Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$010

Науќас 16 жаста. Тіс ќатарыныѕ дўрыс еместігіне шаєымданады.Объективті; ауыз ќуысында жоєарєы жјне тґменгі жаќ сїйектерінде тістер тыєыз орналасќан. 12,22 тісте латеральды еѕіскен, тіс ќатарында 13,23 тістер жоќ. 13,23 тістерге тіс ќатарында сауытыныѕ 3\1 еніндей орын жетіспейді, рентгенограммада 13,23 тістердіѕ ўрыќтары бар жјне 12,22 тістер тїбірлерініѕ ўшыєыныѕ аймаєында орналасќан.Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

A) 11,21 тістер аралыєындаєы артыќ шыќќан тістер.

B) 13,23 тістердіѕ шыќпай ќалуы

C) 12,22 тістердіѕ адентиясы

D) Тїзу тістер

E) Прогения

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.183-190 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$011

Бала 13 жаста. Шаєымы: косметикалыќ аќауєа, тістердіѕ дўрыс орналаспауына. Объективті: 13, 23 тістер дўрыс орналаспаєан. Олар тіс доєасыныѕ сыртында, кіреберіс жаќта орналасќан. Жоєарєы жаќта 13, 23 тістерге орын жеткіліксіз. Еѕ дўрыс болатын ыќтимал диагноз:

A) тїзу тістем

B) прогнатия

C) прогения

D) 13, 23 тістердіѕ кіреберіс орналасуы, жоєарєы жаќ сїйегініѕ тарылуы

E) тереѕ тістем

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.224-260)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$012

Пациент 13 жаста. Объективті: 22 тіс жоќ, 13 тіс сауытыныѕ 1/2 биіктігіне жарып шыќќан, 23 тіс медиальды жылжыєан, 22 тіске орын жетпейді. Жоєарєы жаќ сїйегі бїйірдегі тістерініѕ таѕдай бўдырлары тістерді тїйістіргенде тґменгі бїйірдегі тістердіѕ тілдік бўлдырларымен тїйіседі.

Рентгенограммада 22 тістіѕ ўрыєы жоќ.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Брюкль аппараты

В) Френкельдіѕ функционалды аппараты

С) Дасса активаторы

D) Кеѕейткіш бўрандасы бар табаќша, кейін протездеу.

Е) Эйнсфорт аппараты.

{Дўрыс жауабы}=Д

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С. 224-260)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$013

Бала 7 жаста. Тексеріп ќараєанда бет белгілері ґзгермеген. Ауыз ќуысында 11, 21 тістердіѕ арасында бостыќ бар. Жаќ сїйектерініѕ ќатынасы дўрыс.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) І типті Бальтерс аппараты

В) Телебаева аппараты

С) Эйнсфорт аппараты

D) ілгелі бар, ќолтјріздес ќансырмасы бар табаќша

Е) Кеѕейткіш бўрандасы бар табаќша

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.157-190)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$014

Пациент 13 жаста. Бетініѕ ажарсыздыєына шаєымданады. Объективті: беті симметриялы, тыныс алуы аралас, жоєарєы ерін мен тілдіѕ жїгеншелерініѕ жабысуы нормада деп айтуєа болады. Тіс формуласы жасына сјйкес. Тістердіѕ орналасу ауытќуы бар, 13 тіс доєаныѕ сыртында кіреберіске ќарай жылжыєан. Тіс ќатарында орынныѕ жетпеуі сауыттыѕ 1/3 шамасындай.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

В) Функция реттеуші френкель аппараты

С) Брюкль аппараты

D) Доєада М-тјріздес элементі бар, кеѕейткіш бўранќасы бар табаќша.

Е) Ретенциялыќ аппарат.

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.195-253)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.