Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бібліографічний список

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Основна література:

1. . Бюджетний кодекс України

2. Бюджетна система України: Навч. посібник / С.І. Юрій, И.М. Бескид, В.Г. Демянишин та ін.- К.:НІОС, 2000

3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.-К.:НІОС, 2000.

4. Бюджетна система: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — 2-гевид., перероб. і доп./ В.М. Опарін, B.I. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б.Коломієць.- К.:КНЕУ, 2002.

5. Єпіфанов А.О, Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб.- К.: Наук, думка, 1999.

6. Осипчук Л.Л., Организация исполнения государственного бюджета: курс лекций. - К., - 1999. - С.21-36.

7. Ю.Бескід И.М. Державний бюджет України // Методичні рекомендації. — Тернопіль. - 1996.

8. .Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1997

 

Додаткова література:

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 №254/96

2. Закон України " Про державну податкову службу в Україні" №509- XII від 4.12.90.

3. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС" № 796 XII від 28.02.91.

4. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" №876 від 21.03.91.

5. Закон України "Про пенсійне забезпечення" №1788- XII від 5.11.91

6. Закон України " Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" №3721-ХП від 16.12.93.

7. Закон України "Про освіту" №100/96-ВР від 23.03.96

8. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448 від 30.10.96.

9. Закон України "Про податок на до дану вартість" №168/97- ВР від 3.04.97. .

10. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" №400/97-ВР від 26.06.97.

11. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" №402/97-ВР від 26.06.97

12. Закон України "Про фінансування дорожнього господарства України" №724/97-ВР від 16.1297

13. Про фіксований сільськогосподарський податок (Указ Президента України №291/98 від 13.10.1998)

14. Про вдосконалення касового виконання державного бюджету України. Постанова КМУ і НБУ від 21.01.1998 №68 // Офіційний вісник України. - К, 1998. - №3. - С.208.

15. Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації (Постанова КМУ від 16.02.1998 №164).

16. Положения про Державний інноваційний фонд (постанова КМУ від 02.03.1998 №243).

17. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів ( Наказ Мінфіну України від 27.02.1998 №45).

18. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Наказ Головдержказначейства України від 25.03.1999р. №27. .

19. Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій та адресної соціальної допомоги. Затверджено Наказом Мінпраці та соціальної політики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомітету у справах сім'ї та молоді, Держкомстату, Держкомбуту, архітектури та житлової політики України 21.07.1999р. №119/167/96/114/175/266

20. Вісник Податкової служби України. Журнал Податкової адміністрації України.

21. Казна. Журнал Головного Управління Державного казначейства України

22. Фінанси України. Журнал Міністерства фінансів України


ДОДАТОК А

Зразок титульного листа реферату

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІЗДО Кафедра економічного аналізу та фінансів   РЕФЕРАТ з дисципліни “Бюджетна система” “ БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ ”  
Виконавець   ______________, студент групи
  Керівник   _______________,  

 

Дніпропетровськ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.