Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$020

Бала 13 жаста. Жоєарєы жаќта тіс ќатарыныѕ дўрыс орналасуына шаєымданады. Тексеріп ќараєанда: жоєарєы жаќтыѕ алдыѕєы тістері тыєыз орналасќан. 12, 22 тістер, кері ќабысуда таѕдайєа бейім орналасќан.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Брюкля аппараты

В) Функцияларды реттеуші Френкельді ІІІ типті аппараты

С) Многимнастика

D) Кеѕейіткіш бўрандасы, їстемесі, алєа итергіш серппесі бар пластинка

Е) Мулеман пульпорсоры

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.157-190 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$001

Сїт тістер жїйелі гипоплазиясыныѕ себебі:

A) анасыныѕ жїктіліктіѕ 2-ші жартысындаєы ауыруы

B) 2-3 жасындаєы баланыѕ ауыруы

C) сїт тістердіѕ жараќаты

D) баланыѕ жасанды тамаќтандырылуы

E) тўќым ќуалаушылыќ

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.35)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$002

Флюороздаєы науќастардыѕ шаєымдары:

A) тістердіѕ тїнгі ауыруы

B) косметикалыќ аќау

C) їшкіл нервтіѕ иірімдерініѕ жолы бойынша ауыруы

D) химиялыќ тітіркендіргіштен болатын ауыру

E) тістегенде ауыруы

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.31)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$003

15 жасар жігіт жоєарєы жаќ тістеріндегі косметикалыќ аќауєа шаєымданады. Тісініѕ тїсініѕ ґзгеруін бала кезінен байќаєан. Бала кезінде рахитпен ауырєан. Ќарап тексергенде: алдыѕєы кїрек тістерініѕ вестибулярлы бетінде жјне бірінші азу тістердіѕ тґмпешіктерінде симметриялы орналасќан бор тјріздес даќтар орналасќан. Даќтыѕ беті тегіс, жылтыр, даќ 2% метилен кґгініѕ ерітіндісімен боялмайды. Еѕ тиімді болатын наќтамасы ...

A) флюороз (меловидно-крапчатая форма)

B) флюороз, штрихті тїрі

C) тісжегініѕ даќты кезеѕі

D) гипоплазия, даќты тїрі

E) флюороз, эрозия тїрі

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.35)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$004

17 жастаєы ќыз тґменгі жаќ тістерініѕ сауытыныѕ аќауына шаєымданады. Ќарап тексергенде: 3.6, 3.5, 3.4 тістерініѕ вестибулярлы бетініѕ мойын бґлігінде дентинге дейінгі аймаќта аќау кґрінеді, ќабырєалары бўрыштап ќиылысады. Аќаудыѕ ќабырєалары жылтыр, тегіс. Шўќып тексергенде ауырмайды. Еѕ дўрыс болатын наќтамасы ...

A) тістіѕ ќатты тіндерініѕ некрозы

B) орта тісжегі

C) тістіѕ ќатты тіндерініѕ эрозиясы

D) беткей тісжегі

E) сына тјрізді аќау

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.31)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.