Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

І. Аналіз виконання бюджету за минулий бюджетний рік

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1. Загальний огляд ситуації в бюджетно-податковій сфері за мину­лий бюджетний рік. Оцінити результати виконання бюджету за доходами та видатками, а також розрахувати бюджетне сальдо як частку ВВП. Результати порівняти з попереднім роком (роками) з метою виявлення загальної динаміки.2. Аналіз виконання дохідної частини бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати бюджетні показники доходів (податкові і неподат­кові), у номінальному та реальному значеннях і з’ясувати динаміку їх змін в абсолютних та відносних показниках. Здійснити економічне обґрунтування причин виявлених змін та сформулювати висновки.3. Аналіз виконання видаткової частини бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати бюджетні показники видатків за статтями видатків у номінальному та реальному значеннях і динаміку їх змін в абсолют­ному та відносному показниках. Здійснити економічне обґрунтування причин виявлених змін і сформулювати висновки.4. Аналіз виконання дохідної частини бюджету. З’ясувати виконання надходжень до бюджетів усіх рівнів у відсотках до річного плану по доходах. Показники скориговувати на рівень інфляції. З’ясувати ступінь відповідності між темпами напов­нення державного та місцевих бюджетів. Якщо існує різниця між ними, то виявити чинники, які вплинули на цю ситуацію. Проана­лізувати виконання доходної частини бюджету. Сформулювати вис­новки щодо того, за якими статтями доходів надходження до бюджету відрізняється від обсягів показників, закладених у Законі України про Державний бюджет на поточний рік, пояснити причини цих відхилень.5. Аналіз виконання видаткової частини бюджету. Розрахувати частку обсягу видатків, що були профінансовані урядом і місцевими органами влади, дослідити, яким чином були використані можливості у зв’язку з перевиконанням плану по доходах (стосовно статей бюджету). Дати характеристику виконання окремих видаткових програм. Оцінити ситуацію, що склалася стосовно захи­щених статей видаткової частини бюджету. Сформулювати висновки.6. Фінансування дефіциту бюджету. Здійснити аналіз джерел фінансування дефіциту держбюджету за структурою: внутрішнє, зовнішнє і сумарне фінансування в динаміці. Оцінити використання фінансування дефіциту бюджету як складової бюджетних надходжень, з’ясувати чинники, що вплинули на резуль­тативні показники, сформулювати висновки.7. Звіт про виконання дохідної і видаткової частин бюджету. На основі проведеного дослідження скласти звіт про відповідність фактичного виконання доходів і видатків бюджету за рік плановим показникам.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.