Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бюджетне регулювання





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

У зв'язку з нестачею власних доходів у переважній більшості місцевих бюджетів при складанні та затвердженні цих бюджетів великого значення у їх збалансуванні надають бюджетному регулюванню.

Бюджетне регулювання — це система передачі частки коштів вищих бюджетів для збалансування нижчих бюджетів. Воно відбиває економічні відносини, пов'язані з територіальним розподілом та перерозподілом національного доходу для забезпечення необхідними коштами потреб соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Нині у практиці бюджетного планування використовуються три основні форми регулювання:

- система процентних відрахувань нижчим бюджетам;

- дотації;

- субвенції.

Основною формою регулювання бюджетів є система процентних відрахувань нижчим бюджетам. Її суть полягає у тому, що частка коштів вищого бюджету надається нижчим для збалансування у вигляді частки доходів на кожне джерело, що підпадає під регулювання. При цьому проценті сума відрахувань встановлюються від регулюючих доходів, що надходять на території певної адміністративної одиниці.

Обсяг відрахувань за кожним бюджетом відображається у планах регулювання, де передбачаються такі показники: загальна сума видатків за плановим роком; сума закріплених доходів; загальний контингент регулюючих доходів за відповідним адміністративно-територіальним формуванням; процент відрахувань за кожним видом регулюючих доходів; загальна сума відрахувань на кожне джерело, що підпадає під регулювання.

При цьому загальна сума відрахувань за всіма регулюючими доходами не повинна перевищувати різниці між загальною сумою видатків на плановий рік і сумою закріплених доходів за кожним бюджетом .

План відрахувань від доходів державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим , областей та міст Києва і Севастополя складає Міністерство фінансів України. Обсяг відрахувань затверджується Верховною Радою України в законі про державний бюджет України на плановий рік з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного становища відповідних територій.

До проекту закону про державний бюджет України Кабінет Міністрів України додає техніко-економічне обґрунтування відрахувань, дотацій та субвенцій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, яке повинно містити: статистичні дані про різницю в економічному, соціальному, природному та екологічному становищі вказаних суб'єктів; розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального, екологічного стану та ефективного використання природних умов суб'єктів; інформацію про урядові та регіональні програми щодо подолання різниці між суб'єктами.

Іншою формою бюджетного регулювання є дотація, що є наданням прямої грошової допомоги нижчим бюджетам за рахунок коштів вищих бюджетів. Дотація надається, як правило, у раз і, коли виділених відрахувань недостатньо для повного збалансування нижчих бюджетів. Негативна ознака дотації проявляється у тому, що зменшується зацікавленість органів; які отримують дотацію, у мобілізації доходів.

Як третю форму бюджетного регулювання держава використовує субвенцію. Під субвенцією розуміють надання допомоги нижчим бюджетам, на заздалегідь передбачені цілі. Субвенція надається на компенсацію недоотриманих доходів у зв'язку з нерівномірністю їхнього розподілу між регіонами за умов діючої економічної системи, а також на фінансування заходів, пов'язаних із вирівнюванням соціального розвитку територій.

 

4. Розгляд та затвердження державного бюджету України

 

Проект закону про державний бюджет України розглядається і затверджується Верховною Радою в порядку, передбаченому її регламентом ,

Поданий Президентом України проект закону підлягає попередньому розгляду у комітетах Верховної Ради, на підставі чого оформляються відповідні висновки. Після цього проект розглядається на пленарному засіданні сесії Верховної Ради, де з докладною доповіддю виступає міністр фінансів України або особа, яка виконує його обов'язки.

Заслухавши та обговоривши проект державного бюджету України, сесія Верховної Ради ухвалює закон про державний бюджет України, в якому затверджує: граничний розмір дефіциту державного бюджету України та джерела його покриття; склад доходів державного бюджету відповідно до бюд­жетної класифікації; суми видатків державного бюджету щодо кожного роз­порядника коштів відповідно до бюджетної класифікації; суми дотацій, субвенцій та розміри відрахувань від регулюючих доходів до бюджетів Автономної Республіки Крим , областей, міст Києва і Севастополя; розмір оборотної касової готівки державного бюджету України.

До складу державного бюджету України долучаються доходи та видатки цільових загальнодержавних фондів, які затверджуються щодо кожного фонду окремо.

Слід відзначити, що закон про державний бюджет України не може запроваджувати нові, змінювати чи скасовувати існуючі податки, збори, інші обов'язкові платежі, вносити зміни до чинного законодавства. У разі необхідності зм іни чи доповнення вносяться спочатку до відповідних законів, після чого враховуються у законі про державний бюджет України.

Закон про державний бюджет України та постанова Верховної Ради про порядок введення його в дію публікуються в пресі.

Якщо Верховною Радою не буде ухвалено закон про державний бюджет України по 2 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, Верховна Рада приймає постанову про порядок фінансування поточних витрат до прийняття закону про державний бюджет України. Коли Верховна Рада не ухвалить такої постанови до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, автоматично продовжується дія закону про державний бюджет України поточного року, крім показників щодо видатків розвитку.

У тому разі, якщо у проекті закону про державний бюджет не забезпечується в межах наявних ресурсів фінансування в повному обсязі витрат, передбачених законодавством. Верховна Рада приймає закон про державний бюджет України, не змінюючи чинного законодавства. Це законодавство діє протягом бюджетного року в частині, що не суперечить закону про державний бюджет України.

Якщо Верховна Рада України не затвердила в повному обсязі видатки на заробітну плату і нарахування на неї, відповідна штатна чисельність установ, що фінансуються з бюджету, підлягає скороченню.

Закон про державний бюджет України після його ухвалення Верховною Радою підписує Голова Верховної Ради і направляє його Президентові.

Президент України протягом 15-тиднів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми зауваженнями і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України.

У разі, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув Закон для повторного розгляду, закон про державний бюджет України вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.