Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ

РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану технічного університету студенти очної і заочної форм навчання повинні освоїти курс «Феноменологія». Перелік тем, завдань і літератури визначені в програмі і планах семінарських занять з даного курсу.

ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Реферат / контрольна робота повинні бути виконані самостійно, на основі вивчення наукової і навчальної літератури.

2. Обсяг реферату / контрольної роботи – 20-24 сторінкиучнівського зошита або 12 сторінокна листах паперу формату А 4 (210х297) з наступними параметрами: Times New Roman, 14 пт, через один інтервал, поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) 2 см.

3. Зміст реферату / контрольної роботи повинен відповідати вибраній темі і плану, що пропонується до них. Назва теми і питання плану зміні не підлягають. Це не стосується рефератів / контрольних робі з логіки.

4. Теоретичний аналіз теми слід пов'язувати з сучасним соціально-економічним положенням суспільства, його духовно-етичними проблемами.

5. Матеріал теми повинен бути викладений логічно, послідовно і доказово, грамотною, літературною мовою.

СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ

РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Реферат / контрольна робота складаються з титульного листа, теми і плану, який включає вступ, основну частину – питання плану, висновок і список використаної літератури.

1.Реферат / контрольна робота виконуються на листах паперу формату А 4 відповідно до необхідного обсягу. Зовнішня сторона 1-го листа паперу вказаного формату оформляються як титульний лист, зразок якого додається.

2.Всі сторінки реферату / контрольної роботи повинні бути пронумеровані.

3.На першій сторінці фіксуються тема реферату / контрольної роботи і питання плану.

4.З другої сторінки починається виклад змісту реферату / контрольної роботи відповідно до плану:

У вступі обґрунтовуєтьсяактуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання реферату / контрольної роботи.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити окремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге питання і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення реферату / контрольної роботи.

5. На всі приведені в рефераті / контрольній роботі виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю.).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне й те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою указуються прізвище й ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.