Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАВДАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри, голова циклової комісії

Року

ЗАВДАННЯ

НА ВИПУСКНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

Дворник Ірина Ігорівна_______________

1. Тема проекту (роботи) Документаційне забеспечення організаційно-розпорядчої діяльності загальноосвітнього навчального закладу ( на прикладі Констянтинівської загальноосвітньої школи)

2. Керівник проекту (роботи) Богдан Олександр Миколаєвич, асистент, викладач. Затверджені наказом вищого навчального закладу від «________________________________ »_______ 20__ року №_

3. Строк подання студентом проекту (роботи) 4-червня 2015 року

4. Вихідні дані до проекту (роботи) Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (найменування), додатків. Обсяг роботи сторінки. Загальний обсяг роботи - сторінок.

5. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань,, які потрібно розробити) зміст (без анотації та літератури)

1 – Загальна характеристика організаційно-розпорядчої документації

2 – Особливості організаційно-розпорядчої документації

3 – Нормативно правова база документування.

6. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) – немає.


 

7. Консультанти розділів проекту (роботи)

 

Розділ Прізвище,ініціали та посада консультанта Підпис, дата
        завдання видав завдання прийняв
І – Загальна характеристика організаційно-розпорядчої документації Ас, виклач ХАІ Богдан О.М.    
II – Ас, виклач ХАІ Богдан О.М.    

8. Дата видачі завдання 7 травня 2015КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту(роботи) Примітка
Вибір теми Грудень 2014  
Затвердження теми на засіданні кафедри    
Опрацювання літератури, Складання плану роботи, визначення наукового апарату роботи    
Здача на перевірку 1 розділу роботи (поетапно, включаючи корегування після перевірки)    
Здача на перевірку 2 розділу роботи (поетапно, включаючи корегування після перевірки)    
Здача на перевірку 2 ( після додавання документів з практики), вступу, висновків роботи (поетапно включаючи корегування після перевірки) та презентації    
Попередній захист дипломного проектування %  
Захист дипломного проектування    

Студент _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту(роботи____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

ПЛАН

Вступ………………………………………………………………….

Розділ 1. Організаційно-розпорядча документація, як складова діяльності навчально закладу ………………………………………………….

1.1. Загальна характеристика організаційно-розпорядчої документації……..

1.2. Нормативно правова база організаційно-розпорядчої документації…….

Розділ 2.Складання організаційно-розпорядчої документації, в загальноосвітньому навчальному закладі……………………………………….

2.1.Розпорядча документація……………………………………………………..

2.2. Кадровий наказ, як один з видів організаційно-розпорядчої документації…………………………………………………………………………

Висновки……………………………………………………………………………

Додатки……………………………………………………………………………..

Список використаної літератури………………………………………

 

ВСТУП

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.