Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Проблеми розмежування синтаксичної синоніміки і варіативності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У сучасній лінгвістиці надзвичайно важливим постає розмежування синтаксичних понять: синтаксична синонімія (СС) і синтаксична варіантність (СВ). Яскравим підтвердженням явищ СС і СВ на реченнєвому рівні виступають односкладні речення у їхньому зіставленні з двоскладними синтаксичними конструкціями, а також односкладні речення одного типу у їхньому зіставленні з односкладними реченнями іншого різновиду: У класі учні голосно співали —> У класі голосно співали. Уже давно з полів зібрали жито —> Уже давно з полів зібрано жито.

Категорійна відмінність між СС і СВ є власне-синтаксичною відмінністю. СС пов'язана з категорійною власне-синтаксичною різнотипністю, а СВ речення поєднана з синтаксичною однотипністю. При СС всі можливі варіанти речення належатимуть до різних його видів у межах двоскладності й односкладності, до того ж односкладність може набувати внутрішнього членування на певні структурні типи односкладного речення: Я хочу познайомитися з вами ближче ↔ Хочу познайомитися з вами ближче.

Синтаксичні варіанти речення - це речення якоїсь однієї синтаксичної будови: всі вони двоскладні або всі вони односкладні речення одного різновиду.

Найголовнішим критерієм розмежування синтаксичних синонімів і синтаксичних варіантів виступає семантична подібність і семантична відмінність порівнюваних структур. Синтаксичні синоніми вичленовуються на підставі різної семантики порівнюваних структур, тоді як синтаксичні варіанти підлягають характеристиці за їхнім відношенням до однакової семантики й різного формально-граматичного вираження. Двоплановість СС і СВ зумовлює наявність у системі мови співіснування дублетних (варіантних) і семантично диференційованих (синонімічних) одиниць. СС і СВ знаходять свій вияв у змінах формально-граматичного і семантичного характеру.

Отже, СС і СВ як мовні явища виникають унаслідок змін формально-змістового плану, характеризуючись тотожністю граматичного значення й семантичними відмінностями (синтаксичні синоніми) або виявляють семантичну однорідність і формально-граматичні розбіжності (синтаксичні варіанти).

Характерні критерії розмежування явищ варіантності й синонімії в синтаксисі умотивовані їхньою віднесеністю до двох параметрів: семантичного і формального. Варіювання змісту має широкий діапазон і призводить до семантичної віддаленості синтаксичних конструкцій, а також до їхньої семантичної диференціації.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.