Liisa luki laksyn. Pekka lammittaa saunaa. ~ Pekka lammittaa saunan.

ASPEKTI. Suomessa aspekti ilmenee ennen kaikkea objektin sijanvalinnassa. Akkusatiivi on resultatiivisen, partitiivi irresultatiivisen aspektin tunnus. Resultatiivisuudella tarkoitetaan sita, että verbin osoittämä toiminta (prosessi tai suoritus) ilmaistaan sillä tavalla loppuun viedyksi, että objektia kohtaa jokin tilan, sijainnin tai olotilan ratkaiseva muutos. Muuten tekeminen on irresultatiivista. [Usein siteerattu Esim.erkki on verbi ampua: Pankkiryöstäjä ampui poliisia. - Pankkiryostaja ampui poliisin.]

Kuitenkin lauseessa: Katsoin tämän ohjelman loppuun ohjelmalle ei tapahdu mitäan. Siina tekeminen esitetaan rajattuna, päättyvana kokonaisuutena.

Tilat ovat epadynaamisja, ne voivat jatkua loputtomiin: omistaa, sisältää. Punktuaaliset tapahtumat koostuvat pelkasta päätepisteesta, silla niilla ei ole lainkaan ajallista jatkuvuutta: huomata, loytaa. Suuri osa tilanteista on sellaisia, että ne voidaan esittaa sekä jatkuvina prosesseina että päätepisteeseen johtavina tapahtuminä eli suorituksinä: Luin kirjaa tunnin. - Luin kirjan tunnissa.

Monet verbit ovat ominäismerkitykseltaan sellaisia, etteivät ne johda selviin lopputuloksiin. Siksi naiden verbien objekti on yleensä partitiivissa. Yksi tarkea tallainen verbiryhmä on tunnetta ja vastaavia mielentiloja ilmaisevat verbit, arvostaa, arvostella, harrastaa, haukkua, huvittaa, kaivata, katua, kiinnostaa, kiittaa, kiusata, kunnioittaa, loukata, miellyttaa, moittia, pelata, rakastaa, surra, syyttaa, saalia, uhata, valittaa, vihata.

* Esim. Rakastan tuota naista. Pelkaatko koiria? Suomi kiinnostaa minua. Saalin hänta. Hän kaipää jotakin uutta, [tunne- ja mielentiloilla ei ole rajaavaa päätepistettä]

**Tekeminen voi olla rajaamatonta myös siina mielessa, että se koostuu useammista teoista: partitiiviobjektin saavat nain tapaa, taipumusta tms. prosessia ilmaisevat verbit ajatella, ehdottaa, edustaa, heikentaa, jatkaa, korostaa, puolustaa, seurata, tarkoittaa, vaikeuttaa, vastustaa, verrata. Esim. *Ajattelen sinua. Hän jatkoi tuijottamista. Joku seuraa minua. Mitä sinä tarkoitat? Voiko suomea verrata venajaan? Hän piti haarukkaa eurooppalaisittain vasemmassa kadessa. Soin sita keittoa koko viikon.

III. Objekti on partitiivissa, kun se ilmaisee epämääräistä paljoutta, tarkemmin rajaamatonta määrää (jaollisista sanoista ja monikollisista sanoista).

Esim. Ostin jaateloa. ~ Ostin jaatelon. Poika juo vettä. ~ Poika juo veden. Liisa tapää vieraita. ~ Liisa tapää vieraat.

 

Siis, partitiiviobjekti esiintyy kolmessa tapauksessa:

a) kieltolauseessa;

Esim. En tunne tuota miesta.

b) kun verbin ilmaisema tekeminen on tuloksetonta;

Esim. He katsovat ottelua.

c) kun objekti ilmaisee epamaaraista paljoutta.

Esim. Olemme syoneet mansikoita.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.