Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розділ 6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ



Характеристика формальних та неформальних груп, які формують організацію та створюються в результаті організаційних змін наведено у таблиці 15 та 16 відповідно

Таблиця 15

Особливості формальних груп працівників

Характеристика груп працівників Види формальних груп
Командна група Комісія з прийняття скарг* Комісія з прийняття скарг Наглядова комісія Бюджетна комісія Цільова група Цільова група Цільова група Цільова група Цільова група
Склад Директор з заступниками Праців-ники майс-терні Начальники відділів Працівники відділів Бухгалтери Працівники майстерень Працівники майстерень Працівники ремонтних служб Працівники сервісного центру Персонал відділу кадрів
Чисельність
Характеристика зв’язків Горизонтальна і вертикальна. Горизон-тальна Горизонтальна Горизонталь-на Горизонтальна Горизон-тальна Горизон-тальна Горизонталь-на Горизон-тальна Горизонтальна
Мотиви виникнення Забезпечення якісного виконання роботи Забезпечення якісного ремонтного обслуго-вування Забезпечення якісного виконання роботи Якісне виконання роботи Формування бюджетів, на підприємстві для його діяльності Забезпечення якісного ремонтного обслуго-вування Забезпечення якісного ремонтного обслуго-вування Забезпечення якісного ремонтного обслугову-вання Забезпечення якісного ремонтного обслуговування Якісне виконання роботи
Заходи з підвищення ефективності Кабінети для нарад,сучас-не інформацій-не забезпечення Створення сприятливих умов праці Створення якісної системи комуніка-цій Матеріальне стимулювання за якісну роботу Забезпечення сучасними технологіями та інформацій-ним забезпечен-ням Створення сприятливих умов праці Створення сприятли-вих умов праці Створення сприятливих умов праці Матеріаль=не стимулюваня за якісну роботу Матеріальне стимулювання за якісну роботу
*-групи, що виникають в результаті раціоналізації організаційної структури управління.

 

Таблиця 16

Особливості неформальних груп працівників