Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практичне заняття № 11

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема:Ускладнене речення

План

1. Уточнюючі слова і звороти у складі простого речення.

2. Вставні і вставлені конструкції.

3. Звертання.

4. Вокативні речення.

5. Пунктуація в ускладненому реченні.

6. Повний синтаксичний аналіз простого ускладненого речення.

Основна література

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. – Київ, 1989. – С. 276-279.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – Київ. 1987. – С. 300-302.

3. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – Київ, 2000. – С. 558-574.

4. Мацько Оксана. Формули ввічливості в дипломатичному листуванні // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 14-17.

5. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 542-543, 553-561.

6. Єрмоленко Світлана. Вивчення простих ускладнених речень у вищих навчальних закладах // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 54-55.

7. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – Ч. ІІ. – Чернігів, 2002. – С. 151-170.

Додаткова література

1. Данилюк Ніна. Вивчення народнопісенних звертань на уроках мови (8 кл.) // Дивослово. – 1997. – № 9. – С. 48-51.

2. Слинько І.І. Речення із звертаннями, відокремленими другорядними членами // УМЛШ. – 1980. – № 2. – С. 46-51.

3. Горбачук Дмитро. Звертання як елемент ділового мовлення // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 2-4.

Виконати вправи: № 487, 488, 490, 491, 492 // Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ. – Київ, 1995. – С. 208-210.

 

 

Практичне заняття № 12

Тема:Контрольний диктант. Контрольна робота


Плани лекцій

VI семестр

Лекція 1

Тема: Складне речення. Складносурядні речення (ССР)

План

1. Поняття про складне речення.

2. Принципи класифікації складного речення.

3. Типи складного речення.

4. Засоби вираження зв’язку між частинами складного речення.

5. Структурні особливості складносурядних речень.

6. Різновиди складносурядних речень.

7. Складносурядні речення відкритої і закритої структури.

8. Пунктуація у складносурядних реченнях.

Література

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – С. 279-213.

2. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – Ч. ІІІ. Пунктуація. – Чернігів, 2003.

3. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К., 1987. – С. 307-312.

4. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К., 1995. – С. 168-186.

5. Кващук А. Складносурядне речення // Дивослово. – 1998. – № 9. – С. 16-17.

6. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – С. 352-359.

7. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – Київ: Либідь, 2001. – С. 303-311.

8. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1994. – С. 121-129.

9. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 206-244.

10. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 565-572.


Лекція 2

Тема: Складнопідрядні речення (СПР) однокомпонентної і двокомпонентної будови

План

1. Принципи класифікації складнопідрядних речень.

2. Структурні особливості складнопідрядних речень.

3. Сполучники і сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

4. Типи складнопідрядних речень:

а) конструкції однокомпонентної будови;

б) конструкції двокомпонентної будови.

Література

1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П., Граматика української мови. – Київ, 1982. – С. 198-200.

2. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – Київ, 1987. – С. 312-315.

3. Марич С.М. Вивчення експресивних можливостей складнопідрядних речень на уроках зв'язного мовлення // УМЛШ. – 1990. – № 5. – С. 59-61.

4. Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Київ, 1992. – С. 96-106.

5. Слинько І.І. Сполучник чи сполучне слово? // УМЛШ. – 1987. – № 4. – С. 31-36.

6. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – С. 359-363.

7. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 2001. – С. 311-313.

8. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – Київ, 2000. – С. 604-615.

9. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 249-263.

10. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 572-578.


Лекція 3

Тема: Структурно-семантична класифікація
складнопідрядних речень

План

1. Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

2. Займенниково-означальні складнопідрядні речення.

3. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

4. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри або ступеня.

5. Підрядні речення місця.

6. Складнопідрядні речення з підрядними

Література

1. Богдан М.М. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними // УМЛШ. – 1981. – № 7. – С. 41-48.

2. Богдан М.М. Складнопідрядні речення з підрядними означальними // УМЛШ. – 1986. – № 6. – С. 36-41.

3. Доленко М. Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – Київ, 1987. – С. 315-320, 321-324.

4. Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Київ, 1992. – С. 105-110.

5. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – С. 363-367.

6. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 2001. – С. 313-333, 337-339.

7. Сучасна українська мова: Синтаксис / За редакцією О.Д. Пономаріва. – Київ, 1994. – С. 129-155.

8. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 243-285.

9. Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові. – Київ, 1989. – С. 33-35.


Лекція 4-5 (4 год.)

Тема: Структурно-семантична класифікація
складнопідрядних речень

План

1. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

2. Складнопідрядні речення з підрядними мети.

3. Складнопідрядні речення з підрядними причини.

4. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими.

5. Складнопідрядні речення з підрядними умовними.

6. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими.

7. Складнопідрядні речення з підрядними супровідними.

8. Пунктуація у складнопідрядних реченнях.

Література

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989. – С. 298-304.

2. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – Ч. ІІІ. Пунктуація. – Чернігів, 2003.

3. Доленко М. Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища шк., 1987. – С. 320-329.

4. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: Либідь, 1996. – С. 215-258.

5. Кващук А.Г. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими та їх різновиди // УМЛШ. – 1975. – № 8. – С. 44-51.

6. Плиско К.М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Київ, 1992. – С. 110-113.

7. Слинько Іларіон. Чи змінюється значення складнопідрядного речення від місця підрядного? // Дивослово. – 1995. – № 4. – С. 20-22.

8. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – С. 370-373.

9. Сучасна українська мова: Синтаксис / За редакцією О.Д. Пономаріва. – Київ, 1994. – С. 155-165.

10. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – Київ, 2000. – С. 615-617.

11. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 285-301.

12. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 596-603.


Лекція 6-7 (4 год.)

Тема: Складнопідрядні речення з кількома підрядними

План

1. Поняття про складнопідрядні речення з кількома підрядними.

2. Конструкції з однорідною супідрядністю.

3. Неоднорідна супідрядність.

4. Послідовна підрядність.

5. Складнопідрядні речення з кількома підрядними мішаного типу (контаміновані СПР).

6. Пунктуація в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

Література

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – С. 340-344.

2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис. – Київ, 1989. – С. 304-306.

3. Сучасна українська літературна мова / За редакцією М.Я. Плющ. – Київ, 1994. – С.383-388.

4. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 2001. – С. 353-356.

5. Сучасна українська мова: Синтаксис / За редакцією О.Д. Пономаріва. – Київ, 1994. – С. 180-183.

6. Український правопис. – Київ, 1993. – С. 141-143.

7. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 302-331.

8. Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові. – Київ, 1989. – С. 51-56, 59-62,64-65,67-70,73-75.

9. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 605-610.


Лекція 8-9 (4 год.)

Тема: Безсполучникові складні речення (БСР)

План

1. Питання про БСР в історії мовознавства.

2. Засоби зв’язку у БСР.

3. БСР з однотипними частинами.

4. БСР з різнотипними частинами.

5. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення.

6. Пунктуація у БСР.

Література

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К., 1993. – С. 347-351.

2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989. – С. 307-314.

3. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – Ч. ІІІ. Пунктуація. – Чернігів, 2003.

4. Доленко М. Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища шк., 1987. – С. 334-338.

5. Дорошенко С.І. Безсполучникові складні речення // УМЛШ. – 1980. – № 5. – С. 20-26.

6. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: Либідь, 1995. – С. 258-269.

7. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ – К.: Вища шк., 1994 – С. 373-379.

8. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За редакцією І.К. Білодіда. – Київ, 1972. – С. 409-428.

9. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1994. – С. 165-175.

10. Український правопис. – К.: Наук. думка, 2005. – C. 139, 142-143, 144-145, 147.

11. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В.: Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 2000. – С. 626-631.

12. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 343-357.

13. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 611-615.


Лекція 10

Тема: Складні синтаксичні конструкції. Період

План

1. Питання про складні синтаксичні конструкції в історії українського мовознавства.

2. Складні речення з сурядністю і підрядністю.

3. Різновиди складних речень зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

4. Період.

5. Різновиди періоду.

6. Пунктуація у складних синтаксичних конструкціях та періоді.

Література

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – С. 351-354.

2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989. – С. 314-316.

3. Доленко М. Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища шк., 1987. – С. 338-340.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови / За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – С. 362-366.

5. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища шк., 1995. – С. 223-224.

6. Пономарів Олександр. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 227-234.

7. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ – К.: Вища шк., 1994 – С. 379-393.

8. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1994. – С. 183-194.

9. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 2001. – С. 356-360.

10. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 333-343, 357-370.

11. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 615-620.


Лекція 11

Тема: Складне синтаксичне ціле. Абзац

План

1. Складна синтаксична єдність і її будова.

2. Засоби зв’язку між частинами складного синтаксичного цілого.

3. Типи контекстуальних відношень між реченнями.

4. Абзац.

Література

1. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005. – С. 278-280.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ – К.: Вища шк., 1994 – С. 397-403.

3. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 2001. – С. 371-390.

4. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1994. – С. 208-249.

5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В.: Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 2000. – С. 666-668.

6. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 371-376.

7. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 628-636.


Лекція 12

Тема: Пунктуація

План

1. Принципи української пунктуації.

2. Система розділових знаків:

а) віддільні розділові знаки;

б) видільні розділові знаки.

3. Функції розділових знаків у структурно-інтонаційній організації тексту.

4. Особливості пунктуації в текстах різного функціонального призначення.

Література

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – С. 384-393.

2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища шк., 1989. – С. 320-321.

3. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – Ч. ІІІ. Пунктуація. – Чернігів, 2003.

4. Доленко М. Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К., 1987. – С. 344-346.

5. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища шк., 1995. – С. 231-235.

6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994. – С. 221-223.

7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993. – С. 235-242.

8. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ – К.: Вища шк., 1994 – С. 403-405.

9. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – С. 377-387.


VI семестр

Модуль ІІІ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.