Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Визначення ролі і місця догляду за хворими

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

С.І. Шевченко, Т.В. Фролова

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

(ПРАКТИКА)

Підручник для студентів

вищих медичних навчальних закладів

ІV рівня акредитації

Харків 2008

УДК 616-083 (0758)

ББК 53.5я7

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації (протокол 08.01-22/813 від 23.05.2008)

Рецензенти:

Нетяженко В.З., чл.-корр. АМН України, докт. мед. наук, професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Тамм Т.І., докт. мед. наук, професор, зав. кафедри хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Дука Є.Д., академік АНВШ України, докт. мед. наук, професор, зав. кафедри пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України

 

Під редакцією Ковальової Ольги Миколаївни, Лісового Володимира Миколайовича, Шевченка Станіслава Івановича, Фролової Тетяни Володимирівни. Догляд за хворими (практика): підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. – Харків. – 2008. –??? с., укр. мовою.

 

 

В даному підручнику надано….

 

 

ББК 53.5я7

 

Мал. , табл. ,

 

 

ISBN © ????????????

© Харківський національний медичний університет, 2008

© Видавець


Автори:

Ковальова Ольга Миколаївна

Лісовий Володимир Миколайович

Охапкіна Ольга Володимирівна

Сафаргаліна-Корнілова Надія Асхатівна

Селезньов Михайло Анатолійович

Стенкова Наталія Федорівна

Терещенкова Ірина Іванівна

Фролова Тетяна Володимирівна

Циганенко Оксана Сергіївна

Шевченко Станіслав Іванович

Шевченко Ростислав Станіславович

 


 

ЗМІСТ

 

 

Передмова …………………………………………………………………..…

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

Тема 1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за

хворими терапевтичного профілю. Структура і функції

терапевтичного стаціонару ………………………..………………….

Тема 2. Оцінка стану хворого й основних параметрів

його життєдіяльності ………………………………………………….

Тема 3. Застосування основних видів лікарських засобів

та найпростіші методи фізичної терапії ………………………..……

Тема 4. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими

і агонуючими .………………………………………………………….

Змістовий модуль 2.Особливості догляду за хворими

хірургічного профілю

Тема 5. Особливості догляду за хворими хірургічного профілю .…

Тема 6. Септика і антисептика .………………………………………

Тема 7. Хірургічні маніпуляції і хірургічна маніпуляція.

Догляд за оперованими хворими ………………….…………………

Змістовий модуль 3.Структура та основні завдання догляду

за хворими дітьми в стаціонарі

Тема 8. Структура та основні завдання догляду за хворими

дітьми в стаціонарі ……………………………………………………

Тема 9. Структура і функції педіатричного стаціонару.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного

режиму ……………………………………………………………..…..

Тема 10. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі

дитячої лікарні …………………………………………………………

Додаток ………………………………………………………………………...


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Тема 1. «ПОНЯТТЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СТАЦІОНАРУ»

Визначення ролі і місця догляду за хворими

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.