Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Доходи від операцій з капіталом.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів

Надходження коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду зараховуються до державного бюджету за вирахуванням сум комісійної винагороди підприємств і організацій, що його реалізували. Обсяг комісійної винагороди не повинен перевищувати 20% від суми коштів, одержаних від реалізації майна.

Основними видами майна у разі настання зазначених умов є:

- майно, конфісковане на підставі рішення суду;

- транспортні засоби та інші види майна, що зберігаються під митним контролем , не пропущені на МТУ внаслідок установлених заборон та за умови, коли сума складських митних зборів сягає їхньої вартості;

- майно, термін зберігання якого під митним контролем закінчився, а власник не звернувся за ним (строк зберігання 6 місяців);

- товари з обмеженим терміном зберігання, вилучені правоохоронними органами;

- майно визнане безхазяйним;

- предмети, знахідки, товари та цінності, залишені у готелях, транспорті та інших громадських місцях і не затребувані власником;

- скарби, передані фінансовим органам ;

- майно, що за правом успадкування перейшло у власність держави;

- майно, подароване державі власником;

- не вручені поштові відправлення, грошові перекази;

- валютні цінності, що пересилаються в міжнародних поштових

відправленнях з порушенням нормативних актів .

Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання

зазначеного майна покладаються на органи, що здійснили вилучення або

зберігають його.

Облік ведеться у спеціальних книгах за видами майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості і місця його знаходження. Оцінка майна провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення за участю представників ДГО, фінансових органів та органів, які здійснюватимуть розпорядження цим майном . Майно оцінюється з урахуванням цін, висновків експертів та порядку, встановленого Міністерством фінансів разом з НБУ.

Майно, передане для продажу в роздрібну торгівлю і не реалізоване протягом 60 календарних днів, оцінюється комісією з оцінки майна. Сума уцінки неповинна перевищувати суму, яка становить 20% від ціни, що зазначена в акті опису, оцінки та передачі майна. Якщо товар не реалізовано протягом наступних 30 днів,- провадиться додаткова уцінка або товар передається для реалізації за ціною остаточної вартості іншій організації. Перерахування коштів здійснюється в термін не пізніше 7 банківських днів від дня продажу. У разі несвоєчасного перерахування зазначених коштів до бюджету підприємства, з якими укладено угоду про реалізацію майна, сплачують пеню, яка становить 120% від облікової ставки НБУ за кожний день прострочення з належної до сплати суми.

Надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних м етапів і дорогоцінного каміння України

Для забезпечення державних виробничих, наукових, соціально-культурних та інших потреб, що фінансуються з державного бюджету, Міністерством фінансів формується Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України складається з таких видів цінностей:

1 .Державного запасу дорогоцінних металів;

2. Державного запасу дорогоцінного каміння. Зазначені види запасів призначені для забезпечення поточних потреб національної економіки.

3. Оперативного резерву золота. Призначений для забезпечення невідкладних потреб національної економіки.

4.Історичний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Це зібрання цінностей, які мають історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, а також унікальних золотих і платинових самородків. Вони можуть бути використані лише з метою експозиції та наукового дослідження.

Зберігаються цінності, зараховані до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України у Державному сховищі. Воно належить до сфери управління Міністерства фінансів. Остаточна оцінка цінностей провадиться Державною скарбницею НБУ. Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння спрямовує кошти від реалізації цінностей, за вирахуванням витрат, пов'язаних із їхнім розпорядженням, до державного бюджету. Одночасно воно перераховує до бюджету ПДВ та акцизний збір.

Надходження від продажу державних запасів товарів

Для забезпечення потреб У країни в особливий період, надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, гуманітарної допомоги та забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено державний матеріальний резерв.

До його складу належать запаси:

- матеріально-технічних та сировинних ресурсів для розгортання виробництва військової й іншої промислової продукції в особливий період, надання медичної допомоги (мобілізаційний резерв);

- матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (резерв надзвичайних ситуацій);

- сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів (стратегічний резерв ).

Фінансування витрат на утримання та розвиток системи державного матеріального резерву та проведення операцій з його матеріальними цінностями здійснюються за рахунок коштів:

- державного бюджету України;

- одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

- допоміжної фінансово-господарської діяльності підприємств системи державного матеріального резерву;

- отриманих завдяки застосуванню фінансових санкцій.

Державний матеріальний резерв є недоторканним і може використовуватись лише за рішенням Кабінету Міністрів України.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.