Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$011

Науќас 45 жаста, алтын ќўймасы жјне тот баспайтын болаттан ќўралєан кґпір тектес протез салєаннан кейін сілекейініѕ шамадан тыс кґп бґлінуіне,аузынан ќышыќыл дјмініѕ шыєуына,тілініѕ кїюіне шаєымданып келді. Анамнезі: протез салєанына 7 кїн уаќыт ґткен. Ќарап тексергенде: Ауыз ќуысында јр тїрлі ґзгерістерді кґруге болады: Тіл ўшындаєы жіп тјрізді емізікшелердіѕ жјне саѕырауќўлаќ тјрізді емзікшелердіѕ семуін кґруге болады. Ерінніѕ гиперемиясын,тот баспайтын болаттан дайындалєан протездіѕ дјнекерленген жерінде тотыќты ќабат тїзілгенін, металл протездіѕ тїсі ґзгергенін жјне сілекейдіѕ тўтќырлыєыныѕ тґмедегенін кґреміз. Еѕ тимді болып табылатын наќтама:

A) Токсикалыќ стоматит

B) Гальванизм

С) Аллергиялыќ стоматит

D) Механикалыќ ќабыну

Е) Кандидоз

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, Копейкин В.Н., 2001г.448-449 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$012

Науќас 35ж, Тґменгі алдыѕєы тіс сауытыныѕ бўзылуына шаєымданады. Анамнезі: тіс тіс жегі бойынша емделген, пломбаланєан, жаќында ќатты таєам жеу кезінде тістіѕ сауыт бґлігі сыныуы болєан. Ќарап тексергенде: 42 тістіѕ сауыт бґлігі ќызыл иек деѕгейіне дейін жоќ. Рентген суретте тіс тїбір ґзегі тїзу кеѕ, ўшында патологиялыќ ґзгерістер жоќ. Еѕ тимді болатын ем:

A) Тўќылды сауыт

B) Толыќ сауыт

С) Жартылай сауытт

D) Салмалар

Е) Винирлер

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г.63-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$013

Науќас А., 23 жаста. Ортопедиялыќ стоматология кабинетіне эстетикалыќ аќауєа жјне сґйлеу ќызметініѕ ќиындауына шаєымданып келді. Тістері бірнеше рет пломбаланєан. Ќарап тексергенде:

п п

8 7 6 5 4 3 2 1 І 1 2 3 4 5 6 7 8

11, 12 тістер сауыты бўзылєан, пломба ќалдыќтары бар, тістер тўраќты, їрып тексергенде ауырмайды. Еѕ тиімді болып табылатын ем:

A) Металлокерамикалыќ сауыттар 11, 12 тістерге

B) КПЌ(СПС) сауыттар 11, 12 тістерге

C) Алтыннан толыќ ќўйылєан сауыттар 11, 12 тістерге

D) Штампталєан сауыттар 11, 12 тістерге

E) Кґпір тјріздес протез

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 181 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$014

Науќаст 68.жаста:Толыќ тіссіз тґменгі жаєына толыќ алмалы салмалы пластиналы протез дайындаудыѕ 2-клиникалыќ кезеѕде жеке дара ќасыќты кигізіп шаќтап тексеру кезінде, науќас тґменгі жјне жоѕарѕы еріндерін алєа ќарай шыєарєан кезде жеке дара ќасыќ орнынан кґтеріліп кетеді, сіздіѕ іс јрекетіѕіз?

A) Жаќ –тіл асты аймаєын ќысќарту

B) Ішкі шетін ќысќарту

C) Тіл їзеѕгесі аймаєын ќысќарту

D) Дґѕес аймаєын екінші азу тіске дейін ќысќарту

E) Сїйір тістер аралыєыныѕ сыртќы аймаєын ќысќарту

{Дўрыс жауабы}= E

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2003 ж. 388 бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.