Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лекція 1. МАРКЕТИНГ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інститут економіки та бізнесу на транспорті

План

Лекція 1. МАРКЕТИНГ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ

Основні принципи та функції

Лекція 2. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА (SWOT)

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

Лекція 3. Споживча поведінка фізичних осіб

ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ. СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАЦІЙ І СТИМУЛЮВАННЯ

1. Коплекс маркетингових комунікацій (комплекс стимулювання)

2. Метод поширення товару

3. Канали розподілу

Маркетингове дослідження

Суть і завдання маркетингового дослідження

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЛЕКЦІЯ 4.СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Поняття стратегії і тактики маркетингу

 

 

Лекція 1. МАРКЕТИНГ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ

Маркетинг - це система планування, ціноутворення, просування та розповсюдження товарів та послуг для задоволення потреб споживачів.

Мета курсу: освоєння основ цієї дисципліни студентами для підготовки до прийняття кваліфікованих рішень в сфері маркетингу. Взаємозв'язок курсу "Маркетингу" з іншими дисциплінами представлена на рис.1.1.

 

 

Рис.1.1.Основні взаємозв'язки курсу "Маркетинг" з іншими дисциплінами.

 

Теорія маркетингу як науки сформувалася в США на початку ХХ століття. У перекладі з англійської мови market - ринок, тому очевидно визначення маркетингу як науки про ринок. Разом з тим, існує безліч визначень маркетингу, що пов'язано з багатогранністю, багатоаспектністю, багатофункціональністю цього поняття. Застосовуючи метафоричний підхід, маркетинг можна порівняти з діамантом, безліч граней якого відповідають різним напрямками в цій галузі [1,2,5]. Найчастіше функції маркетингу ототожнюються зі збутом і рекламою, що не відповідає дійсності. Відомий американський маркетолог Ф. Котлер справедливо стверджує, що збут товару і його реклама це лише верхівка «Маркетингового айсберга» [1].

За визначенням основоположника теорії маркетингу американського вченого Ф. Котлера маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну.

Наведемо декілька основних визначень поняття «маркетинг» [1,2]:

- Вид діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну;

- Одна з трьох основних складових діяльності підприємства: менеджмент, маркетинг, управління фінансами;

- Сума всіх дій в рамках політики товарообігу з метою створення, підтримки та розширення ринку;

- Систематизована діяльність, пов'язана з розробкою, створенням і реалізацією продукції для задоволення особистих і суспільних потреб.

Основна сутність маркетингу у тому, щоб виробляти або реалізовувати те, що має збут, а не намагатися збути те, що фірма може призвести або закупити. Маркетинг як будь-яка наука має фундамент у вигляді основних понять і визначень. Багато із них ми щодня використовуємо в побуті, не замислюючись про їх маркетингову суть.

Головним елементом маркетингу, з якого все починається – є потреба. Якби не було людських потреб, не існувало б товарів, обміну, ринків, взагалі людей мало що б цікавило в житті. Але як тільки мінімально, хоч в чомусь виникає потреба, одразу виникає бажання використати це, заробити на цьому, а отже це дає поштовх і до маркетингу.

Взаємозв’язок основних елементів маркетингу:

 
 

 

 

 
 

 


Нужда– відчуття людиною нестачі чогось. Нужда не має предметної форми.

Потреба – це нужда, що набула специфічної форми, відповідно до культурного рівня й особистості індивіда.

У 1943 р. психолог Абрахам Маслоу висловив припущення, що людська поведінка визначається широким спектром потреб. Він розбив ці потреби на п'ять категорій і розташував їх у визначеній ієрархії. В основі цієї ієрархії лежали самі насущні потреби (їжа, вода, житло), а на вершині - більш високі індивідуальні запити (визнання, самовираження). За Маслоу людина - це "тварина, що постійно чогось хоче". Коли потреби самого нижчого рівня задоволені хоча б частково, людина починає рухатися до задоволення потреб іншого і не обов’язково наступного рівня ієрархії.

V ступінь Потреба в самоактуалізації (реалізація своїх цілей, розвиток особистості, вміння)
IV ступінь Потреба в повазі(компетентність, досягнення успіху, визнання)
ІІІ ступінь Соціальні потреби(в приналежності, дружбі, любові, належність до суспільства, бути прийнятим в групі)
ІІ ступінь Потреби в безпеці(почуття захищеності, позбавлення страху, наявність здоров’я
І ступінь Фізіологічні потреби(голод, спрага, потреба у сні, і .т.д.)

У кожний конкретний момент часу людина буде прагнути до задоволення тієї потреби, що для нього є більш важливою або сильною.

· Фізіологічні потреби (потреби найнижчого рівня) є необхідними для виживання. Вони включають потребу в їжі, воді, захисті, відпочинку, сексуальні потреби.

· Потреби в безпеці включають потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього світу.

· Соціальні потреби (потреби в приналежності, дружбі, любові) включають почуття приналежності до чого-небудь або кого-небудь, підтримки.

· Потреби в повазі включають потреби в особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку навколишніх, визнанні.

· Потреби в самовираженні, самореалізації – потреби в реалізації своїх потенційних можливостей і зростанні як особистості.

Для задоволення потреб виробники починають цілеспрямовані дії для стимулювання бажання мати товарами. Діяч маркетингу не створює нестаток, він вже існує. Так, наприклад, виробник інформаційних систем може вважати, що споживачу потрібна його інформаційна система, в той час як насправді споживачу потрібна інформація. Потреби людей безмежні, а ось ресурси для їхнього задоволення обмежені. Так що людина буде вибирати ті товари, які доставляють їй найбільше задоволення в рамках його фінансових можливостей.

Потреби задовольняються в тому порядку, в якому вони представлені в піраміді – від початкових до самих високих. Потреби більш вищого порядку не можуть з’явитися, якщо незадоволені попередні. Маслоу стверджував, що фізіологічні потреби задовольняються на 85%, потреби в безпеці на 70%, в приналежності – на 50%, в повазі – на 40 %. Вершини ж досягає лише 10% людей.

Попит– це потреба, підстережена купівельною спроможністю.

Для задоволення потреб виробники починають цілеспрямовані дії для стимулювання бажання мати товарами. Діяч маркетингу не створює нестаток, він вже існує. Так, наприклад, виробник інформаційних систем може вважати, що споживачу потрібна його інформаційна система, в той час як насправді споживачу потрібна інформація. Потреби людей безмежні, а ось ресурси для їхнього задоволення обмежені. Так що людина буде вибирати ті товари, які доставляють їй найбільше задоволення в рамках його фінансових можливостей.

Людські потреби, потреби і запити задовольняються товарами.

Виробник товару повинен відшукувати споживачів, яким вони хочуть продавати товар, з'ясувати їх потреби, а потім створювати товар, якомога повніше задовольняє їхні потреби.

Товар –все те, що може задовольнити нужду та потребу, і пропонується на ринку, з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. Товаром можуть бути матеріальні об’єкти, послуги, ідеї, інтелектуальні здібності, нерухомість, тощо.

Цінність– відчувається споживачем і визначаєтьсяяк різниця між загальною цінністю товару для споживача та його загальними витратами.

ЗЦТ – це сукупність вигод, які споживач очікує одержати, придбавши товар.

ЗВ – сума витрат, які понесе споживач при купівлі і використанні товару.

Задоволення– відчуття достатку або розчарування, що виникають у людини, котра порівнює свої попередні очікування і реальні якості товару, який було придбано.

Обмін –одержання бажаного об’єкту з пропозицією чого-небудь взамін. Обмін слід розглядати як процес, а не як разовий акт.

Для здійснення добровільного обміну необхідно дотримання п'яти умов:

1. Сторін повинно бути як мінімум дві

2. Кожна сторона повинна розташовувати чимось, що могло б представити цінність для іншої сторони

3. Кожна сторона повинна бути здатна здійснювати комунікацію і доставку свого товару

4. Кожна сторона повинна бути абсолютно вільною у прийняття або відхилення пропозиції іншої сторони

5. Кожна сторона повинна бути впевнена в доцільності або бажаності мати справу з іншою стороною

Ринок– сукупність існуючих і потенційних споживачів товару.

Конкурентний ринок– це безліч товару, незалежних продавців і покупців. Розрізняють три основних типи конкурентного ринку:

- Споживчий ринок – це безліч незалежних продавців і покупців, які купують товари для особистого, некомерційного використання;

- Ринок проміжних продавців – це безліч незалежних продавців і покупців, які купують товари з метою перепродажу і отримання прибутку.

- Ринок виробників – це безліч незалежних продавців і покупців, які купують товари з метою виробництва нових товарів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.