Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системиЗ метою збалансування бюджетів і забезпечення принципу самостійності кожної ланки бюджетної системи доходи бюджетів розмежовуються між кожною ланкою. У процесі розмежування доходів вирішуються такі завдання:

- забезпечення збалансованості кожного бюджету;

- забезпечення рівномірності надходження коштів до бюджету протягом бюджетного року;

- забезпечення необхідними коштами покриття усіх видатків окремих ланок бюджетної системи, згідно з програмами економічного та соціального розвитку.

Організаційно усі доходи бюджетів поділяються на закріплені і регульовані.

Закріпленими доходами є доходи, які законодавчо закріплюються за певним бюджетом і не підлягають передачі нижчестоящим бюджетам або частково закріплюються за вищестоящим бюджетом і у певному обсязі підлягають передачі нижчестоящим бюджетам. Так, до складу доходів державного бюджету України долучаються такі закріплені доходи, як податок на додану вартість, акцизний збір з імпортних товарів, податок на прибуток, ввізне мито, збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету України, збір на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття, збір до Державного інноваційного фонду, надходження від гербового збору.

Регульовані доходи характеризуються тим, що вони передаються як відрахування від загальнодержавних податків і зборів із вищестоящого бюджету до нижчестоящих бюджетів для їхнього збалансування.

Згідно з завданнями щодо розмежування доходів між окремими ланками бюджетної системи України законодавством встановлено наступний порядок регулювання доходів бюджетів. З державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватись частка доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на цій території, або дотацій та субвенцій. Обсяг цих відрахувань затверджується Верховною Радою України в законі про державний бюджет на відповідний рік за поданням Президента України.

До проекту закону про державний бюджет України Кабінетом Міністрів України додається техніко-економічне обґрунтування відрахувань, дотацій і субвенцій до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Процентні відрахування від окремих видів доходів у межах, визначених законами України, затверджуються:

- до бюджетів районів і міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного підпорядкування — Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;

- до бюджетів міст, селищних і сільських бюджетів — районними та міськими (міст обласного підпорядкування) радами.

Перегляд процентних відрахувань щодо затвердженого бюджету не може поширюватись на час, що минув.

Із державного бюджету виділяються кошти на фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання та підвищення життєвого рівня та соціального захисту населення.

Із місцевих бюджетів фінансуються комунальне господарство і заходи з благоустрою міст (трамвайно-тролейбусні парки, водопровід, каналізація, озеленення, освітлення), теплове господарство, ремонт та утримання шосейних доріг місцевого значення.