Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$015

Пациент 8 жаста. Профилактикалыќ ќаралу маќсатымен келген. Объективті: беті симметриялы, мўрнымен тыныс алады, сґйлеуі аныќ. Ауыз ќуысыныѕ ішінде жаќ сїйектерін тїйістіргенде 11 тісі тґменгі кїрек тістерімен сауытыныѕ 1/2 биіктігіне дейін жабылып тўр. 12, 21 тістердіѕ арасы 11 тістіѕ сауытыныѕ еніне теѕ. Тґменгі жаќ сїйегініѕ тіс ќатары нормада.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Катц табаќшасы

В) Кіреберіс Кербитц аппараты

С) Жоєарєы жаќќа алєа итергіш серіппесі бар їстемесіз табаќша

D) Жоєарєы жаќќа алєа итергіш серппесі, їстемесі бар табаќша

Е) Башаров аппараты

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.195-253)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$016

Пациент 19 жаста. Тістерініѕ дўрыс орналаспауына шаєымданады. Ауыз ќуысында тіс формуласы жасына сјйкес. Жоєарєы жјне тґменгі жаќ сїйектері тарылєан. 12, 22 тістері окклюзиялыќ сызыќтан жоєарєы орналасќан. Тіс ќатарында сауыттыѕ 1/3 еніндей орын жетпейді. Тістері тыєыз орналасќан.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Френкельдіѕ І типті функция реттеуші аппараты

В) Каламкарова аппараты

С) Брекет системасы

D) Ретенциялыќ аппараты

Е) Брюкль аппараты

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.183-190)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$017

Бала 7 жаста. Жоєарєы жаќ сїйегінде тісініѕ дўрыс орналасуына шаєымданады. Тексеріп ќараєанда 21 тіс таѕдай жаќта орналасќан, жаќ сїйегінде орын жеткілікті, бїйірдегі тістердіѕ тїйісуі нормада деп айтуєа болады. 21 тіс кері тістемеде тўр.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Шварц табаќшасы

В) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

С) Алєа итергіш серппесі бар, їстемесі бар табаќша

D) Телебаева аппараты

Е) Ќолтјріздес элементті бар Кальвелис табаќшасы

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.195-253)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$018

Бала 12 жаста. Тістерініѕ дўрыс тїйіспеуіне шаєым етеді. Тексеріп ќараєанда мўрын мен ерін арасындаєы ќатпарлар білініп тўр. Ауыз ќуысында алдыѕєы бґлікте толыќ жауып тўру бар, шайнау тістері орналасќан жерде тїйісу Энгльдіѕ ІІ класы бойынша.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Андрезен-Гойпль аппараты

В) ІІІ типі Френкельдіѕ функциялыќ реттеушісі

С) Їстемесі бар Катц табаќшасы

D) Кожакар аппараты

Е) Бынин каппасы

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$019

Пациент 10 жаста. Объективті: беті симметриялы, тыныс алуы аралас, шайнауы белсенді, жўтуы дўрыс. Беттіѕ тґменгі бґлігі ќысќарєан. Иектіѕ їстіндегі ќатпар білініп тўр. 12, 11, 21, 22 тістерін тїйістіргенде, олар тґменгі кїрек тістерді сауыттарыныѕ 2/3 биіктігіне дейін жауып тўрады. Жоєарєы алдыѕєы тістердіѕ ретрузиясы бар. 42, 41, 31, 32 тістердіѕ патологиялыќ ќажалуы бар. Тіс ќатарында 85, 83, 75 тістері жоќ. Рентгенограммада 45, 43, 35 тістердіѕ ўрыќтары бар.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) І-ІІ-типі Френкельдіѕ функциялыќ реттеуші аппараты

В) Телебаева аппараты

С) Ретенциялыќ аппараты

D) ІІІ типті Френкельдіѕ функциялыќ реттеуші аппараты

Е) Кожакару аппараты

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.236-245)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.