Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Проект передбачає чотири фази.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Фаза №1 "Аналіз ринку на предмет конкретизації пропонованого продукту"; правильний вибір кандидатів

які допоможуть в збільшені продуктивності проекту;аналіз конкурентного середовища; опис проекту; оцінка

технічної можливості виконання проекту; рівень технічної оснащення організації; рівень технічних засобів управління;

Результат:аналіз проекту в оргструктурі і реструктуризація підрозділів.

Фаза №2"Автоматизація оформлення документації; інформаційна підтримка і автоматизація процесу прийняття рішень; використання технологій паралельного проектування; уніфікація проектних рішень і процесів проектування; повторне використання проектних рішень, даних і напрацювань; підвищення якості управління проектуванням;

застосування методів варіантного проектування та оптимізації;

Результат:скорочення трудо - затрат проектування і планування, скорочення терміну проектування

Фази №3" Перед проектне розміщення об’єктів нового будівництва,з в рахуванням містобудівних,

соціально-економічних та інших вимог":

- генеральний план;

- архітектурно-будівельна частина;

- технологічна частина

- з інженерного облаштування

Результат:прискорення процесу проектування для різних етапів

Фаза №4 "На основі Web-сайта організації створення підрозділу: "бібліотечні елементи"; викладення елементів на Web-сайті підприємства; викладення елементів на інших сторонніх Web-сайтах;

Результат:продаж елементів іншим будівельним організаціям

 

 

Рис. 2.1 - Життєвий цикл проекту

 

Для того, щоб вирішувати проблеми організації робіт, розподілу відповідальності, оцінки вартості, системи звітності створено структуру розподілу робіт ( рис.2.2).

 

Фінансовий план

Таблиця 2.3

Власні кошти

Найменування Вартість (грн.)
Отримання необхідних документів 4 300
Транспортні витрати 6 400
Документація 3 200
Косметичний ремонт приміщення 5 000
Заміна електрообладнання 4 500
Необхідні інструменти 2 300
Кондиціонер Midea MSG-09HR
Стільці*7
Столи
Всього 48 900

Таблиця 2.4

 

Позикові кошти

Найменування Вартість (грн.)
Комп’ютер для проектування 5 шт. 45 200
Комп’ютер(Сервер) 22 200
Комп’ютер для документації 1шт. 3 240
Комп’ютерна периферія 11 760
Багатофункціональний пристрій Xerox Phaser 3100MFP/S (3100MFPV_S)
Принтер А3 Epson WorkForce WF7015
Комутатор D-link DGS-1016D 16 портів
Microsoft Office 2010*7ком
Microsoft Windows 7 SP1 Professional Win32/ x64 Russian 1 ліцензія *6ком 8 844
ArchiCAD 15 NET5 1 ліцензія 42 832
AutoCAD LT 2012 5 ліцензія 42 804
Autodesk 3ds Max 2013 NLM (мережева версія) 31 289
Adobe Photoshop CS5 Win Ua Box 1 ліцензія   3 416
Засоби індивідуального захисту 1 768
Непередбачені витрати 3 000
Просування товару на ринок (реклама) 25 000
Всього 256 900

 

Загальна вартість проекту, одноразових витрат: 305 800 грн.

 

Таблиця 2.5

 

 

Текучі витрати

Найменування Витрати на міс. (грн.)
Оренда приміщення
Витрати на електроенергію
Реклама
Заробітна плата 30 000
Амортизація обладнання
Господарські потреби
Непередбачені витрати
Всього за місяць 34 380
Всього за рік 412 560

Таблиця 2.6

Дохід від продажу за перший рік

Найменування Ціна за кількість моделей . грв /шт Кількість користувачів міс. Сума, грн.
Скачування деталей та елементів light 18(1 шт) 32 000
Скачування деталей та елементів light 2 40(3 шт) 40 000
Скачування деталей та елементів Donate 160(30 шт) 16 000
Скачування деталей та елементів Personal 240(30+20 шт) 12 000
Скачування деталей та елементів Workgroup 800(150+25 шт) 24 000
Скачування деталей та елементів 1600(300+25 шт) 32 000
Всього за місяць 156 000
Всього за рік 1 872 000

 

Таблиця 2.7

 

Фінансові результати за перший рік

Найменування Сума, грн.
Дохід 1872 000
ПДВ 312 000
Чистий дохід 1560 000
Собівартість 412 560
Валовий прибуток 1 147 440
Адміністративні витрати 2 400
Витрати на збут 13 200
Прибуток до оподаткування 62 800
Податок на прибуток (23%) 14 444
Чистий прибуток 48 356
Рентабельність продажів 15,16%
Рентабельність продукції 20,10%

 

 

Таблиця 2.8

 

 

Вихідні дані для розрахунку ефективності, тис. грн.

Найменування Роки прогнозу
Інвестиції 305,8 - - - - -
Дохід -
Витрати - 412,5
Вільний грошовий потік -305,8 1459,5
Ставка дисконтування - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Знаходимо NPV (чистий дисконтова ний прибуток) по формулі 2.1:

NPV= (CF/(1+ra)1 + CF/(1+ra)2 + CF/(1+ra)3 + CF/(1+ra)4 + CF/(1+ra)5 ) – PV 2.1

Де:

CF – грошовий потік,

ra – ставка дисконту,

PV – первинні інвестиції.

NPV1= (142000/1,2 + 145000/1,44 + 148000/1,73 + 148000/2,07 + 146000/2,49) – 163 700 = 226 000 грн.

Розраховуємо IRR (внутрішню норму рентабельності) по формулі 2.2.

IRR= 2.2

Де:

- дохід, що маємо на t – ому періоді проекту;

- інвестування на t – ому періоді проекту;

t - номер етапу періоду, що розраховується (тривалість проекту);

d- постійна норма дисконту.

IRR=84 %

Індекс рентабельності проекту IR розраховується за формулою 2.3:

IR = 2.3

Де:

Зt - витрати на t-му кроці за умови, що в них не входять капіталовкладення;

к - сума дисконтованих капіталовкладень.

IR = (163 700 + 226 000) / 163 700 = 2,38

Індекс рентабельності більше за 1 - вважаємо проект прийнятним.

Розраховуємо період окупності (PB) за формулою 2.4:

PB = K/D 2.4

Де:

К – одноразові капітальні витрати;

D – щорічний дохід від капіталу.

Відомо, що за перший рік був отриманий дохід 48 356 грн. З урахуванням того, що в році 264 дня, визначається показник інтенсивності окупності за перший рік:

48 356 / 264 = 183,17 грн./день.

Подібний показник може бути отриманий для кожного року, що дасть можливість визначити будь-яку задану суму в будь-який момент часу.

Прогнозований чистий прибуток за другий рік = 49 000 грн.

Чистий прибуток за третій рік = 51 000 грн.

За четвертий рік = 51 000 грн.

48 356 + 49 000 + 51 000 + 51 000 = 199 356 грн.

Проект окупиться на четвертому році.

51 000 / 264 = 193,18 грн./день.

15 344 / 193,18 = 80 днів

Проект окупиться через 3 роки і 3 місяці.

Показники ефективності проекту позитивні, з чого випливає, що меблевому підприємству буде вигідно впровадження нової технологічної лініїї (піскоструминної обробки).

При розробці бізнес плану проекту були виявлені деякі недоліки у процесах управління, через що необхідно провести більш ретельний аналіз та удосконалили систему.

Точка беззбитковості розраховується за наступним принципом, формули 2.5 – 2.9:

Тбез = Впост/ОМД 2.5

ЗМД = МД/В 2.6

МД = В – Взмін 2.7

ЗБ = В – Тбез 2.8

Збез = (В – Тбез)/В • 100 2.9

Де:

Тбез – точка беззбитковості, грн;

Впост – витрати постійні, грн;

Взмін – змінні витрати, грн;

ЗМД – загальний маржинальний дохід;

МД – маржинальний дохід, грн;

В – виручка;

ЗБ – запас безпеки, грн;

Збез – запас безпеки, %.

Тбез = 135 789 грн. 2.5

ЗМД = 0,57 2.6

МД = 219 600 грн. 2.7

ЗБ = 247 011 грн. 2.8

Збез = 64 % 2.9

 

Графік беззбитковості має наступний вигляд:

Рис.2.6 – Графік беззбитковості виробництв

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.