Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$014

11 жастаєы ќыз ауыз ќуысыныѕ ќўрєаќтыєына кїйдіруіне жјне тіл бетінде аќ ќаќтыѕ пайда болуына шаєымданады. Їш апта бўрын науќас ґкпе ауруына ќарсы антибиотиктермен емдеу курсын ќабылдаєан. Ќарап тексергенде: жалпы жаєдайы жаќсы. Аймаќтыќ лимфа тїйіндері ґзгеріссіз. Ўрты ќызарєан, ісінген, шырышты ќабыєында екі жаќтан нїкте тјрізді аќ тїсті ќаќтар бар, ќырєанда жаќсы алынды. Тілі ісінген, ќатпарлы аќ-сўр ќаќпен ќапталєан. Ќырєанда ќаќ жаќсы алынады, тілдіѕ бїртіктері тегістелген. Еѕ тиімді препараттарды кґрсетіѕіз. Ќандай дјрілерді ем ретінде таєайындау еѕ тиімді болады.

A) саѕырауќўлаќќа ќарсы

B) склероздаушы

C) Ќабынуєа ќарсы

D) вирусќа ќарсы

E) кератопластикалыќ

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Справочник по детской стоматологии под редакцией Т.Ф.Виноградова, С.117)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$015

14 жасар бала жоєарєы жаќ тістеріндегі косметикалыќ аќауєа шаєымданады. Тісініѕ тїсініѕ ґзгеруін бала кезінен байќаєан. Бала кезінде рахитпен ауырєан. Ќарап тексергенде: алдыѕєы кїрек тістерініѕ вестибулярлы бетінде жјне бірінші азу тістердіѕ тґмпешіктерінде симметриялы орналасќан бор тјріздес даќтар орналасќан. Даќтыѕ беті тегіс, жылтыр. Ќосымша зерттеу јдісініѕ ќай тїрін еѕ бірінші ќолдануєа тиімді.

A) рентгенография

B) витальды бояу

C) электроодонтометрия

D) сипап тексеру

E) Ќаєып тексеру

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Профилактика стоматологических заболевании. )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$016

8 жасар пациенттіѕ 1.5 тісініѕ мойын аймаєында тісжегі ќуысы бар. 5.5 тістіѕ ќуысына ќалай жол ашамыз?

А) тісжегі ќуысын шайнау бетіне шыєарып

В) тісжегі ќуысы арќылы

С) тіс ќуысын шайнау бетінен шыєарамыз

D) мойын бґлігінен

Е) жанасу бетінен

{Дўрыс жауабы} = С

{Кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}=( Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$017

9 жастаєы баланыѕ 1.5 тісініѕ мойын аймаєында тісжегі ќуысы бар. Ќай дјрігерге емделуі ќажет?

А) хирург-стоматологќа

В) терапевт-стоматологќа

С) ортодонтќа

D) ортопедке

Е) балалар жасындаєы стоматологќа

{Дўрыс жауабы} = Е

{Кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}=( Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$018

Клиникаєа 5 жастаєы бала ќаралды. Бір саєат бўрын ойнап жїрген кезде ќўлаєан. Тексерген кезде жоєарєы ерінніѕ ісінгені, ќан ќўйылуы аныќталады. Ауыз ќуысында: 1.1, 2.1, 2.2 тістер аймаєындаєы кілегей ќабаты ісінген, ќанталаєан. 1.1 тіс ќозєалєыш, перкуссия жасаєанда кїрт ауырады, тістіѕ тїсі ґзгерген, 2.1 тіс сауыты 2/3-ке бўзылєан, 2.2 тіс жоќ, тіс ўяшыєы ўйыєан ќанмен кґмкерілген. Тексеру жоспарын ќўрыѕыз.

А) рентгендиагностика

В) ортопантомограмма

С) томография головного мозга

D) гигиеналыќ индекстер

Е) сиалография

{Дўрыс жауабы} = А

{Кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}=( Диагностика в терапевтической стоматологии. Феникс, 2006ж. С.61-62)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.