Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$012

Науќас Ш., 65 жаста. Толыќ тістерініѕ болмауына, тамаќ шайнау ќиындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: толыќ тіссіз жоєарєы жаќтыѕ шырышты ќабаты орташа дјрежеде семген, таѕдайы жалпаќ тегіс.Ќантамыр – жїйке шоєырыныѕ шыєу орнын сипап тексергенде ауру сезімі байќалады. Протез дайындау маќсатында тимді болатын ќалып тїрі:

A) Компрессиялыќ

B) Декомпрессиялыќ

С) Дифференцияланєан

D) Функциональды-сорушы

Е) Анатомиялыќ

{Дўрыс жауабы}= B

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Попедевтика ортопедической стоматологии Р.С.Рузиддинов,А.А.Седунов,Ю.С.Лобанов 2010 г, 386 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$013

Науќас А., 25 жаста. Эстетикалыќ аќаудыѕ болуына шаєымданып келді. Анамнезінен 21 тісін бірнеше мјрте емдеген, біраќ пломба бірнеше рет тїсіп ќалєан. Ќарап тексергенде: 21 тістіѕ кесу-дистальды бетінде тереѕ тіс жегі ќуысы бар, ол тіс сауытыныѕ 2\3 кґлемін алып тўр. Ќуыс тїбінде пломбалыќ материалдыѕ ќалдыќтары кґрінеді. Сіздіѕ тиімді іс-јрекетіѕіз:

A) Металокерамикалыќ кґпір тектес протез

B) Металлокерамикалыќ сауыт

С) Дјнекерленген-штамптталєан кґпір текес протез

D) Консольді протез

Е) Доєалы протез

{Дўрыс жауабы}= B

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов,

Н.Н.Аболмасов,В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 182 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$014

Науќас 65 жаста, толыќ тіссіз жоєарєы жаєын толыќ алмалы-салмалы пластиналы протездегенен кейін с јріпініѕ дыбысталуыныѕ бўзылуына шаєымданады. Анамнезі: протез салєанына 2-апта уаќыт ґткен. Ќарап тексергенде: жоєарєы жаќ протезі протез жатаєында дўрыс орналасќан. Сґйлеу сынамасы кезінде алдыѕєы тістер арасындаєы ќуыс 5 мм-ден кґп.Физиологилыќ тыныштыќ кезінде жоєарєы жјне тґменгі жаќ тістер арасында тїзілетін 2-3 мм. Сіздіѕ с јріпініѕ дыбысталуын тїзетудегі іс-јрекетіѕіз:

A) Жоєарєы жаќ протезін ќайта жасау

B) Протездіѕ сїйір тістер аймаєы шекарасын ќысќарту

С) Протездіѕ таѕдай жаќ бетініѕ алдыѕєы бґлігі ќалыѕдыєын тґмендету

D) Протездіѕ А-сызыєы аймаєы шекарасын ќысќарту

Е) Протездіѕ вестибулярлы шекарасыныѕ бїйір тісттер аймаєынан ќысќарту

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов,

Н.Н.Аболмасов,В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 318 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$015

Науќас Н., 65жаста. Толыќ алмалы салмалы пластиналы протезбен протезделгеннен соѕ проте жатаєыныѕ шырышты ќабатыныѕ кїю сезіміне шаєымданып келді.Анамнез:Науќас бронхиалды демікпемен жјне тері экземасымен диспансерлік есепте тўрады.Ќарап тексергенде: Протез жатаєында орналасќан шырышты ќабатыныѕ ќабынып тќрєанын кґреміз.Сілекейі тўтќырлыєы тґмен,кґпіршікті,жабысќаќ.Ќаныѕ клиникалыќ анализі;лейкопения,лимфоцитоз жјне сегментядролы нейтрофилдер деѕгейініѕ азайєанын кґреміз. Ќосымша тексеру јдісі:экспозиция сынамасы оѕ.

A) Токсиклыќ стоматит

B) Механикалыќ жараќат

С) Гальвоноз

D) Аллергиялыќ стоматит

Е) Жаралы стоматит

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 460-464 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.