Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Склад калькуляційних статей

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ВЫУЧИТЬ В ЧЕТКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!!!

Для харчової промисловості рекомендується наступний типовийперелік статей калькуляції:

1. Сировина та основні матеріали;

2. Допоміжні матеріали;

3. Паливо та енергія на технологічні цілі;

4. Основна і додаткова заробітна плата;

5. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне страхування (ЄСВ);

6. Амортизація обладнання;

7. Загальновиробничі витрати;

Виробнича собівартість

8. Адміністративні витрати;

9. Витрати на збут;

10. Інші витрати основної діяльності;

11. Відсотки за кредит.

Повна собівартість.

РАЗОБРАТЬСЯ И ЗАПОМНИТЬ!!!

Склад калькуляційних статей

1. Сировина та основні матеріали.У дану статтю включаються витрати на сировину й основні матеріали, що витрачаються на виготовлення продукції. Витрати плануються нормативним методом: за технологічними нормами витрат сировини й основних матеріалів на одиницю продукції та вартості одиниці сировини. У вартість сировини можуть бути включені транспортно-заготівельні витрати, якщо вони не враховуються окремою статтею калькуляції.

2. Допоміжні матеріали.В статтю включають вартість допоміжних матеріалів, які не входять до складу основної продукції, але необхідні для її виробництва. Ці витрати можуть не виділятися окремою статтею, а плануватися в статті "Сировина й основні матеріали". Допоміжні матеріали плануються аналогічно: за нормами витрат вартості допоміжних матеріалів.

3. Зворотні відходи.Ця стаття при калькулюванні віднімається і показує вартість зворотних відходів, що виключаються з витрат на сировину й основних матеріалів для того, щоб уникнути повторного розрахунку (при виробництві томат-пасти - насіння з томатів, яке використовують для виготовлення олії у фармацевтичних цілях).

4. Транспортно-заготівельні витрати.Враховуються витрати на доставку сировини й основних матеріалів у тому випадку, коли ці витрати не включено до вартості сировини і допоміжних матеріалів.

5. Паливо й енергія на технологічні цілі.Відносяться витрати на усі види палива й енергії (вода, пара, електроенергія), як ті, що отримано від сторонніх підприємств та організацій, так і ті, що виготовлені самим підприємством і безпосередньо використовуються в процесі виробництва продукції.

6. Основна заробітна плата.Плануються витрати на виплату основної заробітної плати робітників, безпосередньо пов'язаних з виготовленням конкретного виду продукції.

7. Додаткова заробітна плата.Плануються витрати на виплату додаткової заробітної плати згідно з чинним законодавством про оплату праці. Премії включаються в статтю витрат "Додаткова заробітна плата" у тому випадку, якщо вони передбачені колективним договором, трудовим договором або контрактом із працівником.

На практиці часто дана стаття не виділяється окремо, а витрати - плануються в одній статті "Основна й додаткова заробітна плата".

8. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне страхування (ЄСВ).Витрати плануються, виходячи із сум основної і додаткової заробітної плати та встановлених законодавством відсотків відрахувань.

9. Амортизація обладнання – амортизація устаткування, яке здійснює виробництво продукції.

На підприємствах, де застаріле обладнання, замість статті «Амортизація обладнання» застосовують статтю:

9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування.Це комплексна стаття калькуляції до якої включаються наступні витрати:

9.1 Амортизація устаткування і транспортних засобів.

9.2 Експлуатація устаткування (технічний огляд і обслуговування):

- вартість мастильних, обтиральних матеріалів, необхідних для утримання устаткування в робочому стані;

- витрати на оплату праці та соціальні відрахування робітників, що обслуговують устаткування (наладчиків, мастильників, електромонтерів, слюсарів та інших робітників, які числяться у складі бригад основних цехів);

- вартість послуг допоміжних виробництв, зв'язаних з утриманням і експлуатацією устаткування.

9.3 Поточний ремонт устаткування і транспортних засобів;

- вартість запасних частин, що витрачаються при поточному ремонті;

- витрати на оплату праці й соціальні відрахування ремонтників, зайнятих на ремонтних роботах (слюсарів, верстатників, ремонтників та ін.);

- вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв з поточного ремонту.

9.4 Внутрішньозаводське переміщення вантажів - це витрати на утримання й експлуатацію власних транспортних засобів (вантажні автомобілі, авто- і електрокари) для переміщення матеріалів у цеху й доставки готової продукції на склад;

- вартість мастильних і обтиральних матеріалів, пального, запасних частин та інших матеріалів, що використовуються для експлуатації транспортних засобів;

- витрати на оплату праці й відрахування на соціальні заходи водіїв авто- і електрокар;

- вартість транспортних послуг, наданих сторонніми організаціями.

9.5 Суми орендної плати за користування наданим в оренду устаткуванням.

9.6 Знос малоцінних предметів.

9.7 Інші витрати (це можуть бути витрата на оплату послуг сторонніх організацій, спрямованих на підвищення надійності і можливості подальшої експлуатації устаткування).

10. Загальновиробничі витрати. Це витрати, пов'язані з управлінням виробництвом, обслуговуванням виробничого процесу і утриманням будинків загальновиробничого призначення. У цю статтю калькуляції включено наступні витрати:

10.1 Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом:

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників апарату управління цехів, ділянок і т.п.;

- службові відрядження персоналу цехів, ділянок.

10.2 Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення (будинків, споруджень, інвентаря загальновиробничого призначення);

10.3 Орендна плата за користування наданими в оренду основними і фондами. Витрати на їхнє утримання і експлуатацію.

10.4 Утримання основних засобів загальновиробничого призначення (будинків, споруджень, інвентаря загальновиробничого призначення);

- вартість матеріалів, що витрачаються на господарські потреби цехів, а також утримання електромережі, опалювальної мережі, водопостачання і каналізації, на утримання помешкань у чистоті;

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід та інше утримання виробничих помешкань;

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи допоміжних робітників, зайнятих на різних господарських роботах.

10.5 Витрати на проведення поточного ремонту будинків, споруджень виробничого призначення:

- вартість ремонтно-будівельних матеріалів;

- заробітна плата і відрахування на соціальні заходи робітників, що виконують ремонтні роботи;

- вартість послуг сторонніх організацій.

10.6 Витрати на удосконалювання технології й організацію виробництва.

10.7 Витрати на обслуговування виробничого процесу:

- витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу й відрахування на соціальні заходи (комірників, гардеробників, підсобних працівників, молодшого обслуговуючого персоналу та інших);

- витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції;

- витрати, пов'язані із забезпеченням працівників спецодягом.

10.8 Витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього середовища.

10.9 Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв).

Відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку вищезазначені статті калькуляції в сумі утворять виробничу собівартість.

11. Адміністративні витрати.Це витрати, пов'язані з управлінням підприємством і утриманням будинків загальногосподарського призначення. Ця стаття калькуляції включає наступні витрати:

11.1 Витрати, пов'язані з управлінням підприємством:

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (персонал, що обслуговує склади сировини - завскладом, вагарі);

- службові відрядження адміністративного персоналу;

- витрати, пов'язані з матеріальним забезпеченням апарату управління підприємством (канцтовари, бланки звітності і т.п.);

- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, електронні витрати, факс);

- оплата за використання й обслуговування технічних засобів управління (обчислювальна й копіювальна техніка, вузли зв'язку, засоби сигналізації);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, оцінку майна, консультаційні)

- оплата послуг інформаційного характеру;

- оплата робіт із сертифікації продукції.

11.2 Амортизація основних засобів загальногосподарського призначення.

11.3 Витрати на утримання засобів загальногосподарського призначення:

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід та інше утримання загальногосподарських помешкань;

- витрати на проведення поточного ремонту будинків загальногосподарського призначення.

11.4 Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів.

11.5 Оплата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку.

11.6 Витрати на врегулювання спорів у судових органах.

11.7 Витрати, зв'язані із забезпеченням охорони підприємства.

11.8 Податки, збори та інші, передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків із прибутку).

11.9 Інші витрати загальногосподарського призначення.

12. Витрати на збут.Це витрати на реалізацію продукції. Вони плануються за кошторисом, куди включаються наступні витрати:

12.1 Витрати на зберігання, навантаження, розвантаження і упакування продукції на складах готової продукції.

12.2 Витрати на ремонт тари.

12.3 Витрати, пов'язані з транспортуванням і страхуванням готової продукції: відшкодування транспортних витрат, передбачених угодою сторін;

12.4 Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівникам, що забезпечують збут продукції.

12.5 Витрати на відрядження працівникам, зайнятих збутом.

12.6 Витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг). Згідно до чинного законодавства про оподаткування прибутку підприємства ці витрати відносяться до витрат подвійного призначення. На собівартість (і відповідно до валових витрат) можна відносити тільки витрати, які пов'язані з передпродажними та рекламними заходами стосовно товарів, що продаються підприємством. Якщо реклама направлена на поширення інформації відносно підприємства або його підрозділів, тобто на формування іміджу фірми, то такі витрати до собівартості не включаються. Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг з рекламними цілями може бути віднесене до собівартості у розмірі не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітній період.

12.7 Витрати на утримання основних засобів, пов'язаних із збутом продукції (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).

12.8 Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування. Ці витрати також відносяться до витрат подвійного призначення. До собівартості продукції можуть бути віднесені не більше 10 відсотків від сукупної вартості товарів, що були продані, та по яких не закінчився строк гарантійного обслуговування.

12.9 Інші витрати, пов'язані із збутом продукції.

13. Інші витрати основної діяльності.Це витрати, які не були враховані в попередніх статтях калькуляції. Вони плануються за кошторисом, куди може бути включено наступні витрати:

13.1 Витрати на дослідження і розробки.

13.2 Відрахування в резерв сумнівних боргів і безнадійної дебіторської заборгованості.

13.3 Витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

13.4 Витрати на виплату матеріальної допомоги. Ці витрати включаються в інші операційні витрати в тому випадку, якщо вони передбачені колективним договором, трудовим договором або контрактом із працівником. У протилежному випадку вони виплачуються за рахунок прибутку.

13.5 Інші витрати операційної діяльності.

Відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку витрати на штрафи, пеню, неустойки відносяться до інших операційних витрат. Але згідно із Податковим кодексом ці витрати не включено до складу валових витрат. Тому доцільно їх не включати до повної собівартості продукції.

14. Відсотки за кредити.Це витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями, якщо вони здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності підприємства (за кредити під обігові кошти).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.