Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розділ 9. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

9.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

9.1.1. навмисні дії та/або бездіяльність Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

9.1.2. вчинення Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено цей Договір, умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

9.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього Договору або про факт настання страхового випадку.

9.1.4. неподання та/або несвоєчасне подання Страхувальником інформації та/або документів, передбачених цим Договором та Правилами, в строк, передбачений цим Договором та Правилами, без поважних на це причин, або подання документів, передбачених цим Договором та Правилами, оформлених з порушеннями (підписаних не уповноваженою особою, з відсутністю номеру, печатки чи дати, з виправленнями тощо) чи подання документів, які містять недостовірну інформацію щодо терміну, причин, обставин страхового випадку та розміру збитку;

9.1.5. наявність інших договорів страхування ТЗ та/або ДО, укладених Страхувальником протягом строку дії цього Договору, без отримання на це попередньої письмової згоди Страховика, в порядку передбаченому цим Договором.

9.1.5. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні.

9.1.6. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

9.1.7. якщо подія, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, сталася з причин та/або обставин, передбачених розділом 3 цього Договору;

9.1.8. відмова водія, який був за кермом застрахованого ТЗ, від проходження огляду з метою виявлення сп’яніння будь-якого виду або перебування водія під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, на вимогу уповноваженої особи МВС.

9.1.9. настання ДТП внаслідок несправного технічного стану ТЗ та/або настання ДТП внаслідок експлуатації ТЗ, який не відповідає вимогам до технічного стану, що встановлюються чинним законодавством України, зокрема, Правилами дорожнього руху.

9.2. Крім підстав, передбачених пунктом 9.1. цього Договору, Страховик відмовляє у здійсненні страхового відшкодування якщо страховий випадок, що трапився під час дії цього Договору, стався з причин, які були або почали діяти до початку дії цього Договору, а також інших випадках, передбачених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

9.2.2. Незгода Страхувальника на сплату додаткового платежу при збільшенні ризику, надає право Страховикові частково або повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування.

9.3. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку.

 

Розділ 10. Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори та розбіжності, пов’язані з цим Договором, які можуть виникнути, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди між


Сторонами шляхом переговорів, спори будуть розглядатися в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.