Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Визначте основні засади регулювання бюджетного дефіциту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Регулювання бюджетного дефіциту полягає в тому, щоб з урахуванням грошового потенціалу за допомогою маневрування фінансовими ресурсами активною і пасивною формами бюджетного дефіциту адаптуватися до росту граничних суспільних витрат виробництва.

Провівши ряд досліджень, науковці дійшли висновку:

· використання профіцитного та бездефіцитного бюджету в період економічного спаду є гальмом економічного зростання та призводить до стагнації економіки;

· використання дефіциту бюджету з метою збільшення інвестицій значно підвищує темпи розвитку економіки та пригнічує інфляцію.

Кожна держава у своїй діяльності прагне до збалансованого бюджету. Фінансова теорія передбачає три класичних концептуальних підходи до збалансування державного бюджету:

1) збалансування на щорічній основі,

2) збалансування в ході економічного циклу,

3) збалансування на основі функціонування фінансів (фундаментальне фінансування). Основна проблема бюджету, який балансується на щорічній основі, полягає в тому, що він має не стільки антициклічний характер, як процеклічний. Досить складно збалансувати бюджет по результатах циклу, якщо піднесення і спади не мають приблизно однокового розмаху.

Метою бюджетного регулювання є стабілізація економічної ситуації та створення передумов для подальшого економічного розвитку. Тому за економічного спаду необхідно зменшувати податкове навантаження на економіку та збільшувати державні видатки для стимулювання сукупного попиту та як наслідок економічного росту.

Зростання бюджетних видатків може бути спрямоване на підтримку реального сектору економіки в одному випадку або для фінансування поточних витрат в іншому.

Основний акцент необхідно робити на фінансуванні інвестиційних проектів та програм, які повинні стимулювати економічне зростання.

До основних напрямів активізації бюджетної політики з питань фінансування дефіциту державного бюджету слід віднести наступні:

— ресурси, залучені з метою фінансування дефіциту бюджету, доцільно направляти на посилення інвестиційної діяльності держави та поліпшення умов забезпечення економічного зростання;

— мобілізовані кошти необхідно використовувати для вирішення економічних і соціальних проблем з урахуванням не тільки поточних, але й середньо_ і довгострокових перспектив;

— у майбутньому погашення боргових зобов’язань має бути рівномірним і не призводити до перевантаження бюджетної системи у кожному конкретному періоді;

— залучення ресурсів державою не повинно негативно впливати на розвиток вітчизняного бізнесу та проведення міжнародних фінансових операцій;

— для стабілізації фінансового розвитку країни слід шляхом вжиття заходів щодо антиінфляційного регулювання обмежити вплив фінансування дефіциту бюджету на розбалансування її грошово-кредитної системи.

В Україні формування бюджету з дефіцитом зумовлюється тим, що в нашій державі є значна потреба у проведенні реформ у різних сферах, фінансуванні розвитку інфраструктури, підвищенні якості адміністративних і соціальних послуг. Проте у нашій державі використання дефіцитного бюджетного фінансування не можна розцінювати як виважене. Наслідком цього стало недостатнє державне фінансування розвитку національної економіки, проведення структурної перебудови, формування ринкової інфраструктури та реформування інших сфер господарського комплексу.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.