Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$010

Бала 11 жаста. Алдыѕєы тістердіѕ тїйіспеуіне, тамаќты тістен алудыѕ ќиындыєына шаєымданады. Тексеріп ќароаєанда алдыѕєы бґлікте вертикальды саѕылау бар, тілін сорады, жўтуы бала тјріздес, еріндері тїйіспейді, шырышты ќабыќ ќўрєаќ.

Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

А) трансверсальды дизокклюзия

В) мезиальды дизокклюзия

С) вертикальды дизокклюзия

D) тортоаномалия

Е) адентия

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$011

Пациент 10 жаста. Жоєарєы жјне тґменгі еріндердіѕ арасында саты бар. Тґменгі жаќ сїйегініѕ иек бґлігі алєа шыќпаєан. Объективті: жўту ќызметі бўзылєан, тілдіѕ ўшы жўтќанда тґменгі алдыѕєы тістерге тиіп тўрады. Тістерді тїйістіргенде тґменгі алдыѕєы тістер жоєарєы алдыѕєы тістер сауыттарыныѕ 1/2 биіктігін жауып тўрады.

Еѕ дўрыс болуы ыќтимал диагноз.

А) ашыќ тістесу

В) прогнатиялыќ тістесу

С) айќасќан тістесу

D) прогениялыќ тістесу

Е) ртогнатиялыќ тістесу

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$012

Пациент 12 жаста. Бетініѕ ажарсыздыєына шаєымданады. Объективті: беттіѕ тґменгі бґлігініѕ биіктігі їлкейген, аузы жартылай ашыќ, ауыздыѕ дґѕгелек бўлшыќ еті нашар, мўрнымен тыныс алуы ќиындаєан. Тістер ќатарларын тїйістіргенде жоєарєы кїрек тістер тґменгі кїрек тістерді жаппайды. Вертикальды саѕылау тістердіѕ аралыєында шамамен

3-4 мм. Алдыѕєы учаскеде тісальвеолалыќ ќысќару бар. Тілдіѕ жїгеншесі ќысќарєан, сґйлегенде тілін тістердіѕ аралыєына салады.

Ортодонтия аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады?

А) Брюкль аппараты

В) Телебаева аппараты

С) Брекет жїйесі жоєарєы жјне тґменгі жаќќа, риверс доєасын ќолдану

D) Андрезена-Гойпля аппараты

Е) Миогимнастика

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$013

Бала 9 жаста. Тексеріп ќараєанда тґменгі ерін алєа шыєып тўр, беттіѕ орталыќ бґлігі ўзарєан, батып кеткен, беттіѕ тґменгі бґлігі ќысќарєан, алєа шыєын тўр. Кері тереѕ кїрек тістік тїйісу. Макроглоссия.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

В) Бынин Каппасы

С) І типті Френкельдіѕ функция реттеуші аппараты

D) ІІ типті Френкельдіѕ функция реттеуші аппараты

Е) Андрезен-Гойпль аппараты

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$014

Пациент 14 жаста. Жоєарєы жаќта тіс ќатарыныѕ аќауына жоќтыєына шаєым етеді.

Ауыз ќуысында 14 тіс мезиальды жылжыєан, 12 тіс латеральды еѕіскен. 13 тіс таѕдайєа ќарай жылжыєан 15, 14 тістердіѕ арасында орналасќан.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Кальвелис аппараты

В) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

С) Брекет жїйесі

D) Дасса активаторы

Е) Эйнсфорт аппараты

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.224-245 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.