Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$016

Науќас С., 30 жаста, дјрігер-ортопедке пломбаныѕ жиі тїсуіне шаєымданып келді. Анамнезі: 1 жыл бўрын тісі пломбаланєан, 1 апта бўрын пломбасы тїсіп ќалды да тіс сауытыныѕ шетініѕ сынуы болды. Ќарап тексергенде: 37 тісініѕ сауыттыќ аќауы бар, дистальды беткейінде тіс сынуы байќалады. Ќуыс 2/3 тістіѕ окклюзионды беткейін алады, тістіѕ клиникалыќ сауыт бґлігі ќысќа. Рентгенограммада тіс тїбірі ўшында ќабыну їрдісі жоќ, тїбір ўшына дейін пломбаланєан. Еѕ тиімді болатын ем:

A) Кґпір тјрізді протез

B) Пластмассалы сауыт

С) Консольды сауыт

D) Металлокерамикалыќ сауыт

Е) Штампталєан сауыт

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 137 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$017

Науќас 43 жаста, косметикалыќ аќауєа шаєымданды. Тістіѕ вестибулярлы бетіндегі табаќ тјрізді ойыќтыѕ сопаќша пішінде болуы. Ойыќ тїбініѕ кіреукесі жўќарєан жјне сол жерден дентин сары тїсті болып кґрініп тўр. Ойыќ ќабырєаларыныѕ тїбі мен ќарлары тегіс. Аќау экватор аймаєы мен мойын аймаєында орналасќан. Еѕ тиімді болып табылатын ем:

A) Винирлер

B) Жасанды протездер

C) Жартылай сауыттар

D) Комбинирленген сауыттар

E) Ќайта ќалпына келтіретін пломбалар

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г. С.120)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$018

Науќаст 60.жаста.Толыќ тіссіз тґменгі жаєына толыќ алмалы салмалы пластиналы протез дайындаудыѕ 2-клиникалыќ кезеѕде жеке дара ќасыќты кигізіп шаќтап тексеру кезінде, науќас тілін мўрынныѕ ўшына ќарап алєа созєан кезінде жеке дара ќасыќ орнынан кґтеріліп кетеді, сіздіѕ іс јрекетіѕіз?

A) жаќ, тіл асты шетін тїгел ќысќартып шыєу керек

B) тґменгі жаќ тіл їзенгі бґлігін ќысќарту керек

C) ішкі жаєын ќысќарту керек

D) дґѕес аймаєын екінші азу тіске дейін ќысќарту керек

E) сїйір тістен екінші кіші азу тіс арасына дейін ќысќарту керек

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 388 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$019

Науќаст 60.жаста.Толыќ тіссіз тґменгі жаєына толыќ алмалы салмалы пластиналы протез дайындаудыѕ 2-клиникалыќ кезеѕде жеке дара ќасыќты кигізіп шаќтап тексеру кезінде, науќас тілімен кезек ўртќа тигізу кезінде жеке дара ќасыќ орнынан кґтеріліп кетеді, сіздіѕ іс јрекетіѕіз?

A) жаќ, тіл асты шетін тїгел ќысќартып шыєу керек

B) сыртќы шетін ќысќарту керек

C) ішкі жаєын ќысќарту керек

D) дґѕес аймаєын екінші азу тіске дейін ќысќарту керек

E) сїйір тістен екінші кіші азу тіс арасына дейін ќысќарту керек

{Дўрыс жауабы}= E

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, В.Н.Копейкин, 2001 ж. 393-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.