Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Канали розподілу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Канал розподілу - це шлях, по якому товари рухаються від виробників до споживачів, завдяки чому усуваються тривалі розриви в часі, місці і праві власності, що відокремлюють товари і послуги від тих, хто хотів би ними скористатися. Члени каналу розподілу виконують ряд дуже важливих функцій:

Дослідницька робота - збір інформації, необхідної для планування і забезпечення обміну.

Стимулювання збуту - створення і розповсюдження комунікацій про товар.

Встановлення контактів - налагодження і підтримка зв'язку з потенційними покупцями.

Пристосування товару - припасування товарів під вимоги покупців. Це стосується таких видів діяльності, як виробництво, сортування, монтаж та упаковка.

Проведення товарів - спроба узгодження цін та інших умов для наступного здійснення акту передачі власності або володіння.

Організація товароруху - транспортування і складування товарів.

Фінансування - пошук і використання коштів для покриття витрат по функціонуванню каналу.

Прийняття ризику - прийняття на себе відповідальності за функціонування каналу.

Виконання перших п'яти функцій сприяє укладенню угод, а решти трьох - завершенню вже укладених угод.

 

Канали розподілу можна охарактеризувати за кількістю складових рівнів.

Рівень каналу розподілу - це будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару і права власності на нього до кінцевого покупця. Оскільки певну роботу виконує і сам виробник, і кінцевий споживач, вони теж входять до складу будь-якого каналу. Протяжність каналу позначається за кількістю наявних у ньому проміжних рівнів:

- Канал нульового рівня складається з виробника, що продає свій товар безпосередньо споживачам. Три основних способи прямого продажу: торгівля в рознос, посилкової і через магазини, що належать виробнику (В-С)

 

- Однорівневий канал включає в себе одного посередника. На споживчих ринках цим посередником зазвичай буває роздрібний торговець, а на ринках товарів промислового призначення - агент по збуту або брокер. (В-РТ-С)

 

- Дворівневий канал включає в себе двох посередників. На споживчих ринках такими посередниками зазвичай стають оптовий і роздрібний торговці, на ринках товарів промислового призначення - промисловий дистриб'ютор і дилери. (В-ОТ-РТ-С)

 

- Трирівневий канал включає в себе трьох посередників. Ними є оптовий посередник, дрібний оптовик і роздрібний посередник. (В-ОТ-ДОТ-РТ-С).

 

Канал руху товару, що містить нульовий рівень, відноситься до прямого типу каналів, а канал, що містить більшу кількість проміжних рівнів - до непрямих каналів. З точки зору виробників, чим більше рівнів має канал розподілу, тим менше можливостей контролювати його.

Якщо фірма скорочує довжину каналу, набуваючи компанію на іншому етапі товароруху, наприклад, коли виробник об'єднується з оптовиком, має місце вертикальна інтеграція. Це дозволяє фірмі отримати більшу незалежність, забезпечити постачання, скоротити витрати на посередників, контролювати канали збуту і координувати термін проходження товарів через них. Критики вертикальної інтеграції стверджують, що вона обмежує конкуренцію, розвиває неефективність і не знижує ціни для споживачів.

 

У поняття збут слід включати такий ряд функцій:

транспортування, складування, зберігання, доробку, просування оптовим і роздрібним торговельним ланкам, передпродажну підготовку і власне продаж товару.

Основними елементами системи збуту в умовах ринкової економіки слід вважати:

канал збуту, оптовик, роздрібний торговець, брокер, комісіонер, оптовий агент, консигнатор, торговий агент, дилер.

Різноманітність учасників системи збуту пояснюється наступним. Власник фірми прагне скоротити збутові витрати, але необхідно, щоб забезпечувалося зручність споживача. Все розмаїття і значна чисельність усякого роду торговельних посередників якраз і відображають, з одного боку, специфіку товару, ринку, самої фірми, а з іншого - вимоги створення максимуму комфорту тому, хто купує.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.