Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Дидактичний проект підготовки робітника за фахом

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................»

с заглибленою розробкою технологій навчання по темі:

 

«………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………….»

Розробив ...……………..

Студент (ти) групи ........................

(Ф.И.О. студентів)

 

Перевірили ........................

........................

(Ф.И.О. викладачів)

Харків, 200_


Таблиця Б

Основні рівні професійної кваліфікації, їхня характеристика відповідно до видів діяльності

Рівень     Загальна характеристика   Тип навчального закладу     Рівні Сфера використання видів діяльності
Освітній Освітньо-кваліфікаційний Технологічна Проектувальна Організаційна Науково-дослідна
Діяльність відповідно до загального алгоритму з однозначним набором відомих операцій у рамках вузлів або окремих елементів технологічного процесу (ремонт, налагодження, монтаж, виготовлення, складування). ПТУ, старші класи загальноосвітньої школи, НКК Загальне повне, середнє спеціальне Робоча кваліфікація У рамках вузла Відсутня У рамках бригади Відсутня
Діяльність відповідно до заданого алгоритму без конструювання або часткою конструювання, охоплює весь технологічний процес на виробництві. ВНЗ 1, 2 рівнів акредитації: технікум, коледж Базове вище Молодший спеціаліст бакалавр У рамках технологічного циклу Проектування окремих елементів У рамках ділянки Відсутня
Діяльність з використанням складних алгоритмів, що вимагають конструювання рішення, яке охоплює весь технологічний процес на виробництві. ВНЗ 3,4 рівнів акредитації: інститути, академії, університети Повне вище Спеціаліст У рамках підприємства У рамках підприємства Організація роботи підприємства Елементи постановки завдань
Інформаційно-продуктивна діяльність щодо створення теоретичних положень, яка вимагає умінь висувати гіпотезу, вирішувати проблему, доводити гіпотезу. Академії, університети, наукові центри підвищення кваліфікації Науковий Магістр, кандидат наук, доктор наук У рамках галузі У рамках підприємства У рамках підприємства Переважає

 


Додаток В

Розробка технологій навчання по темі

Таблиця В.1

Характеристика навчальної групи

Показники навчальної групи Варьїруємі значення показників
1. Середній бал за опорних дисциплін «3» → 0% «4» → 80% «5» → 20% «3» → 15% «4» → 45% «5» → 40% «3» → 70% «4» → 25% «5» → 5% «3» → 35% «4» → 65% «5» → 0%
2. Поведінкова характеристика групи – дисциплінованість; – згуртованість; – наявність позитивного лідера; – доброзичливість одним до одного – недисциплінованість; – роз'єднаність; – відсутність лідера; – агресивність –недисциплінованість; – згуртованість; – наявність негативного лідера; – доброзичливість одним до одного – дисциплінованість; – роз'єднаність; – відсутність лідера; – байдужність одним до одного
3. Переважний тип мислення Логічний тип мислення Образний тип мислення Логічний тип мислення Образний тип мислення
4. Відношення до майбутньої професії Позитивне Байдужне Позитивне Байдужне
5. Відношення до навчання Позитивне Негативне Наявність навчальної діяльності при зовнішній стимуляції Позитивне
6. Переважний тип темпераменту Холерик Сангвінік Меланхолік Флегматик

 


Таблиця В.3

МТ-зв'язки і способи їхньої реалізації в навчанні

Ознака класифікації МТ-зв'язку Найменування МТ-зв'язку і її характеристика Спосіб реалізації МТ-зв'язку
Об'єктивна ознака: за послідовністю вивчення. Попередня: виявляється в пам'яті того, якого навчають, у виді сформованих знань. Повторення тим, якого навчають, вивченого раніше матеріалу
Супутня: виявляється при вивченні однієї і тієї ж теми в суміжних дисциплінах. Виконання тим, якого навчають, суміжних завдань. Установлення відповідного порядку організації навчального процесу.
Перспективна: виявляється за допомогою відображення змісту навчального матеріалу в майбутній діяльності фахівця. Мотивація навчальної діяльності.
Об'єктивна ознака: За змістом За єдністю трактування знань та понять Узгодження між викладачами суміжних дисциплін формулювань, визначень, умовних позначок величин, проходження вимогам ДСТу.
За вибором навчального матеріалу Дотримування викладачами єдиних підходів при складанні планів уроків, тексту й опорного конспекту
За використанням знань різних предметів. Використання знань однієї дисципліни для рішення проблем іншої.
Суб'єктивна ознака За комплексним використанням знань і умінь. Використання в навчальному процесі комплексних знань на матеріалі окремих уроків.
За єдністю методів викладання і контролю. Застосування різними викладачами в різних дисциплінах тих самих методів викладання, що залежать від рівня знань і здібностей тих, яких навчають.

Таблиця В.5

Дидактичні характеристики внутрішніх мотиваційних технологій навчання

Види технологій Методи навчання Використовувані прийоми навчання
Вступна мотивація Мотивуючий вступ Віднесення до особистості
Віднесення до ситуації
Оголомшення
Вступ з цитатою, питанням
Мотивуюча демонстрація Попереднє відвідування підприємств
Попередній показ досліджуваного об'єкта, явища, процесу
Поточна і заключна мотивація Етап викладу матеріалу: лекція, бесіда, розповідь Орієнтація змісту навчального матеріалу на його практичний зміст і на конкретну професійну діяльність
Демонстрація в мові практичного використання теоретичних положень, що приводяться
Етап формування і контролю діяльності: рішення задач і завдань, виконання лабораторних робіт Надання волі вибору завдань, складання завдань оптимальної складності, новизна і непередбачуваність завдань

 

Таблиця В.6

Таблиця бінарних дій у процесі реалізації мотиваційних технологій

Дії викладача Дії тих, кого навчають
Здрастуйте! У нас сьогодні нова тема: «МПС. Пристрій. Принцип дії» Скажіть, а які ви знаєте машини за родом струму? Уважно слухають викладача, а на поставлене запитання відповідають, що постійного і змінного струму.
Скажіть, будь ласка, яким видом транспорту ви частіше за все користуєтеся? Одні відповідають – метро, інші – тролейбус.
А як ви думаєте, які машини застосовуються в конструкції цих видів транспорту безпосередньо для руху? Машини постійного струму.
Так само ці машини застосовуються в промислових установках, де потрібно широке і плавне регулювання швидкості обертання (прокатні стани, могутні металорізальні верстати та ін.). Знання, отримані при вивченні даної теми, будуть корисні вам у проф. діяльності. В очах тих, кого навчають, з'явилося бажання й інтерес до вивчення даної теми.

 


Таблиця В.7

Критерії вибору різних типів навчання

Тип навчання Критерії вибору
За метою За умовами За змістом навчального матеріалу
Неповна ООД (перший тип навчання) Сформувати орієнтири діяльності, що носить репродуктивний характер, характеризується самостійністю, міцністю, освоєнням, але не володіє розумним розгорненням, узагальненістю. При наявності великої кількості навчального часу і часу на самостійну роботу. При наявності досвіду самостійного навчання і вибору способів навчання. При наявності навчальної і допоміжної літератури. При наявності сформованої професійної мотивації. Коли зміст навчального матеріалу не зв'язаний з досвідом практичної роботи.
Повна ООД (другий тип навчання) Сформувати орієнтири алгоритмічної діяльності, що характеризується міцністю її виконання. Результатом є швидкість, точність виконання операція (вступний інструктаж у виробничому навчанні). При відсутності базових знань у підготовці тих, яких навчають. При відсутності професійного досвіду і практичних умінь. При відсутності здібностей самостійно здійснювати навчально-пошукову діяльність. При визначальній ролі технології діяльності неможливості її освоєння без попереднього опису наочним і словесним способом.
Повна ООД (третій тип навчання) Формування творчої діяльності, що характеризується міцністю, узагальненістю, розгорненням, самостійністю, розумністю, усвідомленістю. При наявності базових знань у тих, яких навчають. При наявності часу. При наявності відповідних засобів навчання. При можливості узагальнення і систематизації навчального матеріалу таким чином, щоб загальні принципи можна було застосувати до окремих випадків.

 

Таблиця В.8

Критерії вибору форм і методів викладу нового матеріалу

Найменування методу Критерії вибору і використання методу
Лекція, розповідь 1. При відсутності базових знань у тих, яких навчають. 2. При відсутності професійного досвіду і практичних умінь. 3. Коли зміст навчального матеріалу не зв'язаний з досвідом практичної роботи.
Традиційна бесіда 1. При наявності базових знань у тих, яких навчають. 2. При невеликій кількості тих, яких навчають. 3. При можливості постановки питань. 4. При наявності часу на можливу дискусію.
Евристична бесіда 1. При наявності базових знань і досвіду професійної діяльності. 2. При наявності можливості постановки проблеми на основі конкретних ситуацій. 3. При можливості зав'язування дискусії з урахуванням рівня підготовленості тих, яких навчають. 4. При наявності часу на результативну дискусію.
Демонстраційний експеримент як метод наочності. 1. При наявності можливості демонстраційного показу. 2. При приступності показу. 3. При обґрунтованій науковості, вірогідності показу і наявності зв'язку з метою навчання. 4. При недостатній сформованості базових знань для самостійного засвоєння показаних явищ.
Демонстраційний експеримент як елемент активізації. 1. При науковості, приступності, вірогідності показу, наявності його зв'язку з метою і змістом навчання. 2. При наявності базових знань і професійних умінь для аналізу ситуації й одержання самостійних висновків. 3. При наявності часу на дискусію у невеликій групі тих, яких навчають. 4. При наявності всіх умов для постановки проблеми.
Пояснення 1. Коли окремі питання змісту матеріалу вимагають роз'яснення. 2. При необхідності сформувати систему базових знань. 3. При необхідності розвивати основні представлення.
Самостійна робота 1. При наявності необхідних базових знань у тих, яких навчають. 2. При наявності додаткової літератури. 3. При високій підготовленості тих, яких навчають.

 


Таблиця В.9

Вибір способів формування нових знань в тих, кого навчають

Найменування підтеми Ціль Рівень Методи викладу Наочні прилади
1. Визначення і призначення машин. Пристрій МПС. Принцип дії. Сформувати знання про визначення і призначення МПС; конструктивних елементів МПС, уявлення про принцип дії МПС I II Розповідь, демонстрація плаката, пояснення Плакат із зображенням МПС  
2. Режими роботи Сформувати знання про режими роботи МПС I II Розповідь Плакат із зображенням МПС  
3. Способи порушення Сформувати знання схем, способів порушення в залежності від галузі застосування МПС I II III Демонстрація плаката, пояснення, розповідь Плакат із зображенням способів порушення  
4. Галузь застосування Сформувати знання галузей застосування МПС, можливості використання МПС і їхньої потужності в залежності від галузі промисловості I II

Таблиця В.10

Загальна характеристика способів навчання

Етап формування діяльності Ціль   Способи формування діяльності  
Формування матеріалізованих дій   Формують у тих, яких навчають, швидкість орієнтування в матеріальних об'єктах (знаках, символах), щоб надалі у практичній роботі, успішно і упевнено виконувати освоювану діяльність, уміло відсіваючи потрібне від непотрібного, сприяють формуванню безпомилковості дії.   Викладач направляє й організує навчальну діяльність по виконанню дій за допомогою розробленої ним системи практичних завдань: перемалювати схеми, вимірити розміри, описати пристрій, позначити об'єкти і їхні елементи на готових малюнках, законспектувати і т.ін. На даному етапі можливе рішення предметних задач. Прикметами такого типу задач можуть служити всі розумові задачі, що супроводжують перцетивні або фізичні дії. Для цього тим, кого навчають, пред'являються «потрібні» і «непотрібні» об'єкти упереміш, вони повинні вибрати ті, котрі необхідні.  
Формування мовних дій   Формування умінь оперування ознаками, поняттями і логічними правилами без опори на зовнішнє керівництво, але без практичного виконання операцій, формування умінь назвати ознаки по пам'яті, коли для аналізу представлені не предмети, а їхній опис. Формування розумності, свідомості дій.   Виконання спеціальних завдань на конспектування навчального матеріалу (самостійна робота з підручниками). Керування процесами виконання діяльністю здійснюється різними методами, до таких методів відносяться: бесіда, робота з підручником, фронтальні й індивідуальні питання, що відповідають даній меті тестування. При цьому питання для закріплення відрізняються від контрольних питань. Вони повинні бути поставлені таким чином, щоб ті, яких навчають, за допомогою способів систематизації, узагальнення і зіставлення успішно використовували наявну інформацію на практиці і самостійно робили висновки.  
Формування уявних дій   Формування діяльності, що володіють усіма необхідними якостями: розумність, узагальненість, критичність, свідомість, освоєння.   Виконання спеціальних завдань на узагальнення і систематизацію навчального матеріалу, рішення спеціальних різних задач і практичних завдань, виконання лабораторних робіт, самостійна робота.  

 


Таблиця В.12

Якості особистості

Якість   Характеристика якості   Способи формування якості  
Розумність Розуміння. розумовий контроль кожної дії (операції) аж до виконання окремого руху, вживання окремого поняття, терміна Діяти повільно, особливо на початку навчання, щоб у поспіху не пропустити той або інший орієнтир; діяти уважно і призивати до цього тих, яких навчають, щоб на початковому етапі формування дії не було помилок. При виконанні будь-якої операції той, якого навчають, повинен проговорювати вголос зміст тієї або іншої дії на початковому етапі.
Свідомість Свідчить про оволодіння дією і виражається у властивості того, якого навчають, дати повний словесний звіт про те, що зроблено, відзначити наслідки неправильності виконання дії і способи їхнього усунення. Вимога повторення дії, поділ дій на цикли (рівні) вимагає час від часу від того, якого навчають, словесного звіту про сформовані дії
Узагальненість Здатність того, якого навчають, орієнтуватися на істотні ознаки дії в різноманітних умовах і виконувати ці дії в них Формується шляхом контрастного застосування тим, якого навчають, задач різного ступеня складності і різного характеру.
Освоєння Здатність тих, яких навчають, упевнено виконувати дії без видимих і чутних зовнішніх орієнтирів, - виконання дій, характерних для заданих етапів, що володіють міцністю, розумністю, узагальненістю, надійністю Поетапно відпрацьовувати нові дії – спочатку на основі зовні представлених матеріальних орієнтирів, потім проказуванням уголос кожної операції, контролюючи її правильність, і нарешті, просто обмірковуючи і вирішуючи задачі різного типу.
Критичність Здатність самостійно складати критерії, по яких можна оцінити дії, заздалегідь задавати майбутній дії показники потрібних якостей Поетапно відпрацьовувати нові дії – спочатку на основі зовні представлених матеріальних орієнтирів, потім проказуванням уголос кожної операції і контролюючи її правильність, і нарешті, просто обмірковуючи і вирішуючи задачі різного типу.

 

Таблиця В.14

Діяльність педагога по контролю навчального процесу

Види діяльності педагога Функції контрольної діяльності Процедури контрольної діяльності педагога
Проектувальна діяльність Контрольно-проектувальна 1.1. Визначення мети контролю і змісту контрольованого навчального матеріалу на основі еталонів цілей навчання. 1.2. Аналіз умов проведення контролю (матеріальні умови), наявність технічних і дидактичних засобів контролю. 1.3. Вибір типу і виду контролю в залежності від мети, функцій і змісту контрольованих умінь. 1.4. Вибір методу контролю (по виду спілкування з учнями, по характеру оцінювання результатів контролю). 1.5. Визначення відповідних форм контролю (по масовості охоплення, що веде ролі суб'єкта, використовуваним засобам контролю). 1.6. Розробка різнорівневих засобів контролю. 1.7. Рецензування засобів контролю. 1.8. Визначення критеріїв оцінки.
Практична діяльність Контрольно-виконавча 2.1. Пояснення учням мети контролю; часу, що відводиться на перевірку, і критеріїв оцінки результатів навчання. 2.2. Спостереження за учнями на етапі здійснення зворотного зв'язку під час контролю. 2.3. Виявлення (перевірка) сформованості професійних умінь учнів за допомогою засобів контролю. 2.4. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів за розробленими критеріями оцінки. 2.5. Облік (фіксація) результатів оцінювання.
Дослідницька діяльність Контрольно-аналітична 3.1. Статистична обробка результатів навчальної діяльності. 3.2. Кількісний і якісний аналіз результатів контролю і виявлення причин неуспішності. 3.3. Аналіз ефективності застосованої технології контролю. 3.4. Розробка диференційованої програми наданняіндивідуальної (або груповий) допомоги відстаючими учнями. 3.5. Розробка спеціальних заходів, що коригують, за результатами самоаналізу діяльності педагога.

 


Таблиця В.15

Основні вимоги до контролю діяльності тих, яких навчають.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.