Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Рецензування і захист контрольної роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри фінансів. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Якщо робота написана з порушенням цих вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту роботи встановлює деканат заочного факультету університету. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Здати іспит з дисципліни "Бюджетна система" студент може тільки після захисту контрольної роботи і одержання заліку, який заноситься в екзаменаційну відомість та залікову книжку.

Тематика контрольних робіт

Контрольна робота № 1

Тема. Бюджетний федералізм.

План

1. Сутність та елементи бюджетного федералізму.

2. Організація бюджетного федералізму в Україні.

3. Задача.

Контрольна робота № 2

Тема. Система фінансування бюджету.

План

1. Сутність і принципи фінансування бюджету.

2. Класифікація та форми фінансування бюджету.

3. Задача.

Контрольна робота № 3

Тема. Державний бюджет України.

План

1. Сутність і призначення Державного бюджету України.

2. Склад і структура дохідної та видаткової частин Державного бюджету України.

3. Задача.

Контрольна робота № 4

Тема. Основи бюджетного устрою.

План

1. Поняття та елементи бюджетного устрою.

2. Види бюджетів і принципи побудови бюджетної системи.

3. Порядок розмежування доходів і видатків та форми взаємовідносин між бюджетами.

4. Задача.

Контрольна робота № 5

Тема. Бюджетна система України.

План

1. Законодавче регулювання бюджетної системи України.

2. Склад і структура бюджетної системи України.

3. Задача.

Контрольна робота № 6

Тема. Система доходів бюджету України.

План

1. Джерела і методи формування доходів бюджету.

2. Класифікація доходів бюджету в Україні.

3. Задача.

Контрольна робота № 7

Тема. Податкові доходи бюджету України.

План

1. Склад і структура податкових доходів бюджету України.

2. Пряме і непряме оподаткування.

3. Платежі за ресурси та цільові надходження.

4. Задача.

Контрольна робота № 8

Тема. Державні позики в Україні.

План

1. Передумови і чинники використання державних позик в Україні.

2. Внутрішні і зовнішні запозичення.

3. Задача.

Контрольна робота № 9

Тема. Система видатків бюджету.

План

1. Призначення видатків бюджету, форми бюджетного фінансування.

2. Класифікація видатків бюджету.

3. Задача.

Контрольна робота № 10

Тема. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

План

1. Призначення і роль видатків бюджету на економічну діяльність держави.

2. Форми бюджетного фінансування національної економіки (бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні субсидії і дотації, операційні видатки).

3. Задача.

Контрольна робота № 11

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.