Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$015

Металдыкерамикалыќ сауыттыѕ клиникалыќ дайындау кезеѕдері

1) Тісті егеп, ќалып алу

2) Сауытты цементке бекіту

3) Орталыќ окклюзияны аныќтау

4) Сауытты шаќтап отырєызып кґру

5) Ќанќасын отырєызу, тїсін аныќтау

Жауаптары:

A) – 1,3,5,4,2

B)– 5,1,4,2,3

C) – 2,4,5,3,1

D) – 1,4,3,2,5

E) – 2,4,5,3,1

Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2001 ж. 181-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$016

Толыќ алмалы-салмалы протездердіѕ конструкциясын тексеру кезінде: бїйір тістердіѕ тїйісулері тегіс емес жјне бўдырлы тїйіскендігін, тістесудіѕ биіктегені аныќталды, алдыѕєы тістер арасында саѕылау бар. Орталыќ ќатынасты аныќтаєан кезде ќандай ќате кеткенін аныќтаѕыз?

A) тґменгі жаќтыѕ алєа жылжуы

B) тґменгі негіз білігініѕ артќа жылжуы

C) жоєарєы негіз білігініѕ алєа жылжуы

D) жоєарєы балауыз негізініѕ деформациясы

E) жаќтыѕ алдыѕєы бґлігініѕ альвеола ґсіндісі шырышты ќабыєыныѕ компрессиясы

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, Копейкин В.Н. 2001, 423-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$017

Науќас К., 65 жаста. Тістерініѕ болмауына, эстетикалыќ аќауєа, сґйлеу жјне шайнау ќызметініѕ бўзылуына шаєымданып келді. Анамнезі: тістері 15 жыл ішінде тіс жегініѕ асќынуымен жїлынєан. Ќарап тексергенде:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 7 6 5 4 3 2 1 І 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Еѕ тиімді болып табылатын ем:

A) Жоєарєы жјне тґменгі жаќтарєа жартылай алынбалы пластиналы протездерді таєайындау

B) Жоєарєы жјне тґменгі жаќтарєа толыќ алынбалы пластиналы протездерді таєайындау

C) Жоєарєы жјне тґменгі жаќтарєа микро протездерді таєайындау

D) Жоєарєы жјне тґменгі жаќтарєа кґпір тектес протездерді таєайындау

E) Жоєарєы жјне тґменгі жаќтарєа доєалы протездерді таєайындау

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Е.Н.Гаврилов, В.Н.Трезубов, Е.Н.Жулев, 1998г. 256-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$018

Науќас А, 18 жаста. Эстетикалыќ аќауєа, жоєарєы жаќ тістерініѕ жоќтыєына шаєымданады. Тістері жараќат тїріне байланысты жўлынєан. Ќарап тексергенде:

п 0 0 п

876 5 4321I12345 6 78

п п пп

Сыртќы ґзгерістер жоќ. Кілегей ќабыєы аќшыл-ќызєылт тїсті, патологиялыќ кґрсеткіш теріс. Еѕ тиімді болып табылатын ем:

A) Кїміс-палладий ќўймасыннан кґпір тектес протез

B) Алтыннан кґпір тектес протез

С) Штампталєан кґпір тектес протез

D) Металлопластмассадан кґпір тектес протез

Е) Алтыннан толыќ ќўйылєан кґпір тектес протез

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, Н.Г.Аболмасов, Н.Н.Аболмасов, В.А.Бычков,А.Аль-Хаким г,2001 ж. 238-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.