Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ І. Поняття,ознаки та види правових норм

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

 

З дисципліни « Теорії держави та права »

На тему: «Норми права та їхня структура»

 

Студента 028/1 групи 2 курсу

Спеціальності 6.060100- «Правознавство»

Стадніка Романа Олеговича

 

Керівник доцент кафедри теорії держави

та права, доцент, кандидат юридичних

наук Завальний Андрій Миколайович

Національна шкала___________________

Кількість балів_________

Оцінка ЕСТS________

 

 

Члени комісії ___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Київ – 2014 рік

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ І. Поняття,ознаки та види правових норм………….............5

1.1. Поняття норм права………………………………………………..5

1.2.Ознаки норм права………………………………………………….7

1.3.Види правових норм………………………………………………..9

РОЗДІЛ ІІ. Структура правових норм……………………………….15

2.1.Гіпотеза …………………………………………………………….15

2.2.Диспозиція …………………………………………………………17

2.3.Санкція ……………………………………………….....................20

РОЗДІЛ ІІІ. Форми викладення норм права у статтях нормативно-правового акту ……………………….……………...………………...23

ВИСНОВКИ ……………………………………………………..…….25

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………....27

 

ВСТУП

Актуальність курсової роботи полягає в тому, що нормативність є невід'ємною частиною людського суспільства. Юридичні норми забезпечують гарантоване виконання життєво необхідних правил, без яких функціонування суспільства і держави було б неможливим.

Об’єкт дослідження – правові норми, їх ознаки, поняття і види.

Предметом дослідження є структура правових норм, яка включає в себе гіпотезу, диспозицію та санкцію.

Мета курсової роботи - теоретичне розкриття поняття «норми права», а саме:

1. визначити поняття, ознаки та зміст структури норм права

2. розібрати поняття гіпотези, диспозиції і санкції.

Завдання даної роботи є докладне вивчення поняття норми права, її ознак, структурних елементів та їх характеристик, а також різних видів норм права.

Методи дослідження – загальнонаукові, та спеціальні юридичні методи наукового пізнання. До загальних методів належать діалектичний метод, метод системного аналізу, формально-логічний, емпіричний, функціональний та комплексний методи, а до спеціальних методів дослідження - метод тлумачення правових норм.

Цивілізоване життя людства не можна мислити без дотримання певних соціальних норм (правил). Без них життя було б подібне на хаос, постійно б виникали суперечки, непорозуміння, заперечення тощо. Тому вивчення норм права та інших соціальних норм є вкрай потрібне для розуміння їх значення, важливості та особливостей становлення та розвитку.

Нормативність є невід'ємною частиною людського суспільства, вона виступає не тільки формою об'єктивно необхідних зв'язків і способів взаємодії людей, а й формою розвитку всіх природних явищ. Взаємодія людей охоплює як їхні стосунки між собою, так і їх ставлення до природи, тому закономірні зв'язки, що виникають у ході цієї взаємодії, набувають форми нормативності.

Ця нормативність властива будь-якому процесу історичного розвитку людства. Нормативність - це також властивість права, яке виявляє його сенс і призначення.

Важливість вивчення норм права та інших соціальних норм ще полягає і в тому, що правові норми дуже тісно переплітаються з соціальними нормами, оскільки історичний розвиток людства так чи інакше опирався на загальні соціальні положення, які так чи інакше відбивалися на правотворчих процесах будь-якого народу, будь-якої держави. Всі види норм – як правила - можна умовно поділити на дві групи: соціальні та технічні.

Технічні норми регулюють діяльність людини, пов'язану з використанням природних ресурсів (норми витрати палива, електроенергії, води та ін.) і знарядь праці. Соціальні норми регулюють відносини людей один з одним.

Соціальні норми — правила поведінки загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в суспільстві в зв'язку з проявом їх волі (інтересу) і забезпечуються різними засобами соціального впливу.

Сутністю соціальних норм є не просто привила, тому що пра­вила існують і в несоціальних утвореннях, таких, скажімо, як математика, граматика, техніка та ін. (технічні норми), а прави­ла чітко вираженого соціального характеру.

Тому дослідження місця права в системі соціальних норм – є вкрай важливим і потрібним на будь-якому етапі розвитку суспільства.

 

РОЗДІЛ І. Поняття,ознаки та види правових норм

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.