Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

 

Література: І-2,7.ІІ-1(497-508),3,7. ІІІ-4,21.

Форма контролю: усне опитування, перевірка конспекту.


РОЗДІЛ VІІ .СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.

Форми поточного контролю:

Термінологічний диктант.

Тестовий контроль.

Усне опитування.

Співбесіда.

Захист рефератів.

Перевірка конспекту.

 

Форми підсумкового контролю:

Контрольні роботи.

Самостійні роботи.

Колоквіуми.

 

 


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.

 

1. Сутність бюджету як економічної категорії.

2. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві.

3. Структура бюджету як основного фінансового плану.

4. Показники, що характеризують стан бюджету.

5. Бюджетний дефіцит, причини виникнення, наслідки.

6. Види бюджетного дефіциту.

7. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

8. Призначення та структура бюджетного механізму.

9. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави.

10. Бюджетний устрій і бюджетна система.

11. Основи бюджетного устрою.

12. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

13. Сутність та ознаки єдності бюджетної системи.

14. Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі.

15. Бюджетний процес та бюджетні процедури.

16. Призначення та роль державного бюджету.

17. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

18. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами.

19. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

20. Бюджетне субсидіювання та його види.

21. Склад і структура бюджетної системи України.

22. Принципи побудови бюджетної системи.

23. Система доходів бюджету.

24. Склад і структура доходів бюджету.

25. Методи формування доходів бюджету.

26. Податкові доходи бюджету.

27. Неподаткові надходження до бюджету.

28. Доходи бюджету від підприємницької діяльності держави,державного майна, угідь,послуг.

29. Система видатків бюджету.

30. Класифікація видатків бюджету.

31. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

32. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

33. Значення і склад видатків на науку, джерела їхнього фінансування

34. Видатки бюджету на соціальний захист населення , їх склад і призначення.

35. Пенсійне забезпечення в Україні.

36. Основи кошторисного фінансування.

37. Кошторис доходів і витрат бюджетної установи.

38. Засади бюджетного фінансування культури.

39. Форми фінансового забезпечення медицини.

40. Засади бюджетного фінансування освіти.

41. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.

42. Видатки бюджету на дитячі дошкільні заклади.

43. Оперативно- сітьові показники лікувального закладу.

44. Основи бюджетного фінансування загальної освіти.

45. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування.

46. Оперативно- сітьові показники загальноосвітньої школи.

47. Система заробітної плати вчителів.

48. Система заробітної плати медичних працівників.

49. Форми бюджетного фінансування.

50. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.

51. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону.

52. Державний борг та його структура

53. Джерела погашення державного боргу.

54. Бюджетне фінансування органів законодавчої та виконавчої влади.

55. Державні позики та їх класифікація.

56. Сутність, призначення і форми державного кредиту.

57. Принципи побудови бюджетної системи.

58. Сутність, призначення і форми державного кредиту.

59. Склад і структура бюджетної системи України.

60. Державні цільові фонди.

 

 

 


Питання до атестаційної контрольної роботи

 

Варіант 1

 

1. Дайте визначення терміну: бюджетний процес, державний борг.

2. Що відображає відомча класифікація бюджету?

3. Охарактеризуйте засади бюджетного фінансування культури.

4. Форми бюджетного фінансування.

5. Як здійснюється планування видатків на оборону?

 

Варіант 2

 

1. Дайте визначення терміну:бюджетна система, кошторис доходів та видатків.

2. Які показники характеризують стан бюджету?

3. Охарактеризуйте форми фінансового забезпечення медицини.

4. Назвіть джерела погашення державного боргу.

5. Дайте характеристику стадіям бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.

 

Варіант 3

 

1. Дайте визначення терміну: бюджетна субвенція, секвестр бюджету.

2. На який строк в Україні встановлюється бюджетний період?

3. Охарактеризуйте засади бюджетного фінансування освіти.

4. В чому сутність кошторису бюджетної установи?

5. Охарактеризуйте бюджетну систему однєї з провідних країн світу.

 

Варіант 4

 

1. Дайте визначення терміну: бюджетна установа, бюджетна дотація.

2. Які основні функції бюджету держави?

3. Назвіть методи управління державним боргом.

4. Охарактеризуйте систему видатків бюджету.

5. Охарактеризуйте процес складання кошторису загальноосвітньої школи.

 

Варіант 5

 

1. Дайте визначення терміну: бюджетний запит, бюджетний кредит.

2. Які є джерела покриття бюджетного дефіциту?

3. Сутність бюджету як економічної категорії.

4. Які показники покладено в основу складання кошторису загальноосвітньої школи?

5. Охарактеризуйте форми і характер взаємовідногсин між бюджетами.

 

 

Варіант 6

 

1. Дайте визначення терміну: головні розпорядники бюджетних коштів, бюджетна дотація.

2. Які є види бюджетів?

3. Назвіть оперативно- сітьові показники лікувального закладу.

4. Охарактеризуйте систему доходів бюджету.

5. Охарактеризуйте вплив бюджету на економічний розвиток країни.

 

 

Варіант 7

 

1. Дайте визначення терміну: кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування, бюджетна класифікація.

2. Які показники покладено в основу складання кошторису видатків лікарень?

3. Які негативні наслідки мала для України піраміда ОВДП?

4. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи.

5. Дайте характеристику бюджетного дефіциту, його види та наслідки.

 

Варіант 8

 

1. Дайте визначення терміну: профіцит бюджету, закріплені доходи.

2. Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету?

3. Як розраховується середньорічна кількість класів для загальноосвітньої школи?

4. Охарактеризуйте форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

5. Охарактеризуйте систему пенсійного забезпечення в Україні та її недоліки.

 

Варіант 9

 

1. Дайте визначення терміну: зведений ( консолідований) бюджет, бюджетний кредит.

2. Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні?

3. Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами?

4. Охарактеризуйте бюджетне субсидіювання та його види.

5. Дайте характеристику видатків бюджету на соціальний захист населення , їх склад і призначення.

 


Теми рефератів з дисципліни “Бюджетна система”

 

1. Бюджет – основний фінансовий план держави.

2. Бюджет як інструмент реалізації соціально-економічних програм.

3. Бюджетний дефіцит, його причини і наслідки, методи управління.

4. Бюджетні системи США та України (порівняльна характеристика).

5. Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території.

6. Місцеві бюджети в умовах самоуправління регіону.

7. Проблеми фінансового оздоровлення економіки та ліквідації бюджетного дефіциту.

8. Форми бюджетного фінансування.

9. Фінансування шкільної освіти в США та Україні.

10. Медичне страхування як один з методів фінансування медицини.

11. Проблеми фінансового забезпечення вищой освіти.

12. Економічна класифікація видатків бюджету.

13. Державні цільові фонди.

14. Фінансування фізичної культури і спорту.

15. Фінансування культури і мистецтва.

16. Проблеми обслуговуванняя державного боргу.

17. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

18. Фінансування міжнародної діяльності держави.

19. Бюджетна система Японії.

20. Бюджетна система Великобританії.

21. Бюджетна система Франції.

22. Бюджетна система Німеччини.

23. Вплив бюджетної політики на інфляційний процес.

24. Проблеми зовнішнього державного боргу країн з перехідною економікою.

25. Роль бюджету держави в збалансованому розвитку національної економіки.

26. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

27. Бюджетна політика у галузі державних доходів.

28. Бюджетна політика у галузі державних видатків.

29. Бюджетні права органів державної влади і самоврядування.

30. Планування і фінансування видатків бюджету на національну оборону.

31. Фінансування органів митної служби.

32. Організація бюджетного процесу.

33. Фінансування органів прокуратури і суду.

34. Проблеми фінансування соціального захисту.

35. Фінансування науки та особливості фінансового планування в науково-дослідних організаціях.

36. Податкова політика та податкова система в державі.

37. Роль видатків у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

38. Напрями та форми бюджетного фінансування національної економіки.

39. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора національної економіки.

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Уся організація процесу навчання має стимулювати студентів наполегливо, старанно і систематично вчитися.

У відповідності до вимог Регламенту навчального процесу в університеті добре засвоєння знань студентами та об’єктивна оцінка рівня знань з боку викладача вимагають:

постійного контролю відвідування учбових занять кожним студентом;

систематичного поточного контролю знань;

належної організації курсового іспиту.

Викладачами впроваджується контроль відвідування лекцій, семінарських та практичних занять по кожній академічній групі, кожним студентом.

 

Рівень знань на практичних і семінарських заняттях оцінюється:

1. “відмінно” – коли студент дає обгрунтовані, теоретично і практично вірні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки та акуратно оформлює завдання, був присутній на лекціях, має конспект;

2. “добре” – коли студент знає матеріал із завдання на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова;

3. “задовільно” – коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання або на всі запитання дає малообгрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдання, самостійність виконаного завдання;

4. “незадовільно” – коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити, не має конспекту, виконує практичне завдання не в строк.

 

 


Таблиця 1.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Змістовий модуль І     Змістовий модуль ІІ   Сума балів за семестр Змістовий модуль ІІІ   Сума балів за семестр
Т1 Т2 Т3 ПМК Т4 Т5 Т6 ПМК   Т7 Т8   Т9 Т10 ПМК І Н Д З  

 

 

Таблиця 2.

Шкала переводу оцінок

 

Рейтингова оцінка з дисципліни Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою Залік за національною шкалою
90-100 А 5(відмінно)   Зараховано
82-89 В 4(добре), дуже добре  
75-81 С 4(добре)  
67-74 D   3(задовільно)
60-66 E 3(достатньо)  
35-59 Fx 2(незадовільно) з можливістю перездачі Незараховано
1-34 F 2(незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

 

 

Таблиця 3.

Оцінка в балах   Оцінка за національною шкалою
  Модульна контрольна робота     Індивідуальні завдання
9-10   18-20   відмінно
7-8   15-17   добре
5-6   10- 14   задовільно
менше 5 менше 10 незадовільно

 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах оцінкам за національною шкалою

 

 

Таблиця 4.

Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у балах оцінкам та за національною шкалою

Оцінка в балах   Оцінка за національною шкалою
  Модуль №1     Модуль №2       Модуль №3  
36-40   54-60   72-80   відмінно
30-35   45-53   60-71   добре
24-29   36-44   48-59   задовільно
менше 24 менше 36   менше 48 незадовільно

 

 

 

Модуль №1 Модуль №2
Вид навчальної роботи Максимальна к-ть балів Вид навчальної роботи Максимальна к-ть балів
Відповідь на семінарському занятті з основних питань 16(2х8) Відповідь на семінарському занятті з основних питань 32(4х8)
Самостійна робота студента 12(3х4) Самостійна робота студента 12(3х4)
Активність на семінарі 2 (1х2) Активність на семінарі 6 (3х2)
Модульна контрольна робота №1 Модульна контрольна робота № 2  
Всього за модулем №1 Всього за модулем №2
Всього за IV семестр
Модуль №3
Вид навчальної роботи   Максимальна к-ть балів
Відповідь на семінарському занятті з основних питань 40(5х8)
Самостійна робота студента 20(4х5)
Активність на семінарі 10 (5х2)
Модульна контрольна робота №3
  Всього за модулем №3  
Індивідуальні завдання
Всього за навчальною дисципліною

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

1. Поточні модульні рейтингові оцінки студент може отримати за відповіді та активність на семінарських заняттях, самостійну роботу, ведення конспекту самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань.

2. Якщо студент виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи з позитивними за національною шкалою оцінками, він допускається до модульної контрольної роботи з цього модуля.

3. Сума поточної та контрольної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою (табл. 4).

4. Відповідний модуль зараховується студенту, якщо під час модульного контролю отримав позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку.

5. У випадку коли студент з поважних причин отримав недостатню кількість балів, він повинен виконати додаткове індивідуальне завдання. Бали, отримані студентом, повинні бути додані до поточної модульної рейтингової оцінки.

6. Студент, який не з`явився на модульний контроль з поважних причин і має допуск до нього, виконує контрольну роботу під час консультацій.

7. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної оцінки, студент повинен повторно пройти модульний контроль відповідно до встановленого порядку.

8. Сума підсумкових рейтингових модульних оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл.5).

9. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то він допускається до підсумкового контролю, який здійснюється у формі іспиту (якщо він передбачений з даної дисципліни).

10. Якщо студент отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку(табл.6), то навчальний курс з дисципліни йому зараховується.

11. Якщо студент отримав негативну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл.6), він повинен повторно скласти іспит у встановленому порядку.

12. Сума підсумкової семестрової модульної рейтингової екзаменаційної рейтингової оцінки в балах становить підсумкову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS (табл.2)

 

 


РОЗДІЛ VІІІ.ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА.

Проведення консультацій з дисципліни “Бюджетна система” проводиться з метою:

- відпрацювання заборгованості;

- пояснення питань, які були розглянуті на лекціях;

- розгляд питань, які винесені на самостійну підготовку студентів;

Проведення індивідуально-консультативної роботи відбувається за такими темами:

· бюджетний устрій та побудова бюджетної системи

· доходи бюджету

· видатки бюджету

· бюджетний дефіцит та джерела його фінансування

· видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.

 

Допомога студентам, які з поважних причин пропустили лекції певної теми, що спричинило труднощі в засвоєнні матеріалу. Згідно з індивідуальними особливостями студента, визначається форма такої індивідуальної роботи: міні-лекція, співбесіда, робота в малих групах.

Відпрацювання академічної заборгованості. Для даного контингенту студентів також за індивідуальними особливостями визначаються форми організації індивідуально-консультативної роботи, це можуть бути письмові самостійні роботи, тестування, співбесіди.


РОЗДІЛ IХ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

 

 

І. Нормативно-правова

 

1. Конституція України // Закони України. – В 11 т. – К., 1997.- т.10.- с.3-41.

2. Податковий кодекс України// Відомості Верховної Ради України.- 2011.-№13-17.

3. Бюджетний кодекс України: Офіційний текст.- К.: Кондор,2011.-92с.

4. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.: // Відомості Верховної Ради України.-1998-№23.-с.378-390.

5. Закон України “Про Державний бюджет України на 2006-2011 рік”// Фінанси України.

6. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” //Голос україни.- 1993.- 2 берез.

7. Закон України “Про державний внутрішній борг України”//Закони України: В.11 т.-К., 1996.- Т 4.-с.43-45.

8. Закон України “Про Рахункову палату України”//Закони України: В.11 т.-К., 1997.- Т 11.-с.60-76.

9. Закон України “Основи законодавства України про культуру”//Закони України: В.11 т.-К., 1996.-т.3.-с.34-45.

10. Закон України “Про бюджетну систему України”// Закони України: В 11 т.-К., 1996.-т.1 – с.48-70.

11. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР “Про освіту” // Закони України: В 11 т.-1997. – т.10.-с.168-192.

12. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // Урядовий кур’єр.- 1998.-№ 246-247.-с.1-8.

13. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” // Закони України: В.11 т. – К., 1996.-т.4.-с.247-266.

14. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України.- 2011.-№2-3.

15. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”: Ст.170// Відомості Верховної Ради України.-1997.-№ 24.-с.379-439.

16. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”// Закони України: В.11 т. – К., 1996. – т.1. – с.301-308.

17. Закони України “Про пенсійне забезпечення”// Закони України: В.11 т.-К., 1996.-т.2.-с.254-285.

18. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”// Закони України: В.11 т.-К.,1996.-т.6- с.55-74.

19. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”// Закони України: В 11 т. – К., 1996.- т.6.- с.217-229.

20. Закон України “Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист”: Ст.249// Відомості Верховної Ради України.- 1998.-№ 40-41.-с.818-822.

21. Постанова Верховної Ради України “Про структуру бюджетної класифікації”: Ст.208// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 42.- с.584-601.

22. Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних
установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання:
Постанова КМУ від 17 травня 2002 року № 659.

 

ІІ. Основна

 

1. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник- Київ:Хай-Трек-Прес, 2007.-376 с.

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник.- К.:Центр навчальної літератури, 2004.- 544с.

3. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2002.- 336 с.

4. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2002.-240 с.

5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посібник.-Київ: Знання-Прес,2003.-523 с.

6. Романенко О.Р.Фінанси: Підручник.-К: Центр навчальної літератури, 2004.- 312с.

 

ІІІ. Додаткова

 

 

1. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібник.-К.: Вища шк., 1997.- 383 с.

2. Дєєва Н.М., Редіна Н.І.,Дулік Т.О. та ін. Оподаткування в Україні:

Навч. посіб. – К. ЦУЛ, 2009. -544с.

Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч.посібник.- К.:Знання,2008.- 428 с.

3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навч.посібник.-Черкаси: Відлуння, 1999.-376 с.

4. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О. та ін. Казначейська справа. — Т.І. —
К.: НВП "АВТ", 2004. - 288 с.

5. Податкова система: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / За ред.І.О. Лютого. – К.: ЦУЛ, 2009.- 456 с.

6. Фінанси. Теорія фінансів.: Підручник/Василик О.Д./-К., 2000.Вища школа.

7. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навч.посібник.-К.:Ніос, 2000.-400 с.

8. Буковинський С. А. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ і організацій// Фінанси України.- 2000.- №12.- с. 60-67.

9. Дроздовська О. С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України// Фінанси України.- 2004.- №4.- с. 18-24.

10. Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави// Фінанси України.- 2006.- №9.- с. 10-18.

11. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України// Фінанси України.- 2006.- №10.- с. 3-13.

12. Жовновач Р. І. Планування діяльності підприємства// Фінанси України.- 2004.- №1.- с. 20-24.

13. Ісмаїлов А. Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення// Фінанси України.- 2004.- №6.- с. 20-27.

14. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації// Фінанси України.- 2006.- №1.- с. 3-13.

15. Полозенко Д. В. Державний бюджет України і його грошове наповнення// Фінанси України.- 2004.- №3.- с. 19-27.

16. Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету// Фінанси України.- 2006.- №2.- с. 68-78.

17. Слухай С.В., Здерка Н.Я. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи// Фінанси України.- 2006.- №5.- с. 12-21

18. Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу// Фінанси України.- 2006.- №10.- с. 13-18.

21.minfin.gov.ua

 

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.