Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перевірка правильності спроектованої системи контролю визначеного типу.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Обраний тип контролю відповідає:

- масштабові цілей навчання;

- етапові вивчення конкретної дисципліни.

2. Обраний тип характеризується великою кількістю функцій (не менш 8), що виявляються в діях педагога й учнів у ході контролю.

3. Визначений вид контролю, відповідаючи ланцюгові і типові, враховує:

- частоту проведення;

- тимчасову спрямованість;

- широту контрольованої області навчального матеріалу.

4. Відібрані об'єкти контролю (тобто зміст), являють собою сукупність структурно-взаємозалежних елементів навчального матеріалу, значимих для майбутньої професійної діяльності тих, яких навчають, і перевірка яких, жадає від виконання синтезованої учбово-пізнавальної, що учиться, діяльності.

5. Обрані місце і час проведення контролю при відповідності його виду і змістові, враховують в момент зняття нервозності, релаксацію тих, яких навчають, у період осмислення контрольного завдання й актуалізації власних знань з довгострокової пам'яті.

6. Обраний метод (або сполучення методів) враховує:

- рівень навченості учнів;

- етап формування учбово-пізнавальної діяльності;

- психофізіологічні особливості особистості і навчальної групи в цілому;

- вид навчання в ході контролю;

- матеріально-технічне і дидактичне забезпечення навчального процесу в заданому професійному навчальному закладі.

7. Відповідність обраної форми (або сполучення форм) організації контролю іншим компонентом системи забезпечення:

- ведучою роллю суб'єкта контролю;

- охопленням (масовістю) учнів;

- Ефективним використанням аудиторного часу.

8. Розроблені засоби контролю задовольняють вимогам:

- професійної спрямованості;

- функціональної і змістовної валідності;

- однозначності і визначеності;

- варіативності і системності змісту;

- надійності.

9. Розроблені критерії (норми) оцінки контрольного завдання задовольняють вимогам:

- об'єктивності і диференційованості;

- вимірності і застосовності.

10. Складений сценарій проведення етапу (уроку) контролю включає докладний опис алгоритму бінарних комунікативних дій педагога і тих, яких навчають, у ході проведення контролю заданого типу.

 

Таблиця В.16

Характеристика різних типів задач

Ознака класифікації Типи задач Загальна характеристика
За способом вираження умов Кількісні Вимагають одержання конкретного кількісного результату.
Якісні Призначені для розуміння фізичного змісту явищ. Для їхнього рішення необхідні тільки логічні міркування.
За цільовим призначенням Для самостійної роботи Припускає знання алгоритму рішень і наявність усіх необхідних засобів для самостійного рішення.
Для закріплення (формування) умінь Припускає формування діяльності в процесі рішення.
Для контролю Припускає наявність усіх необхідних умінь для рішення.
За ступенем складності і рівнем активності Предметні (прості) Потребують застосування готової формулу, використання одного закону. Цільове призначення складається в засвоєнні і закріпленні основних фізичних понять, формул, одиниць виміру величин. Вирішуються на першому етапі формування розумових дій
Комбіновані Для їхнього рішення необхідно використати кілька формул, знайти логічні зв'язки між ними. Вони носять елемент новизни, створюють утруднення в тих, яких навчають.
Логічні Містять безліч етапів і дій. При їхньому рішенні потрібно без опори на орієнтири, правильно зрозуміти умови, вибрати необхідні дані, відсіяти зайві і виконати безліч етапів і дій
Творчо-психологічні. Задачі дослідницького характеру, коли поставлена проблема і немає стандартного шляху рішення. При цьому можлива і психологічна сторона – від суб'єкта потрібні зусилля волі і розуму, щоб не піддатися спокусі йти по легкому шляху, рухатися стереотипно, не поспішати прийняти удаване за реальне і розібратися, а не йти найкоротшим шляхом

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.