Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$005

Науќас 13 жаста. Шаєымы; тґменгі тістердіѕ сезімталдыєына, сыздауына жјне ќызыл иектіѕ ќанауына.Объективті; беті симметриялы, иегініѕ їстінде тереѕ сала бар. Ауыз ќуысында тїйісу болєанда жоєарєы жаќ сїйегініѕ алдыѕєы тістері тґменгілерініѕ сауыттарынын 2\3 бґлігінен кґбін жауып тўрады. 11,21 тістердіѕ ретрузиясы бар, соныѕ салдарынан тґменгі тістердіѕ тіс аралыќ ќызыл иектік бїртіктері кіреберіс жаєында заќымдалады. 42,41,31,32 тістердіѕ тістеу ќырлары ќажалєан.Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) Диастема.

B) Тїзу тістем

C) Прогения

D) Ортогнатия

E) Тереѕ тістем

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$006

Науќас 8 жаста. Профилактикалыќ тексеру кезінде; ауыз ќуысында 12,11,21,22 тістері ґсі бойынша бўрылєан. 11,21 тістердіѕ сауыттары медиальды, кіреберіске ќарай жылжыєан. 11,21 тістердіѕ арасында таѕдай жаќта атипті форма тіс бар. Рентгенограммада 12,21 тістердіѕ тїбірлері латеральды орналасќан. Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) 11,22 тістердіѕ адентиясы.

B) Тїзу тістем

C) Прогения

D) Орталыќ кїрек тістер арасындаєы артыќ шыќќан тістер

E) Ортогнатия

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.157-183 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$007

Науќас 14 жаста. Шаєымы; бет келбетініѕ ажарсыздыєына, тіс ќатарыныѕ дўрыс еместігіне. Объективті; ауыз ќуысында жоєарєы жјне тґменгі жаќ сїйектерініѕ тіс ќатары тарылєан. 13 тіс кіреберіске ќарай жылжыєан, 14 тіс мезиальды жылжыєан. Тіс ќатарында 53 тіс бар. Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) Тїзу тістер.

B) 12,22 тістердіѕ адентиясы

C) 13 тістіѕ дистопиясы

D) 12,14 тістер аралыєындаєы артыќ шыќќан тіс

E) Мезиальды тістем

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.183-190)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$008

Науќас 12 жаста. Шаєымы; тіс ќатарыныѕ косметикалыќ аќауына, жоєарєы жаќта тісініѕ жоќтыєына. Объективті; ауыз ќуысында 14 тіс мезиальды жылжыєан, 12 тіс латеральды еѕіскен, 13 тіс таѕдайєа ќарай жылжыєан,15,14 тістер арасында орналасќан.Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) Мезиальды тістем.

B) Тїзу тістем

C) 12,22 тістердіѕ адентиясы

D) 13,14 тістердіѕ транспозициясы

E) 13 тістіѕ супрооклюзия

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.183-190)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$009

Науќас 13 жаста. Шаєымы; бет келбетініѕ ажарсыздыєына, тіс ќатарыныѕ дўрыс еместігіне. Объективті; беті симметриялы, мўрнымен тыныс алу ќиындаєан. Тілініѕ жїгеншесі ќысќарєан. Тіс формуласы жасына сјйкес. Бїйірдегі тістердіѕ ќатынасы Энгльдіѕ 2 класы бойынша 12,11,21,22 тістері ґсі бойынша бўрылєан. Тістесуде тґменгі жаќтыѕ алдыѕєы тістер сауытыныѕ 3\2 бґлігін жабады. Тґменгі жаќта тістері тыєыз орналасќан. Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) 12,22 тістер адентиясы.

B) 33,32 тістердіѕ транспозициясы

C) Тїзу тістем

D) Мезиальды тістем

E) Тереѕ тістем, жоєарєы жјне тґменгі жаќ тістерініѕ тарылуы

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-245)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.