Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$008

Науќас 25 жаста. Науќас жоєарєы жаќта бїйір тісініѕ сауытыныѕ бўзылуына шаєымданады. Анамнезінен тістіѕ тіс жегі бойынша емделген, пломбаланєан, жаќында ќатты таєам жеу кезінде тістіѕ сауыт бґлігі сыныуы болєан. Ќарап тексергенде: 26 тістіѕ сауыт бґлігіѕ 1\3 дейін жоќ. Ренетген суретте тіс тїбір ґзегі тїзу кеѕ, ўшында патологиялыќ ґзгерістер жоќ. Еѕ тимді болатын наќтама:

A) 26 тістіѕ гиперплазиясы

B) 26 тістіѕ сауыт бґлігініѕ аќауы

С) 26 тістіѕ сына тјрізді аќауы

D) 26 тістіѕ флюорозы

Е) 26 тістіѕ гипоплазиясы

{Дўрыс жауабы}= B

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г.694-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$009

Науќас ортопедиялыќ кабинетке тістерініѕ ќажалуына, тамаќ шайнау ќиындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде 31, 32, 41, 42 тістердіѕ ќатты тіндерініѕ ќажалєаны, биіктігініѕ тґмендеуі, жоєарєы жјне тґменгі алдынєы тістердіѕ арасында саѕлаудыѕ пайда болуы. Еѕ тимді болатын наќтама:

A) Жергілікті компенсирленген тістіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

B) Алдынєы тістердіѕ гипоплазиясы

С) Жергілікті компенсирленбеген тістіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

D) Жайылмалы компенсирленген тістіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

Е) Жайылмалы компенсирленбеген тістіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 332 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$010

Науќас 40 жаста ортопедиялыќ кабинетке тістерініѕ ќажалуына, тамаќ шайнау ќиындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде мўрын ерін ќатпарларыныѕ айќын кґрнуі, жоєарєы ерін бўрышыныѕ тґмендеуі. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 тістердіѕ ќатты тіндерініѕ 2\3 бґлігіне дейін ќажалєаны, тіс сауыттарыныѕ биіктігініѕ тґмендеуі, бет јлпетініѕ тґменгі 1\3 -ѕ тґмендеуі. Еѕ тимді болатын наќтама:

A) Жергілікті компенсирленген тістердіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

B) Жоєарєы тістердіѕ гипоплазиясы

С) Жергілікті компенсирленбеген тістердіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

D) Жайылмалы компенсирленген тістердіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

Е) Жайылмалы компенсирленбеген тістердіѕ ќатты тінініѕ ќажалуы

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г.278-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$011

Науќас 40 жаста, жоєарєы жаќтаєы барлыќ тістерініѕ ќозєалєыштыєымен, таєам шайнау ќиындыєы шаєымымен келді. 3 жыл бойы пародонтологтыѕ диспансерлік есебінде тўр. Ќарап тексергенде:

8 7 0 0 4 3 2 1 І 1 2 3 0 0 6 7 8

0 7 6 5 4 3 2 1 I 1 2 3 4 5 0 0 8

17, 14, 23, 26 тістер аймаєындаєы ќызыл иегініѕ кенет ќабынуы. ІІ-ІІІ дјрежелі патологиялыќ ќозєалєыштыќ, тереѕ патологиялыќ ќалталар. 11, 27, 28 тістердіѕ І дјрежелі патологиялыќ ќозєалєыштыєы. Рентгенограммада тіс аралыќ перденіѕ 1\3 ўзындыєы деѕгейінде сїйек тіні резорбцияєа ўшыраєан. Еѕ тимді болатын наќтама:

A) Ауыр дјрежелі пародонтиттіѕ жайылмалы асќынєан созылмалы тїрі

B) Жеѕіл дјрежелі пародонтиттіѕ жергілікті созылмалы тїрі

С) Жеѕіл дјрежелі пародонтиттіѕ жайылмалы созылмалы тїрі

D) Орта дјрежедегі жайылмалы пародонтиттіѕ асќынєан созылмалы тїрі

Е) Орта дјрежелі пародонтиттіѕ жергілікті асќынєан созылмалы тїрі

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г.316-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.