Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$015

Бала 10 жаста. Тексеріп ќараєанада мўрын мен ерінніѕ арасындаєы ќатпарлар білініп тўр, алдыѕєы бґлікте толыќ жауып тўру бар. 16, 26, жјне 46, 36 тістердіѕ Энгльдіѕ ІІ класы бойынша тїйісуі байќалады, тґменгі алдыѕєы тістердіѕ тістеу ќырлары ќатты таѕдайдыѕ шырышты ќабыєына тиіп тўр. Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) ІІІ типті Френкельдіѕ функция реттеуші аппараты

В) Ілгелі бар, ќолтјріздес ќансырмасы бар Кальвелис табаќшасы

С) Ретенциялыќ аппарат

D) Андрезен-Гойпль аппараты

Е) Шварц каппасы

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$016

Бала 11 жаста. Тексеріп ќараєанда 12, 22 тістері тіс доєасыныѕ сыртында кіреберіс жаќта орналасќан. Оларєа тіс доєасыныѕ орын жеткілікті. 13, 23 тістер шыєып келе жатыр. 16, 26 жјне 46, 36 тістердіѕ тїйісуі Энгельдіѕ І класы бойынша байќалады.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Ретенционный аппарат

В) Брюкль аппараты

С) Дасса активаторы

D) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

Е) Z-тјріздес доєасы 16, 26 тістерге ќансырмасы бар табаќша

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.183-190 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$017

Бала 9 жаста. Тексеріп ќараєанда иектіѕ алєа шыєып тўруы байќалады, беттіѕ тґменгі бґлігі ќысќарєан. 13, 26 тістердіѕ алдыѕєы ўртты бўдырлары 46, 36 тістердіѕ дистальды ўртты бўдырларымен тїйіседі, олардан латеральды орналасќан. Бала алдыѕєы тістерін тістеу ќырларымен ќоя алады. Алдыѕєы бґлікте кері жауып тўру бар.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

В) ІІІ типті Френкельдіѕ функциялар реттеуші аппараты

С) Дасс активаторы

D) І типті Бальтерс аппараты

Е) І типті Френкельдіѕ функциялар реттеуші аппараты

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.236-245)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$018

Пациент 12 жаста. Ауыз ќуысын прфилактикалыќ ќарату маќсатымен клиникаєа келген. Обективті: беті симметриялы, тыныс алуы аралас, лимфа тїйіршіктері їлкеймеген, Жоєарєы ерін мен тілдіѕ жїгеншелерініѕ жабысуы нормада деп айтуєа болады. Тіс ќатарында 21 тіс жоќ; 13 тіс таѕдай жаќќа жылжыєан, 14 тіс пен 15 тістердіѕ арасында орналасќан. 14 тіс мезиальды жылжыєан. Рентгенограммада 21 тістіѕ ўрыєы бар.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Рейенбаха-Брюкля аппараты

В) Бынин каппасы

С) Брекет система

D) Андрезен-Гойпля аппараты

Е) ІІІ типті Френкельдіѕ функция реттеуші аппараты.

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.224-245 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.