Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бизнес жоспар негізіндегі лауазым бейініЖобаны жетістіктерге жете отырып дамыту үшін кәсіби менеджерлер мен мамандар қабылданатын болады. Қызметкерлерді қабылдау алдын ала басталады, осыған байланысты компанияның Бас директоры негізгілерін тандап алады және қонақ үйді ашуды ұйымдастыруға оларды да қатыстырады. Жұмыскерлерге қойылатын талаптар төмендегілер. Лауазым бейіні (қонақ үйде жұмыс істеу жөніндегі әкімші лауазымы)

Критерий Мазмұны
Жынысы әйел
Жасы 33-42
Негізгі білімі жоғары, орта
Қажетті жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес
Міндеті қонақ үйге келуші меймандар, персоналдармен қарым-қатынас жасай білу, персоналдарды басқара білу
Дағды, шеберлік, іскерлік қасиет жұмысына жауапкершілікпен қарау, бастамашылдық
Жеке қасиеттері жылы жүзділік, адамдармен оңай қатынасқа түсе алушылық, ұқыптылық өз ісінің шебері
Ынталандыру жылдағы жұмысының нәтижесі бойынша жылына бір рет 1+1 сыйақы төлеу

81. Туризм саласындағы қонақ үй бизнесі

Қонақ үй – кең мағынасында қысқа мерзімдік уақытта тұруға
арналған жиһаздандырылған бөлмелер жиынтығы.
Қонақ үй – бұл қызметтерді өндіру және қызметтер көрсету бойынша қалыптасқан күрделі шаруашылық кешені.
ЮНВТО – ның анықтамасы бойынша қонақ үй дегеніміз – белгілі
бір нөмерлер санынан тұратын бірегей басшылығы бар және бір қатар қызметтер түрін көрсететін (кем дегенде төсек орнын ауыстыру және нөмерді жинау тағы басқа) сондай – ақ классқа, категорияға бөлінетін ұжымдық орналастыру құралы.
Қонақ үйлердің негізгі мақсаты – туристер үшін сапалы қызметтер көрсету, оларға барлық жағдайды жасау арқылы қонақ үй өзінің дең –
гейін әлемдік дәрежеде көтере алады.
Қонақ үйді басқару ерекшеліктеріне байланысты олар айрықша қонақ үйлер немесе қонақ үй желілері болып бөлінеді.

Барлық қонақ үйлердің қызметтері негізгінен 4 топта қарастырылады:
1. орналастыру
2. тамақтандыру
3. бос уақытты ұйымдастыру
4. тұрмыстық қызмет көрсету

На долю всех средств размещений приходится до 65 % лиц, занятых в туристской сфере, и около 68 % всех поступлений от туризма. Появление новых средств размещения значительно повышает привлекательность туристской дестинации и увеличивает поток туристов. От качества сервиса предоставления услуг по размещению зависят такие психологические аспекты туризма, как высокая оценка организации пребывания туристов в той или иной стране общая удовлетворенность путешествием.

Гостиничный бизнес является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей, на которую приходится около 6 % мирового ВНП и около 5 % всех налоговых поступлений. Развитие гостиничного бизнеса стимулирует развитие других направлений: транспорта, торговли, строительства, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, сферы услуг и т. д. В среднем, на каждые 10 туристов, проживающих в гостинице, приходится около трех рабочих мест напрямую, и два рабочих места, косвенно связанных с обслуживанием (сотрудники турфирм, транспортных компаний и т. д.). Общемировой гостиничный фонд составляет около 17–18 млн. мест, и данный показатель постоянно растет. Гостиничный бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: относительно небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристские услуги, высокий уровень рентабельности и, соответственно, средний срок окупаемости затрат. За последние 3 года, благодаря увеличивающемуся потоку туристов, мировой гостиничный бизнес переживает настоящий рост — загрузка отелей и стоимость размещения заметно выросли, гостиничные компании расширили свое присутствие по всему миру. Быстрыми темпами растет и российская гостиничная отрасль, которая по мировым меркам является слабо развитой.

82. Жобаны іске асыру шығындары

83. "Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы" бойынша несиелер беру

Аталған бағдарлама Сізге жаңа жұмыс орындарын құрумен, айналым қаражатын (сауда саласын қоспағанда) толтырумен байланысты ауыл шаруашылығы саласында бизнесті ашу немесе кеңейту үшін қаржыландыруды алуға көмек көрсетеді. Бағдарлама олардың әкімшілік бағыныстылығына қарамастан, даму әлеуеті орташа және жоғары ауылдарда, қалалық әкімшілік бағыныстылықтағы аумақтарда орналасқан кенттерде іске асырылады.

Шағын несие беру шарттары:

· несиенің сомасы: 3 млн. теңгеден аспайды *;

· несие беру мерзiмi – 4,5 жылдан аспайды;

· сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 6%;

· тиімді мөлшерлеме ( қараңыз: FAQ ): 6,7% дейін;

· негізгі берешекті өтеу: қарызды ішінара/толық мерзімнен бұрын өтеу мүмкіндігімен ай сайын, тоқсан сайын, жартыжылда бір рет, жылына бір рет;

· сыйақыны өтеу: іс жүзінде пайдаланылған кезең үшін несие мерзімі ішінде есептелген сыйақыны өтеу мүмкіндігімен ай сайын, тоқсан сайын, жартыжылда бір рет;

· негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезең ( ішінде несие бойынша негізгі борыш сомасы өтелмейтін қосымша уақыт мерзімі; несие өтеуді бастау мерзімін кейінге қалдыру) ( қараңыз: FAQ ): несие беру мерзімі ұзақтығының үштен бiрiнен аспайды;

· сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең ( ішінде несие бойынша негізгі борыш сомасы өтелмейтін қосымша уақыт мерзімі; несие өтеуді бастау мерзімін кейінге қалдыру): 6 айдан аспайды;

· кепілдік қамтамасыз ету міндетті: кепілдікке қойылатын талаптарды көшіріп алу.

* тіреуші ауылдардың тұрғындары үшін - 5 млн. теңгеге дейін несие берілуі мүмкін

 

84. DAMU START UP. Өнім бойынша бонустар

Данный продукт предназначен для финансирования начинающих предпринимателей, под гарантию Фонда "Damu" в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в части гарантирования.

Преимущества:

 

· Без предоставления твердого залога

· Быстрые сроки рассмотрения заявки

· Возможно субсидирование ставки вознаграждения Фондом «ДАМУ» до 7%.

Условия кредитования "Damu Start Up"  
Вид финансирования Банковский заём, кредитная линия, лимит кредитования
Цель кредита На инвестиции, пополнение оборотных средств
Размер займа До 20 000 000 тенге
Валюта тенге
Срок займа По инвестиционным займам - до 60 месяцев, На пополнение оборотного капитала - до 18 месяцев
Погашение Ежемесячно аннуитетными платежами либо равными долями. Возможно предоставление отсрочек по основному долгу и вознаграждению.
Залоговое обеспечение - не менее 36% от суммы займа - "Депозит-гарантия" с учетом вознаграждения за 4 мес.; - не более 70% от суммы займа – гарантия Фонда "ДАМУ".
Комиссии Банка не взимаются
Особые условия Возможно субсидирование ставки вознаграждения Фондом "ДАМУ" до 7%.

 

88. Тәуекел түсінігі.

Тәуекел — дегеніміз, белгіленген мақсатқа жетуді білдір-мейді (ең алдымен, кіріс пен пайда бойынша). Бұл алдын ала жоспарланған нәти-жемен салыстырғанда сәтсіздік (табыс) дәрежесі. Тәуекел — шығын. Тәуекел — бір нәрсеге қол жеткізе алмау. Тәуекел — ресурстардың бір бөлігін жо-ғалту ықтималдылығы (қаупі), белгілі бір өндірістік және қаржылық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыс таппау немесе қосымша шығынға ұшырау қаупі.

89. Тәуекелді төмендету жолдары.

Тәуекелдерді төмендетуге болады, тек оны басқаруды үйрену керек. Тәуекелдерді басқару қате шешім қабылдау қаупін төмендету және қабылданған шешімнен туындайтын кері мүмкіндіктерді азайту мақсатында дайындалған негізді ұсыныстар мен шараларды дайындау және жүзеге асыруды қамтиды. Тәуекелдерді басқару үшін сізге төмендегілерді білу қажет: • нарықта және Сізді қоршаған ортада не болып жатқандығын зерттеу; • Сіздің бизнесіңіз үшін қандай әлеуетті қауіп-қатер барлығын қарау; • Шығын қандай мөлшерде болатындығын есептеу; • Егер қызметіңізге осындай қауіп төнгенде, не істеген дұрыс; • Шығынды болдырмау үшін не істеу керектігін зерттеу; • Алдын ала есептеу және тәуекелді басқаруға қатысты шығындарды есептеу. Қызметіңізді жүзеге асыру барысында Сізге әрқашан тәуекелді туындататын жағдайларды зерде- леуге тура келеді, яғни бизнесіңізге тиімді, шығынды төмендететін әрекеттерді уақтылы қолдану керек.

90. Тәуекелділікті сақтандыру.

Мүліктік сақтандырудың ішкі саласы. Мұнда кәсіпкердің сақтанушы ретінде іс-қимыл жасайтын келісімшарт жасасушы агенттерінің өз міндеттемелерін бұзуы себепті кәсіпкерлік қызметтен болған залалдар тәуекелін немесе кәсіпкерге байланысты емес жағдайлармен осы қызмет шарттарының өзгеруінен болған залалды өтеу көзделеді, соның ішінде күтілген кірісті толық алмай қалу қатері сақтандырылады. Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру шарты бойынша тек сол сақтанушының кәсіпкерлік тәуекелі және тек соның пайдасына ғана сақтандырылуы мүмкін. Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру түрлері: өндірістегі үзілістен сақтандыру; инвестицияны сақтандыру; депозитті сақтандыру; қаржы кепілдіктерін сақтандыру төлем төлеңбеу қатерін сақтандыру, экспорттық несиені сақтандыру т. б.

 

91. Қаржылық жоспардың мәні. Бастапқы капитал.

Бастапқы капитал – бұл өз ісіңді бастау үшін қажет болатын қаражат. Бастапқы капиталға қажеттілікті анықтау үшін бизнестің қажеттілігін түсіну қажет. Ғимарат, құрал-жабдық, автокөлік алу үшін қажетті қаражатты санағаннан кейін, Сіз ұзақ мерзімді инвестиция деп аталатын бастапқы капиталдың бөлімін анықтайсыз. Ұзақ мерзімді болу себебі – ол ақша бірден қайтарылмайды, оның орнын толтыру үшін айтарлықтай уақыт қажет болады.

92. Бизнес – жоспар негізінде шығынның көрсеткіштері

Қаржылық жоспарлау мен есепке алу Бірде-бір кəсіпорын алғашқы күннен-ақ пай- да көре алмайды. Белгілі бір уақыт бойы Сіз қайтарым көрмей, бизнесті дамытуға арнап бастапқы капиталды салымдап қана отыратын боласыз. Алайда Сіздің еңбек етуіңіздің нəтижесінде Сіздің табысыңыз Сіздің шығындарыңыздан аса- тын күн де жетеді, сөйтіп Сіз өз ісіңізді өзіне бола жүргізіп отырған пайдаға ие боласыз. Ол үшін Сізге мыналар қажет:

- Өз шығындарыңызды білу, оларды азай- тып отыру

- Өз табысыңызды жоспарлап отыру, тауар айналымын арттыру

- Қызметіңіздің нəтижесінде пайда көру

Пайда – бұл шаруашылық қызметтің нəтижесі. Пайданы есептеу формуласы:

 

Кіріс-Шығын= Пайда (1)

 

Мұндағы: ТАБЫС – сатудан түскен түсім,

ШЫҒЫН – Сіздің барлық шығындарыңыз.

 

Табыс пен шығындар жоспары (ал соған негізделумен Пайда мен шығын тура- лы есеп беру) Сізге сатылымдарды жəне ақшаның жұмсалуын бақылап отыруға, Сіздің шығындардың орнын жабу үшін қанша ақшаның затын сатуға тиіс болатыныңызды түсінуге көмектеседі. Бұл жоспарды құру үшін Сізге күнделікті сатудан түскен ақшаны, өндіріске, салық төлеуге жəне Сіздің бизнесіңізді ұстауға жұмсалған шығындарды ай сайын тіркеп отыру қажет. Бұл ретте жоспарлаудың ақиқатқа сəйкес болуы тиіс екендігін түсінген өте маңызды. Компанияның қызмет ете бастаған алғашқы күндерінде үлкен көлемдегі сатылулар бо- лады деп күту үлкен қателік болып табылады. Cонымен «шығыстар» дегеніміз не? Бұл Сіздің бизнесіңіздің тікелей жəне жанама шығындары.

Рентабельділік - экономикалық тиімділіктің көрсеткіші. Рентабельділік – бұл кəсіпорынның немесе кəсіпкерлік қызметтің табыстылығы. Рентабельділік оңай есептеледі: бұл пайданың шығындарға немесе ресурстардың жұмсалуына бөліндісі.

 

95. Рентабельділік – кәсіпорынның немесе кәсіпкерлер қызметінің табыстылығы

Рентабельділік коэффициентінің формуласы: Р(ө)=П(т)/Өзінд.құн *100%

П(т)-тауардан түскен пайда

96.... осы формула арқылы өз кәсіпорыныңның рентабельділігін көрсетесін!!!

97-98.Бизнес-жоспардағы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық аспектілердің рөлі

Мысал ретінде туризм саласындағы мотельдің қызметін алуға болады.

Жобаны іске асыру кезінде:

· жұмысшылардың тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс орнын ашу;

· қонақ үй қызметін көрсететін жаңа кәсіпорын ашу;

· Ақмола облысының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі міндеттрін (6 жылда 110 млн. теңгеден астам) шешу қарастырылған.

Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:

· халықтың қонақ үй қызметтеріне деген сұранысын қанағаттандыруды;

· туристер мен саяхатшылардың бір мекеннен екіншісіне қатынайтын алыс сапарларда талаптарын қанағаттандыру үшін демалыс, тамақтану және басқа сервистік қызметтерді ұйымдастыруда жағдайлар жасауды бөліп көрсетуге болады.

Жобаны іске асыру нәтижесінде 25 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шығыстары қосылған.

Қоршаған ортаға әсер .Жобаның идеясы мотельді ашу кезінде (жол бойындағы қонақ үй) қоршаған ортаға қандай да бір түбірлі өзгеріс жасамайды.

Қатты және сүйық тұрмыстық қалдықтарды үнемі және уақтылы шығарып тұрған кезде қоршаған орта ластанбайды.