Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$003

Науќас Н. –ді ќарап тексергенде тістердіѕ ќатты тіндерініѕ патологиялыќ аса ќажалуы, барлыќ тістердіѕ патологиялыќ ќажалудан биіктігініѕ тґмендегені, альвеолааралыќ биіктіктіѕ тґмендегені жјне беттіѕ тґменгі бґлігініѕ ґзгермегені байќалады. Еѕ дўрыс болатын наќтамасы:

A) Тістердіѕіѕ ќатты тіндерініѕ жайылмалы компенсирленген аса патологиялыќ ќажалуы

B) Тістердіѕ жергілікті компенсирленген патологиялыќ ќажалуы

C) Тістердіѕ жергілікті компенсирленбеген патологиялыќ ќажалуы

D) Тістердіѕ жайылмалы субкомпенсирленген аса патологиялыќ ќажалуы

E) Тістердіѕ жайылмалы компенсирленбеген аса патологиялыќ ќажалуы

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 331 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$004

Науќас Б. –ны ќарап тексергенде тістердіѕ ќатты тіндерініѕ патологиялыќ аса ќажалуы, барлыќ тістердіѕ патологиялыќ ќажалудан биіктігініѕ тґмендегені, альвеолааралыќ биіктіктіѕ тґмендегені жјне беттіѕ тґменгі бґлігініѕ тґмендегені байќалады. Еѕ дўрыс болатын наќтамасы:

A) Тістіѕ ќатты тіндерініѕ компенсирленген жайылмалы аса патологиялыќ ќажалуы

B) Тістердіѕ жергілікті компенсирленген патологиялыќ ќажалуы

C) Тістердіѕ жергілікті компенсирленбеген патологиялыќ ќажалуы

D) Тістердіѕ жайылмалы субкомпенсирленген аса патологиялыќ ќажалуы

E) Тістердіѕ жайылмалы компенсирленбеген аса патологиялыќ ќажалуы

{Дўрыс жауабы}= E

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г.279-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$005

Науќас 37 жаста. Дјрігер ортопедке тґменгі жаќтыѕ алдыѕєы топтаєы тістерініѕ таєам ќабылдаєанда ќозєалатындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: жоєарєы жаќ тіссіз жаќ, тґменгі жаќта 46, 45, 43, 42, 34, 35, 37, 38 тістері саќталєан. Тґменгі жаќтыѕ 31, 32, 42 тістерінде II-ші дјрежелі ќозєалєыштыєы байќалады. Мойын бґліктері 1\3 бґлігіне дейін жалаѕаштанєан, патологиялыќ ќалтаныѕ тереѕдігі 3,5 мм дейін. Еѕ тиімді болатын наќтама:

A) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ жеѕіл дјрежесі

B) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ орта дјрежесі

С) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ ауыр дјрежесі

D) Жедел пародонттыѕ ќабынуыныѕ жеѕіл дјрежесі

Е) Жедел пародонттыѕ ќабынуыныѕ орта дјрежесі

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Руководство по ортопедической стоматологии, Копейкин В.Н. 1993г.291-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$006

Науќас Н.75 жаста. Толыќ тістерініѕ болмауына байланысты тамаќ шайнауыныѕ ќиындауына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: альвеоларлы ґсіндісі жаќсы саќталєан, жоєарєы жаќ тґмпешіктері айќын, таѕдай кїмбезі тереѕ, ґтпелі ќатпар мен жїгеншілерініѕ бекуі альвеола ґсіндісініѕ ўшынан биік орналасќан. Еѕ тимді болып табылатын наќтама:

A) Оксман бойынша 2 тїрі

B) Оксман бойынша 1тїрі

С) Оксман бойынша 3 тїрі

D) Оксман бойынша 4 тїрі

Е) Оксман бойынша 5 тїрі

{Дўрыс жауабы}= B

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 372 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.