Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Класифікація бюджетних доходів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Критерії класифікації Види доходів
Залежно від повноти зарахування   - закріплені — доходи, які законодавчо закріплюються за відповідним бюджетом і не підлягають передачі бюджетам нижчого рівня або частково закріплюються за вищестоящим бюджетом і в певному обсязі передаються вищестоящим бюджетам згідно з чинним законодавством на постійній або довгостроковій основі; - регулюючі — доходи, які передаються як відрахування від загальнодержавних податків і зборів із вищестоящого бюджету до нижчестоящих бюджетів з метою їх збалансування згідно з Законом України «Про Державний бюджет України» на поточний рік
За частотою появи   - звичайні — регулярно включаються в доходи; - надзвичайні — з'являються в доходах за виняткових, але обґрунтованих обставин
За методами залучення   - податки; - збори; - обов'язкові платежі; - інші надходження
За напрямом зарахування - до загального фонду; - до спеціального фонду
За розділами відповідно до Бюджетного кодексу   – податкові надходження; – неподаткові надходження; – доходи від операцій з капіталом; – трансферти  

Класифікація доходів бюджету представлено в додатку В.

Податкові надходження — це передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі.

1) податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2) податки на власність

3) збори за спеціальне використан­ня природних ресурсів

4) внутрішні податки на товари та послуги

5) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

6) інші податки

Неподаткові надходження включають всі безповоротні надходжен ня, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження від штрафів і санкцій, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел. До складу неподаткових надходжень входять:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:

1) надходження від продажу основного капіталу;

2) надходження від реалізації державних запасів товарів;

3) надходження від продажу землі та нематеріальних активів;

4) податки на фінансові операції та операції з капіталом.

Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Вони можуть надходити:

1) від органів державного управління;

2) урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;

3) з іншої частини бюджету.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.