Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методичні рекомендації до практичного заняття

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При виконанні завдань студентам слід керуватися нормативно-правовими документами, що регламентують фінансове забезпечення охорони здоров’я.

Для виконання завдання 1 слід знати, що система оплати праці медичних працівниківвстановлюється в розрізі категорій: лікарі, середній та молодший персонал, адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал.

Система зарплати лікарів ґрунтується на встановленні ставки зарплати та системи підвищень і надбавок згідно до чинного законодавства. Ставка зарплати залежить від посади (лікар-хірург, лікар-інтерн чи лікарі інших спеціальностей) та кваліфікаційної категорії. Також ставка в частині надбавки може залежати від місцезнаходження лікарні - місто чи сільська місцевість. Надбавки до зарплати також встановлюються за шкідливі і небезпечні умови праці (інфекційні лікарні, рентген-кабінети), за роботу у вихідні і святкові дні та нічний час.

Ставки зарплати середнього медичного персоналу залежать від посади (медична сестра, акушерка, фельдшер, зубний лікар), категорії.

Для молодшого медичного персоналу ставки встановлені залежно від посади. На середній і молодший медперсонал поширюються надбавки за шкідливі умови праці та роботу у вихідні і святкові дні та нічний час.

Крім того, підвищення та надбавки встановлюються:

-за завідування структурним підрозділом (відділенням, кабінетом, відділом, лабораторією тощо);

-за здійснення оперативних втручань лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів, у залежності від обсягу, складності й характеру праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні);

-за кваліфікаційну категорію керівника (головного лікаря, його заступників);

-за шкідливі умови праці – в % від схемного посадового окладу згідно переліку;

-за звання: народний лікар, заслужений лікар;

-за науковий ступінь: кандидата наук, доктора наук, за почесні звання – % від тарифного окладу;

-за роботу в нічний час.

При виконанні розрахунків виробничих показників діяльності установ охорони здоров’я у завданнях 2-5 необхідно застосовувати такі формули:

 

       
 
 
   

 

 


(5.2)

 

де Кср – середньорічна кількість ліжок;

К1 – кількість ліжок на початок року;

М1 – кількість місяців їх функціонування протягом року до місяця зміни кількості ліжок;

К2, Кn – кількість ліжок з урахуванням їх зміни протягом року;

М2, Мn – кількість місяців функціонування ліжок з урахуванням зміни їх кількості.

Кількість ліжко днів = середньорічна кількість ліжок х кількість днів функціонування ліжка в рік

 

Кількість лікарських відвідувань по амбулаторно поліклінічній установі (по профілям відділень) = кількість ставок х (норма навантаження в поліклініці х кількість годин роботи в поліклініці + норма навантаження на дому х кількість годин роботи на дому) х кількість робочих днів в рік ;

 

 

 

Завдання 1.

Скласти тарифікаційний список працівників районної лікарні, виходячи з даних:

 

№ за/п Прізвище та ініціали Посада Кваліфікаційна категорія Примітки
Шевченко О.І. головний лікар; лікар-хірург (0,25 ставки) вища, має вчений ступінь кандидата медичних наук Чисельність прикріпленого населення – 65 тис. ол..
Власов В.Н. лікар-хірург, зав. відділенням вища Увідділенні 6 лікарських посад
Суховій Л.П. лікар-хірург ІІ кат. Підвищення за оперативні втручання – 10%
Котова П.Д. лікар-інфекціоніст, зав. відділенням І кат. У відділенні 8 лікарських посад
Кухаренко Н.І. лікар-інфекціоніст І кат. -
Петров Ю.І. лікар-терапевт вища Заслужений лікар
Колода В.З. лікар-рентгенолог ІІ кат. -
Губенко М.В. старша медсестра операційного відділення вища -
Орехова К.М. медсестра без категорії -
Саєнко А.І. Палатна санітарка без категорії -

Ставки заробітної плати працівників галузі охорони здоров’я застосовувати згідно до чинного законодавства.

Завдання 2.

Визначити оборот ліжка і загальну потребу району в ліжковому фонді, якщо відомі наступні показники:

 

1.Кількість днів функціонування ліжка протягом року-330;

2.Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі-17;

3.Чисельність населення району-275000;

4.Процент госпіталізації-16%.

Завдання 3.

По центральній районній лікарні визначити середньорічну кількість ліжок і кількість ліжко-днів, якщо відомі такі показники:

1.Кількість ліжок на початок року-365;

2.Запланований приріст з 1.06. – 80;

3.Кількість днів функціонування одного ліжка в рік -275.

Завдання 4.

Визначити кількість посад середнього медичного персоналу на один пост по районній лікарні, якщо відомі такі показники:

1.Кількість годин роботи медичної установи в рік-8760;

2.Кількість календарних днів відпустки середнього медичного персоналу-24;

3.Режим роботи (годин в день)- 6,5.

Завдання 5.

Визначити загальну кількість лікарських відвідувань по поліклініці, виходячи з таких даних:

Спеціальність Кількість ставок Норма навантаження (кількість відвідувань в годину) Кількість годин роботи
в поліклініці на дому в поліклініці на дому
Терапія 2,5
Хірургія 1,0 1,25 5,5 0,5
Педіатрія 2,5 1,5 2,5 3,0
Невропатологія 0,5 - -
Дерматологія 0,5 - -
Стоматологія 1,5 - -

Кількість робочих днів в рік – 256 за всіма спеціальностями.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.