Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Характеристику усіх видів комунікацій в організації, а також приклади застосування інформації та комунікації при відповідних комунікаціях наведено у табл. 13.

Таблиця 13

Комунікації ТзОВ „Автошлях”

Види комунікацій Характеристика конкретних видів комунікацій Приклади використання інформації при різних видах комунікацій Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій
1) За сферою охоплення:
1.Між організацією і зовнішнім середовищем Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державою, політичною системою. Шляхом реалізації рекламної кампанії „Автошлях” інформує споживачів про нові види ремонтних робіт.   Рекламна кампанія реалізується на засадах укладеного договору між ТзОВ „Автошлях” та рекламною агенцією, затвердженого кошторису та графіку проведення рекламної кампанії.
2. Організаційні
– від вищих рівнів управління до нижчих (зверху вниз) Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності організації, нововведення тощо. Директор інформує підлеглих про підвищення заробітної плати працівникам. Рішення про про підвищення заробітної плати працівникам підлягає оформленню у вигляді наказу на здійснення атестації, формування положення про проведення атестації.
– від нижчих рівнів управління до вищих (знизу вгору) Передається інформація про недоліки у роботі, прохання пропозиції, рекомендації тощо. Працівник ремонтного цеху №1 інформує заступника директора з ремонтних робіт про дострокове виконання завдання Ця інформація подається у вигляді доповідної записки.
– між різними підрозділами Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничо-господарського процесу. Начальник відділу МТП повідомляє відділ технічного контролю про необхідність оновлення обладнання Оформляється у вигляді замовлення.
– між менеджером і його підлеглими (робочою групою) Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технології роботи групи, очікувані зміни у структурі групи тощо. Головний бухгалтер повідомляє підлеглих бухгалтерів про дострокову здачу звітності Головний бухгалтер видає розпорядження та інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів.
3. Між- -особистісні Передається службова, виробничо-господарська, спеціалізована, фінансова та ін. інформація між окремими працівниками в межах організації. Заступник директора з ремонтних робіт повідомляє головного бухгалтера про необхідність виділення коштів на закупівлю нового обладнання Заступник директора з ремонтних робіт надає головному бухгалтеру проект договору про постачання нового обладнання закон України „Про оподаткування підприємств”
2) За способом виникнення:
– формальні Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організаційної структури управління. Директор видав розпорядження головному бухгалтеру ретельно ознайомитись з договором на купівлю нового обладнання. Головний бухгалтер виконуючи роз поряд-ження директора, користується договором та допоміжними норма-тивно-правовими актами.
– неформальні Передається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер (виробничо-господарської, особистої, культурної, соціальної тощо). Директор радиться із заступником директора з МТП відносно питання, кого з претендентів на посаду начальника відділу МТП узяти на роботу. Приватна розмова, базою для якої служать резюме претендентів та додаткові довідкові дані.
3) За способом здійснення:
– вербальні Словесні комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення. Працівник ремонтного цеху повідомив начальника ремонтного цеху про відсутність на роботі по хворобі.     –
–невербальні Несловесні комунікації, які здійснюються з використанням мови жестів (погляду, виразу обличчя, посмішки тощо). Директор власним виразом обличчя виявив незадоволення від пропозиції головного бухгалтера про підняття заробітної плати водіям.     –
           

 

Приклад графічної моделі комунікаційного процесу у ТзОВ „Автошлях” наведено на рис. 8.

Рис. 8. Графічна модель комунікаційного процесу у ТзОВ „Автошлях”

 

У інформаційному забезпеченні підприємства значну роль відіграють графічні засоби, за допомогою яких необхідна інформація подається у наочній та зручній для обробки і аналізу даних формі. Приклад застосування топограми в організації наведено на рис. 9. А приклади використання органіграм в організації наведено на рис. 3, 4.

 

 


 

Рис 9. 1.Структурна діаграма, що відображає вік працівників

 

Дні Режим робочого дня
Понеділок - П´ятниця 09:00-18:00
Субота, Неділя 09:00-15:00

 

Рис.9.2. Хронограма робочого дня у ТзОВ «Автошлях

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.