Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інформація може бути застарілою чи неповною, часто залишається нез’ясованим, хто і з якою метою її збирав

 

Видимаркетингових досліджень Переваги Недоліки
1. Кабінетні Швидкість збирання інформації, невисока вартість, відносна простота  
2. Польові Конкретність, цільовий характер; контрольованість процесів збирання інформації Велика вартість і тривалість процесу збирання інформації
3. Пілотні Безпосередня участь дослідника в маркетингових процесах Велика вартість, суб’єктивність суджень експертів
4. Панельні Безпосередній контакт зі споживачем Суб’єктивність суджень споживачів
5.Метод фокус-груп Безпосередній контакт зі споживачами; невимушеність спілкування Надто загальний характер отриманої інформації
6. Ділові контакти Безпосередній контакт із суб’єктами ринку Можливість отримання недостовірної інформації

http://studentbooks.com.ua/content/view/382/44/1/1/

ЛЕКЦІЯ 5.СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ Поняття стратегії і тактики маркетингу

Стратегія маркетингу - формування цілей, досягнення їх і вирішення завдань підприємства-виробника по кожному окремому товару, по кожному окремому ринку на певний період. Стратегія формується з метою здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства.

Стратегія підприємства розробляється на основі досліджень і прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення покупців, вивчення товарів, конкурентів і інших елементів ринкового господарства.

Найбільш поширеними стратегіями маркетингу є:

1. Проникнення на ринок.

2. Розвиток ринку.

3. Розробка товару.

4. Диверсифікація.

Залежно від маркетингової стратегії формуються маркетингові програми. Маркетингові програми можуть бути орієнтовані:

- На максимум ефекту незалежно від ризику;

- На мінімум ризику без очікування великого ефекту;

- На різні комбінації цих двох підходів.

Тактика маркетингу - формування і вирішення завдань підприємства на кожному ринку і по кожному товару в конкретний період часу (короткостроковий) на основі стратегії маркетингу і оцінки поточної ринкової ситуації при постійному коректуванні задач у міру зміни кон'юнктурних та інших факторів: наприклад, зміна індексу цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зменшення інтересів покупців до товару та інше. Прикладами постановки тактичних завдань можуть бути наступні:

1. Провести посилену рекламну кампанію в зв'язку з падінням попиту.

2. Розширити номенклатуру товару на основі уточнених даних про потреби споживачів.

3. Розширити асортимент послуг, що надаються сервісними службами для залучення нових покупців.

4. Збільшити частку ринку у зв'язку зі скороченням обсягу продажів конкурентами.

5. Конструктивно поліпшити товар відповідно до вимог конкретного ринку.

6. Провести заходи щодо стимулювання персоналу.

 

4.2. Стратегічне планування маркетингу

Планування маркетингу в умовах ринку складається з 2-х частин:

- Стратегічне планування;

- Тактичне (поточне) планування (планування маркетингу).

Стратегічне планування - управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між зусиллями фірми, її потенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.

Воно спирається на чітко сформульовану програму фірми і включає наступні етапи (рис. 1).

Етапи стратегічного планування

1-й етап "Програма" містить конкретну мету. Вона повинна відповісти на питання:

- Що являє собою наше підприємство?

- Хто є нашими клієнтами?

- Що цінно для цих клієнтів?

- Яким буде підприємство?

- Яким воно має бути?

Hа питання потрібно відповідати з точки зору задоволення потреб і запитів клієнтів. Програма повинна бути не дуже широкою і не дуже вузькою.

2-й етап: Програма фірми, викладена на попередньому етапі, розгортається в докладний перелік допоміжних зусиль і завдань для кожного рівня керівництва.

3-й етап: План розвитку господарського портфеля розробляється на основі оцінки привабливості кожного товару, виробленого фірмою на конкретному ринку. Для цього враховуються такі показники:

- Розміри і місткість ринку;

- Темпи зростання ринку;

- Розміри одержуваної на ньому прибули;

- Інтенсивність конкуренції;

- Циклічність і сезонність ділової активності;

- Можливість зниження собівартості.

Головний планований показник на цьому етапі - це обсяг продажів кожного виду товару. (Господарський портфель - сума цих товарів).

4-й етап: Стратегія зростання фірми розробляється на основі аналізу, проведеного на 3-х рівнях, представлених в табл. 1.

 

Таблиця .1

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень
Интенсивный рост Интеграционный рост Диверсификационный рост
1.Глубокое внедрение на рынок 2. Расширение границ рынка. 3.Совершенствование товара
  1. Регрессивная интеграция
  2. Прогрессивная интеграция
  3. Горизонтальная интеграция
  1. Концентрическая диверсификация
  2. Горизонтальная диверсификация
  3. Конгломератная диверсификация

 

Інтенсивне зростання виправдане, коли підприємство не до кінця використовувало можливості, властиві її товарам і ринкам. Тому плануються конкретні заходи по збільшенню збуту на існуючих ринках за допомогою більш агресивного маркетингу (стимулювання споживачів, встановлення нижчих цін, використання реклами ...).

Розширення меж ринку здійснюється за рахунок впровадження товарів на нові ринки.

Вдосконалення товару полягає в спробах підприємства збільшити збут за рахунок розробки нового або вдосконаленого товару на існуючих ринках.

Інтеграційне зростання виправданий, коли підприємство може отримати частку вигоди за рахунок переміщення в рамках своєї галузі вперед, назад або по горизонталі. Регресивна інтеграція полягає в спробах фірми отримати у володіння або поставити під більш жорсткий контроль постачальників (переміщення в галузі назад); наприклад, фірма купує підприємство постачальників.

Прогресивна інтеграція полягає в спробах фірми отримати у володіння або поставити під більш жорсткий контроль систему розподілу (переміщення вперед), наприклад, можна купити підприємство з оптової торгівлі товарами своєї фірми.

Горизонтальна інтеграція - спроби фірми отримати у володіння або поставити під більш жорсткий контроль ряд підприємств конкурентів (переміщення по горизонталі).

Диверсифіковане зростання виправданий, коли галузь не дає фірмі можливостей для подальшого зростання, або коли можливості зростання за межами цієї галузі значно привабливішими і фірма може використовувати свій накопичений досвід.

Існує 3 різновиди диверсифікації:

- Концентрична - розширення номенклатури товарами, схожими на існуючі;

- Горизонтальна - поповнення асортименту товарами, не пов'язаними з вже існуючими, але можуть викликати інтерес у існуючої клієнтури;

- Конгломератная - поповнення асортименту товарами, що не мають відношення ні до застосовуваної технології, ні до існуючих ринків.

Поточне планування маркетингу

Стратегічне планування фірми визначає, якими виробництвами вона буде займатися і викладає завдання цих виробництв.

Поточний план являє собою сукупність окремо розроблених планів по кожному товару і кожному ринку. Розробляються плани виробництва, випуску товару, плани ринкової діяльності. Всі ці плани в сукупності позначаються одним терміном "План маркетингу". Склад елементів плану маркетингу представлений на рис.3. [12]:

Етапи поточного планування

 

Зведення контрольних показників включає:

- Обсяг продажів в рублях і в% до минулого року;

- Розмір поточного прибутку в рублях і в% до минулого року;

- Бюджет для досягнення цих цілей в рублях і в% - від запланованої суми продажів;

- Розмір бюджету на рекламу в рублях і в% від запланованої суми продажів.

Така інформація допоможе вищому керівництву фірми швидко зрозуміти основну спрямованість плану маркетингу. За зведенням поміщається зміст плану і описуються його розділи.

У розділі "Поточна маркетингова ситуація" описуються сегменти ринку, наводяться основні товари, перераховуються конкуренти і вказуються канали розподілу (торгові агенти, торгові точки, прямі поставки, магазини ...).

У розділі "Небезпеки і можливості" перераховуються всі небезпеки і можливості, які можуть виникнути перед товаром.

Небезпека - ускладнення, що виникає у зв'язку з несприятливою тенденцією або деяким подією, яка за відсутності цілеспрямованих маркетингових зусиль може привести до підриву життєвого циклу товару або до його припинення.

Маркетингова можливість - привабливе напрям маркетингових зусиль, на якому фірма може домогтися конкурентної переваги.

Перелік завдань і проблем формується у вигляді конкретних цілей (наприклад, домогтися завоювання 15% частки ринку при існуючих 10%, або збільшити прибуток до 20% ...). Щоб досягти цих цілей, розробляється стратегія маркетингу, тобто сценарій дій на цільових ринках із зазначенням цих ринків, нових товарів, реклами, стимулювання збуту ... Кожну стратегію необхідно обгрунтувати і уточнити, яким чином вона враховує вищевикладені небезпеки і можливості.

Стратегія маркетингу - раціональне логічна побудова, керуючись яким фірма розраховує вирішити свої маркетингові задачі. Стратегія маркетингу повинна точно назвати сегменти ринку, на якому фірма зосередить свої основні зусилля.

Після розробки стратегії маркетингу, розробляється детальна програма заходів щодо виробництва і реалізації товару із закріпленням відповідальних виконавців, встановленням термінів і визначенням витрат. Ця програма дозволить скласти бюджет на поточний рік.

Одночасно, керівник підприємства повинен розглянути комплекс маркетингу і в загальних рисах уточнити конкретні стратегії відносно таких елементів комплексу маркетингу, як:

Нові товари;

- Організація продажів на місцях;

- Реклама;

- Стимулювання збуту;

- Розподіл товарів;

- Ціни.

Бюджети: План заходів у програмі дій дозволяє керуючому розробляти відповідний бюджет, який прогнозує прибутки і збитки. Бюджет містить 3 основних графи: надходження, витрата, прибуток.

В "Надходження" міститься прогноз щодо числа та середньої ціни товарних одиниць, які плануються до продажу.

У графі "Витрати" вказуються витрати виробництва, товароруху і маркетингу.

У графі "Прибуток" - різниця між "Надходженнями" і "Витратами".

Затверджений бюджет є основою для закупівлі матеріалів, розробки графіків виробництва, планування потреб у робочій силі та проведенні маркетингових заходів.

Порядок контролю: Тут викладається порядок контролю за ходом виконання всього наміченого плану. Зазвичай цілі та бюджетні асигнування розписують по місяцях або кварталах. Це означає, що вище керівництво фірми може оцінювати результати, досягнуті в конкретні відрізки часу і виявляти виробництва ,. не зуміли домогтися поставлених показників.

При розробці бюджету маркетингу використовують дві схеми. Перша -планування на основі показників цільового прибутку. Друга - планування на основі оптимізації прибутку.

Розглянемо першу схему по етапах:

1.Оцінка загального обсягу ринку на наступний рік. Вона формується шляхом зіставлення темпів зростання та обсягів ринку в поточному році.

2. Прогнозування частки ринку в майбутньому році. Hапример, збереження частки ринку, розширення ринку, вихід на новий ринок.

3. Прогноз обсягу продажів у майбутньому році, тобто, якщо частка ринку становить n% -, а прогнозований загальний обсяг ринку в натуральних одиницях дорівнює m одиниць, то розрахунковий обсяг складе X одиниць.

4. Визначення ціни, за якою товар буде проданий посередникам (ціна за одиницю).

5. Розрахунок суми надходжень планованого року. Визначається множенням обсягу продажів на ціну за одиницю.

6. Розрахунок собівартості товару: сума постійних і змінних витрат.

7. Прогноз валового прибутку: різниця валової виручки (доходу) і валовий собівартості реалізованої продукції.

8. Розрахунок контрольного показника цільового прибутку від збуту, відповідно до планованим коефіцієнтом рентабельності.

9. Витрати на маркетинг. Визначаються як різниця суми валового прибутку і цільового прибутку за планом. Отриманий результат показує, яку суму можна витратити на проведення маркетингу з урахуванням витрат на оподаткування.

10. Розподіл бюджету на маркетинг за наступними складовими комплексу маркетингу: реклама, стимулювання збуту, маркетингові дослідження.

Друга схема планування на основі оптимізації прибутку. Оптимізація прибутку вимагає від керівництва фірми чіткого усвідомлення взаємозв'язку між обсягом продажів і різними складовими комплексу маркетингу. Для забезпечення взаємозв'язку між обсягом продажів і одним або декількома етапами комплексу маркетингу можна використовувати термін "Функція реакції збуту". Функція реакції збуту - прогноз ймовірного обсягу продажів протягом певного відрізку часу за різних умов витрат на один або декілька елементів комплексу маркетингу (рис. 14.3.)

 

Можливий вид функції реакції збуту

Попередню оцінку функції реакції збуту стосовно діяльності фірми можна зробити трьома способами: статистичними, експериментальними, експертними.

Контроль за виконанням планів

Мета контролю за виконанням планів - своєчасне прийняття управлінських рішень у випадку відхилення від його параметрів.

Основними засобами контролю є: аналіз можливостей збуту, аналіз частки ринку, аналіз співвідношень між витратами на маркетинг і збутом і спостереження за відношенням клієнтів.

Фірми застосовують три типи маркетингу контролю своєї ринкової діяльності:

- Контроль за виконанням річних планів;

- Контроль прибутковості;

- Стратегічний контроль.

Контроль за виконанням річних планів полягає в постійному спостереженні за поточними маркетинговими зусиллями і досягнутими результатами, щоб переконатися в досягненні запланованих на рік показників збуту і прибутку. Основними засобами контролю є аналіз можливостей збуту, аналіз частки ринку, аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом, спостереження за поведінкою клієнтів.

Контроль прибутковості вимагає виявлення всіх витрат і встановлення фактичної рентабельності діяльності фірми по товарам, збутових територіях, сегментах ринку, торгових каналах і замовленнях різного об'єму.

Стратегічний контроль - це діяльність з аналізу виконання маркетингових завдань, стратегії і програми фірми. Здійснюється такий контроль за допомогою ревізії маркетингу, яка являє собою комплексне, системне, неупереджене і регулярне дослідження маркетингового середовища, завдань, стратегій і оперативної діяльності фірми. Мета ревізії маркетингу - у виявленні відкриваються маркетингових можливостей і виникаючих проблем і у видачі рекомендацій щодо плану перспективних і поточних дій щодо комплексного удосконалення маркетингової діяльності фірми. Структура комплексного аналізу та контролю маркетингової діяльності наведена у схемі алгоритму.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.