Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$007

Науќас Н., 65 жаста. Толыќ тістерініѕ болмауына байланысты тамаќ шайнауыныѕ ќиындауына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: альвеоларлы ґсіндісі ќырымен жоєарєы жаќ тґмпешіктері орташа дјрежеде атрафиаланєан, таѕдай кїмбезі тереѕдігі орташа, ґтпелі ќатпар мен жїгеншілерініѕ бекуі альвеола ґсіндісініѕ ўшына жаќын орналасќан. Еѕ тимді болып табылатын наќтама:

A) Оксман бойынша 2 тїрі

B) Оксман бойынша 1тїрі

С) Оксман бойынша 3 тїрі

D) Оксман бойынша 4 тїрі

Е) Оксман бойынша 5 тїрі

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков, А.Аль-Хаким г,2003 ж. 372 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$008

Науќас 40 жаста. Дјрігер ортопедке тґменгі жаќтыѕ тістерініѕ таєам ќабылдаєанда ќозєалатындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: тґменгі жаќтыѕ 46, 45, 42, 31, 34, 35, 37, 38 тістері II-ші дјрежелі ќозєалєыштыєы байќалады, ал 31, 35, 42 тістерінде III-ші дјрежелі ќозєалєыштыєы байќалады. Мойын бґліктері 1\2 бґлігіне дейін жалаѕаштанєан, паталогиялыќ ќалтаныѕ тереѕдігі 4-5 мм. Еѕ тимді болып табылатын наќтама:

A) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ жеѕіл дјрежесі

B) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ орта дјрежесі

С) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ ауыр дјрежесі

D) Жедел пародонттыѕ ќабынуыныѕ жеѕіл дјрежесі

Е) Жедел пародонттыѕ ќабынуыныѕ орта дјрежесі

{Дўрыс жауабы}= B

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Руководство по ортопедической стоматологии, Копейкин В.Н. 1993г.291-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$009

Науќас 45 жаста. Дјрігер ортопедке самай тґменгі жаќ буынныѕ бір жаќты сыќырлауы жјне буынныѕ бір жаќты ауыру сезіміне, тамаќ ќабылдау немесе таѕертеѕгілік уаќытта тґменгі жаєыныѕ ќозєалуыныѕ ќиындауына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: бїйір тістерініѕ 28 27, 26, 18, 17, 16 жоќ болуы, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 тістерініѕ аса ќажалуын, тґменгі жаќты ашып-жапќанда бір жаќќа ыєысуы байќалады. Ауыздыѕ ашылуы 3 см дейін шектелген. Еѕ дўрыс наќтамасы болып табылады:

A) Остеоартроз

B) Буын бўлшыќеттік дисфункция

C) Бет нервісініѕ парестезиясы

D) Окклюзиялыќ артикуляциялыќ синдром

E) Тґменгі жаќ буыныныѕ шыєып кетуі

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, В.Н.Копейкин 2001,364 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$010

Науќас 40 жаста. Дјрігер ортопедке тґменгі жаќтыѕ тістерініѕ таєам ќабылдаєанда ќозєалатындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде: тґменгі жаќтыѕ 46, 45, 42, 31, 34, 35, 37, 38 тістерінде III-ші дјрежелі ќозєалєыштыєы байќалады. Паталогиялыќ ќалтаныѕ тереѕдігі 5 мм-ден кґп. Еѕ тимді болып табылатын наќтама:

A) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ жеѕіл дјрежесі

B) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ орта дјрежесі

С) Созылмалы пародонттыѕ ќабынуыныѕ ауыр дјрежесі

D) Жедел пародонттыѕ ќабынуыныѕ жеѕіл дјрежесі

Е) Жедел пародонттыѕ ќабынуыныѕ орта дјрежесі

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Руководство по ортопедической стоматологии, Копейкин В.Н. 1993г.291-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.