Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$017

Дјрігер 37 тісті жўлу їшін ќолданатын жансыздандыру тїрі мен жансызданатын жїйкелер:

А) инфилтрациялы, мўрын таѕдайлыќ, таѕдай жїйкелері

В) мандибулярлы, ўрттыќ, тґменгі жаќ ўяшыєы, тіл жїйкелері

С) Берше Дубова, шайнау, тереѕ самай жїйкелері

D) Вейсблат бойынша, тереѕ тіласты жїйкелері

Е) торусальді, жоєарєы артќы альвеоларлы жїйкелері

{Дўрыс жауабы}=В

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Бет 44

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$018

Дјрігердіѕ ауруєа ќойєан наќтамасы. Жоєарєы жаќтыѕ жедел іріѕді периоститі. 27- тіс консервативті емге келмейді. Тиімді жансыздандыру:

А) таѕдай тесігі мен инфильтрациялы

В) таѕдай тесігі жјне туберальді

С) кїрек тістік мен инфраорбитальді

D) кїректік жјне инфильтрациялы

Е) кїрек тістік таѕдайлыќ

{Дўрыс жауабы}=В

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Беттер 41-47

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$019

Туберальді жансыздандыру жасаєан кезде ... жансызданады.

А) їлкен таѕдайлы жїйкесі

В) жоєарєы артќы альвеолярлы жїйкесі

С) мўрын- таѕдайлы жїйкесі

D) жоєарєы ортаѕєы альвеолярлы жїйкесі

Е) таѕдайлы- ќанатты тїйін

{Дўрыс жауабы}=В

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Беттер 41-42

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$020

Бас ќанќасыныѕ .... тесігінен жоєарєы жаќ жїйкесі шыєады

А) Ўйќы тесігінен

В) Сопаќша тесіктен

С) Сїйек тесігінен

D) Домалаќ тесіктен

Е) Иек тесігінен

{Дўрыс жауабы}=D

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Беттер 34-35

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$001

Тiс тїбiрлерi ўшы бойынша жїргiзiлген сызыќтыѕ аталуы:

A) Альвеолярлыќ доєа

B) Тiс доєасы

C) Тiс-альвеолярлыќ доєасы

D) Базальдiк доєа

E) Окклюзиондыќ ќисыќ

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Попедевтика ортопедической стоматологии Р.С.Рузиддинов,А.А.Седунов,Ю.С.Лобанов 2010 г, 98-99 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$002

Сына тјрізді аќауєа тјн белгі:

A) Тіс сауытыныѕ сынуыныѕ болмауы

B) Тїбірлік аќаулардыѕ болмауы

C) Сауыттыќ аќаулардыѕ болмауы

D) Ўлпа ќабынуыныѕ болмауы

E) Тіс сауытыныѕ мойын бґлігінде аќаудыѕ болмауы

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов,В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 135 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$003

Штампталєан сауыттарды клиникалыќ дайындау кезеѕдері:

A) Тексеру, диагноз ќою, протез конструкциясын таѕдау, жансыздандыру, тісті егеу, орталыќ тістесуде ќалып алу, сауыттарды шаќтау, цементке бекіту.

B) Тексеру, жансыздандыру, тісті егеу, орталыќ тістесуде ќалып алу, сауыттарды цементке бекіту.

C) Тексеру, конструкцияны таѕдау, диагноз ќою, тісті егеу, орталыќ тістесуде ќалып алу, шаќтау жјне цементке бекіту.

D) Тексеру, жансыздандыру, тісті егеу, ќалып алу, диагноз ќою, сауыттарды шаќтау, цементке бекіту.

E) Тісті егеу, диагноз ќою, шаќтау, цементке бекіту

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов,Н.Н.Аболмасов,В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 144 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.