Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$018

Науќас Т, 7 жаста жараќаттан кейінгі бірінші тјулікте ќойылєан наќтама: 52 тіс толыќ шыєып кеткен. Емі...........:

A) тіс тїбірі резекциясы, трансплантация

B) тісті жўлу

C) гемисекция, реплантация

D) жўлу, реплантация

E) тісті трепанациялау, тісті жўлу, тїбірді ампутациялау

{Дўрыс жауабы}=В

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Беттер 249-252

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$019

Науќас Б. 29 жас. Тіс дјрігеріне келгенде шаєымы аузыныѕ ашылуыныѕ шектелуі, тґменгі сол жаќ тісінде ауру сезімі бар.Ќарап тексеріп кґрген кезде: 38 тісітіѕ дистальді жјне шайнау беті ісінген, ќызарєан, тісті ўрып тексергенде ауырсынусыз. Рентген кґрінісінде ретромоляр аймаєында ешќандай патологиялыќ ґзгеріс жоќ. Сіздіѕ наќтамаѕыз:

A) 38 тісте созылмалы периодонтит

B) 38 тісітіѕ ќиналып шыєуы, перикоронарит асќынуы

C) 38 тісте жедел ўлпа ќабынуы

D) 38 тісте жедел іріѕді периостит

E) 38 тісте жедел периодонтит

{Дўрыс жауабы}=В

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Бет 137

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Хирургиялыќ стоматология» 02

Каз

$$$020

Ерте тіс- жаќ протезін жасауда ісікті жаќ сїйегінен резекция жасау арќылы алып тастау, жас балаларда резекцияны ќолдану маќсаты:

A) сїйел дамуын алдын алу

B) болашаќтаєы жасанды протездіѕ орнын дайындау

C) екіншілік бет сїйегініѕ даєы деформациясын алдын алу

D) бўзылєан функцияларды ќалпына келтіру (сґйлеу, шайнау)

E) жўтынуды ќалпына келтіру

{Дўрыс жауабы}=В

{кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}= Хирургиялыќ стоматология, Оразалин Ж.Б., Алматы-1998 ж.

Бет 364

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$001

Пластмассаны сауыт дайындаудаєы екіншілік клиникалыќ кезеѕі:

A) Дайындалєан сауытты алдын ала тексеру, сауытты шаќтау, жылтыратќаннан соѕ сауытты бекіту

B) Егелген тістіѕ ќалыбын алу

C) Апроксимальды жјне окклюзиялыќ бетінен тісті ќосымша егеу.

D) Шаќтаєаннан кейін тісті уаќытша цементке бекіту

E) Орталыќ окклюзияда ќалып алу

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов,В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 158 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$002

34 жастаєы науќастыѕ жоєарєы жаєыныѕ алдынєы тістері тґменгі жаєыныѕ алдынєы тістерініѕ тістем беткейініѕ 1/3 бґлігін жауып тўрады, ал 16 мен 26-шы тістердіѕ алдыѕєы ўрт тґмпешігі тґменгі бірінші азу тістерініѕ ўрт тґмпешіктерініѕ кґлденеѕ ойыєында орналасќан. Тістем тїрі:

A) ортогнатиялыќ

B) бипрогнатиялыќ

C) прогнатиялыќ

D) прогениялыќ

E) тік

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Попедевтика ортопедической стоматологии Р.С.Рузиддинов,А.А.Седунов,Ю.С.Лобанов 2010 г, 106-107 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.