Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методичні рекомендації до практичного заняття

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В Україні держава встановлює гарантований рівень мате­ріальної підтримки сімей із дітьми та малозабезпечених сімей.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сі­м'ям із дітьми та перелік документів, необхідних для призна­чення допомоги, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до цього призначаються такі види державної допомоги сім'ям із дітьми:

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

- одноразова допомога при народженні дитини;

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

- допомога одиноким матерям.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги з безробіття тощо) жінки, але не менш як 25 відсотків від розміру встановленого зако­ном прожиткового мінімуму для працездатної особи із розра­хунку на місяць.

Одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну), в таких розмірах:

- першої - 12240 грн.

- другої - 25000 грн.

- третьої - 50000 грн.

Виплата допомоги здійснюється одноразово:

- при народженні першої дитини- в сумі 4800 грн.

- другої дитини – 4840 грн.

- третьої та наступної дитини – 5000грн.

Решта суми виплачується рівними частинами щомісяця :

- на перщу дитину по 620 грн. протягом 12 місяців,

- на другу дитину по 840 грн. протягом 24-ох місяців,

- на третю і наступну дитину по 1250 грн. протягом 36 місяців.

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею три­річного віку призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Допомога малозабезпеченим сім'ям (у тому числі з усиновленими дітьми та дітьми, які перебу­вають під опікою чи піклуванням) віком до 16 років (учнів — до 18 років), призначається якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї нижчий за прожитковий мінімум для сім'ї.

Розмір допомоги визначається як різниця між прожитко­вим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним до­ходом за попередні шість місяців, але не може бути більшим, ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Необхідно знати поняття:

Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;

Сім’я з дітьми – поєднане родинними зв’язками та зобов’язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї;

Прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї незалежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

Середньомісячний сукупний доход сім’ї – обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Право на допомогу за програмою житлових субсидій має будь-яка родина, якщо її витрати на житло, комунальні послу­ги та паливо в межах встановлених норм користування і спо­живання перевищують 20 відсотків сукупного доходу. Якщо у житловому приміщенні (будинку) прописані і проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та інші не­працездатні громадяни, джерелом існування яких є лише дохо­ди від особистого підсобного господарства, пенсія та інші со­ціальні виплати, або якщо у складі прописаних є неповнолітні діти, інваліди першої та другої груп і середньомісячний сукупний дохід на одного прописаного у житловому приміщенні (будинку) не перевищує вартісної величини межі малозабезпеченості, розмір плати за житлово-комунальні послуги стано­вить 15 відсотків їхнього сукупного доходу.

При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного прописаного у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут прописаних, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, на загальну площу від розміру квартири.

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидій провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Розрахунки щодо визначення розміру субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюються в такій послідовності:

1. Визначається середньомісячний сукупний доход та обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході;

2. Визначається загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норми забезпеченості житлом та встановлених нормативів користування комунальними послугами у конкретному населеному пункті;

3. Визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні послуги у межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів споживання комунальних послуг і обсягом визначеного платежу.

Завдання 1.

Визначити право на допомогу сім’ї як малозабезпеченій, вказати документи, необхідні для призначення допомоги, джерела фінансування, виходячи з даних:

В сім’ї чотири особи: мати, батько і двоє дітей віком 1,5 та 6 років. Мати знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Доход сім’ї за попередні 6 місяців склав:

(грн.)

  січень лютий березень квітень травень червень
Мати 130 грн. 130 грн. 130 грн. 130 грн. 130 грн. 130 грн.
Батько 500 грн. 525 грн. 530 грн. 530 грн. 550 грн. 550 грн.
Діти (2 чол.) - - - - - -

 

Завдання 2.

Необхідно визначити розмір допомоги по вагітності та пологах, одноразової допомоги при народжені дитини.

Робітниця знаходилась у дородовій та післяродовій відпустці загальною тривалістю 126 календарних днів с 1 квітня по 7 серпня. Кількість робочих днів в цей період – 87. Заробітна плата за останні 6 місяців складала : в жовтні – 610 грн.; в листопаді – 620 грн.; в грудні – 635 грн.; в січні – 655 грн.; в лютому – 660 грн.; в березні – 660 грн. В установі п'ятиденний робочий тиждень. Кількість робочих днів: в жовтні – 23, в листопаді – 23, в грудні – 22, в січні – 21, в лютому – 21, в березні – 22.

Завдання 3.

Визначити загальний розмір призначеної житлової субсидії та її розмір на кожний вид послуг, якщо у двокімнатний квартирі загальною площею 42 м2 прописано три особи, сукупний дохід яких за шість місяців становить 120 грн., загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання – 472,01 грн., у т. ч. (грн.):

квартирна плата - 65,65

опалення -275,85

гаряче водопостачання - 61,92

холодне водопостачання - 32,86

газопостачання - 11,43

електроенергія - 24,30

Здійснити:

1) розрахунок за такою формою і в такій послідовності:

грн.

Середньомісячний сукупний дохід  
Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання  
Місячний розмір плати в межах норм споживання  
Загальний розмір призначеної житлової субсидії  

2) розрахунок щомісячного розміру призначеної житлової субсидії за кожний вид послуг:

Вид послуг Місячний розмір плати в межах норм споживання Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн. Розмір призначеної житлової субсидії, грн.
грн. %
Квартирна плата        
Опалення        
Гаряче водопостачання        
Холодне водопостачання        
Газопостачання        
Електроенергія        
Всього        

Тестові завдання

 

1. Який рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям визначений статтею 46 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для працездатних осіб:

а) 187,50 грн.;

б) 133 грн.;

в) 200 грн.

2. При визначенні державної грошової допомоги сім’ям з дітьми враховується:

а) склад сім’ї;

б) доходи сім’ї;

в) вік дітей;

г) вірні відповіді а та б;

д) вірні відповіді а, б, в.

 

3. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги встановлюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Міністерством фінансів України.

 

4. Обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги – це:

а) рівень забезпечення сім’ї;

б) середньомісячний сукупний доход сім’ї;

в) прожитковий мінімум для сім’ї.

 

5. Які види державної допомоги сім’ям з дітьми встановлюються Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”:

а) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини;

б) допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми;

в) допомога одиноким матерям;

г) вірні відповіді а, б;

д) вірні відповіді а, б, в.

 

6. Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають:

а) всі жінки (у тому числі неповнолітні);

б) жінки, які застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

в) жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

7. Одноразова допомога при народженні дитини надається:

а) двом батькам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного страхування ;

б) двом батькам, не застрахованим в системі загальнообов’язкового державного страхування;

в) одному з батьків, не застрахованому в системі загальнообов’язкового державного страхування.

 

8. Допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми віком до 16 років призначається, якщо:

а) середньомісячний сукупний доход сім’ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї;

б) середньомісячний сукупний доход сім’ї дорівнює прожитковому мінімуму для сім’ї;

в) прожитковий мінімум для сім’ї є нижчим від середньомісячного доходу сім’ї.

 

9. Які види допомог сім’ям з дітьми призначається в залежності від середньомісячного доходу на кожного члена сім’ї за попередні шість місяців:

а) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

б) одноразова допомога при народженні дитини;

в) допомога малозабезпеченим сім’ям дітьми.

 

10. Розмір якої допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців:

а) допомога на дітей, які перебувають під опукою чи піклуванням;

б) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

в) допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми.

 

11. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюються:

а) місцеві фінансові органи;

б) відділи субсидій державних адміністрацій;

в) управління праці та соціального захисту населення.

 

12. На який термін призначається субсидія громадянам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг:

а) на 6 місяців;

б) один раз на рік;

в) на опалювальний сезон.

13. В який термін відділ субсидій приймає рішення про призначення (не призначення) субсидій:

а) тиждень;

б) 10 днів;

в) 1 місяць.

14. Чи має право громадянин на отримання субсидій, якщо він є власником дачного будинку:

а) так;

б) ні;

в) так, якщо родина складається з 3-х і більше чоловік.

 

15. Чи призначається субсидія громадянину, який має у своєму володінні транспортний засіб, що перебуває в експлуатації 12 років починаючи з року випуску:

а) так;

б) ні;

в) так, якщо транспортний засіб вітчизняного виробництва.

 

16. Якщо для опалення приміщення використовується тверде, пічне побутове паливо та газ, тоді субсидія надається:

а) тільки на один вид палива;

б) на всі види палива;

в) за вибором громадянина.

 

17. При зверненні за призначенням субсидій громадянам необхідно надавати довідки про доходи за:

а) 3 місяці;

б) 6 місяців;

в) минулий рік.

 

18. Субсидія розраховується виходячи з:

а) кількості людей, що проживають у приміщенні;

б) кількості прописаних у житловому приміщенні;

в) кількості прописаних у житловому приміщенні працездатних громадян.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.