Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$020

Науќас 44 жаста, ортопедиялыќ стоматология клиникасына 17 тістіѕ сауытыныѕ бўзылуына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: 17 тісті клиникалыќ сауытыныѕ биіктігі тґмен, тіс жегімен бўзылєан. Тіс ўлпасыздандырылєан. Соєып тексергенде ауырмайды. Рентгенограммада тіс тїбірініѕ ґзегі ўшыныѕ 1/3 бґлігіне дейін пломбаланєан. Еѕ тиімді болып табылатын ем:

A) Пломбамен ќалпына келтіру, штампталєан сауытпен ќаптау

B) Штифтермен бекітіп, штампталєан сауытпен ќаптау

C) Штифтермен бекітіп, пластмасса сауытпен тіс сауытын ќалпына келтіру

D) Пломбамен ќалпына келтіру, металлокерамикалыќ сауытпен ќаптау

E) Пломбамен ќалпына келтіру ќўймалы сауытпен ќаптау

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 188 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$001

Ортодонтиялыќ конструкциядаєы тірек-ўстаушы элемент ... болып табылады.

A) серппе

B) бўранда

C) ќапсырма

D) кіреберістік доєа

E) ќиялай жазыќтыќ

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.100-145)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$002

Энгель жіктеуі бойынша шынайы прогения тістесуі ... сјйкес келеді.

A) І класс

B) ІІ класс

C) ІІІ класс

D) ІІ класс, 1 класішілік

E) ІІ класс, 2 класішілік

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.41-52)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$003

Науќас 8 жаста. Шаєымы; жоєарєы жаќта алдыѕєы тістерініѕ арасында бос орынныѕ болуына.Объективті; беті симметриялы, мўрынымен дем алады. Жоєарєы ерін жїгеншесі тґмен жабысќан. 11,21 тістердіѕ арасы 4 мм,11тіс латеральды жылжыєан. 12 тіске орын жеткіліксіздеу, рентген зерттеуде барлыќ тўраќты тістердіѕ ўрыќтары бар. Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) 12 тістіѕ адентиясы

B) 11 тістіѕ дистопиясы

C) диастема

D) жоєарєы жаќ сїйегініѕ тарылуы

E) ретенция

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.65-100 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$004

Науќас 9 жаста. Шаєымы; баланыѕ сґйлеуініѕ бўзылєанына, аузыныѕ ашыќтыєына, тамаќты тістеп ќырќуыныѕ ќиындыєына.Объективті; беті симметриялы, беттіѕ тґменгі бґлігініѕ биіктігі їлкейген, аузы жартылай ашыќ кґбінесе аузымен тыныс алады. Еріндерін тїйістіргенде оймаќ белгісі пайда болады. Тґменгі жаќтыѕ сїйегініѕ кїрек тістері жоєарєы жаќтыѕ кїрек тістеріне тимейді. Вертикальды саѕылау 2-3мм. Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) Вертикальды кїрек тістік окклюзия.

B) Вертикальды кїрек тістік дизокклюзия

C) Сагитальды кїрек тістік окклюзия

D) Трансверсальды кїрек тістік окклюзия

E) Ретенция

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.